Heiztechnik - Producent kotłów

Możliwa konfiguracja kotłów pelletowych

 
Palnik z przodu, zbiornik z prawej Palnik z przodu zbiornik z lewej Palnik z prawej Palnik z prawej
 Wersja Slim 100 Wersja BIG 400 Wersja BIG 600 Wersja BIG 1000
 

 

Tabela wymiarów - HT PellHard / HT PellHard Plus
Wyposażenie standardowe] Szerokość
Głębokość Wysokość Wysokość z otwartą pokrywą zb.
Objętość dm3
Standard palnik z przodu kocioł o mocy 12 - 20 kW 600 600 1400 1840 300
Standard palnik z przodu kocioł o mocy 25 - 37 kW 600 750 1400 1970 340
Standard palnik z przodu kocioł o mocy 45 - 60 kW 1140 730 1400 1950 400
Standard palnik z boku kocioł o mocy 12 - 40 kW 600 600 1400 1840 185
Standard palnik z boku kocioł o mocy 45 - 60 kW 1140 730 1400 1950 400
Zbiorniki opcjonalne
SLIM 100  200  600  1400  1580  100
Lux 400  1140  730  1400  1950  400
Uniwersalny BIG 400  1140  730  1400  1950  400
Uniwersalny BIG 600  1140  730  1650  2200  600
BIG 1000  1200  1200  1500  2100  1000
MAX 1500 - 20000      w/g potrzeb -  na zapytanie