Heiztechnik - Producent kotłów

 

HT-tronic 700 -regulator pogodowy kotłów podajnikowych. Regulator ten jest wyposażeniem kotłów Q Eko GL oraz HT Eko GL.

Regulator steruje pracą palnika oraz umożliwia sterowanie instalacją składającą się z pompy kotłowej, pompy CO, pompy CWU, pompy zaworu oraz siłownikiem zaworu mieszającego. Regulacja spalania może być realizowana poprzez tryb HT-Logic lub Standard – oba tryby pracy modulują moc w zależności od temperatury kotła. Tryb HT-Logic dobiera parametry pracy w zależności od rodzaju paliwa, mocy i temperatury kotła. Do sterownika można podłączyć dodatkowe moduły rozszerzające funkcjonalność sterownika o kolejne układy sterujące zaworami mieszającymi wraz z pompami. Sterowanie układami mieszającymi może być realizowane w trybie pogodowym. Automatyka umożliwia niezależne sterowanie każdym z obiegów grzewczych poprzez niezależny termostat pokojowy.

Sterownik wyposażony jest w czytelny kolorowy wyświetlacz. Opcjonalny moduł internetowy umożliwia zdalną obsługę kotła.
HT-tronic 700 Pompa kotła  Pompa CO  Pompa CWU  Pompa zaworu mieszającego  Pompa zaworu mieszającego  Pompa zaworu mieszającego  Pompa zaworu mieszającego  Pompa zaworu mieszającego  Zawór mieszający  Zawór mieszający  Zawór mieszający  Zawór mieszający  Zawór mieszający  Sterowanie pogodowe  Termostat  Termostat  Kolorowy wyświetlacz  HT Logic  Modulowana praca kotła  Moduł internetowy
                                                                                                                                                                   (*opcja)

 

Urządzenie dostępne w kotłach:
Q EKO DUO
Q EKO GreenLine
HT EKO GreenLine


 

DO POBRANIA

Instrukcja obsługi