Listopad 2020 - Strona 2 z 2 - Heiztechnik

Ranking kotłów na pellet 2021

Heiztechnik

Kotły na pellet tworzą grupę najbardziej zaawansowanych kotłów na paliwa stałe. Dopuszczone do sprzedaży spełniają normę PN-EN 303-5:2012, która dotyczy emisji zanieczyszczeń oraz efektywności energetycznej. Kotły pelletowe charakteryzuje bardzo wysoka sprawność energetyczna oraz mała emisja zanieczyszczeń. W procesie spalania kocioł nie produkuje cząstek smolistych, wytwarzany CO2 nie wpływa na bilans dwutlenku węgla. Popiół może być wykorzystany jako nawóz dla roślin. Użytkowanie kotłów na pellet zaleca się osobom, które w sposób ekologiczny i ekonomiczny chcą ogrzewać dom lub mieszkanie przy małym nakładzie pracy. Kotły pelletowe to kotły piątej generacji.