Heiztechnik - Producent kotłów

Blog

Czym są kotły na biomasę

|

Często zadawane jest pytanie „Czym są kotły na biomasę?” i w uzupełnieniu zapytania „Czym pali się w kotłach na biomasę?”. By ogólnie scharakteryzować kotły na biomasę trzeba określić co to jest „biomasa” i w jakiej formie najczęściej występuje. Uogólniając, biomasa to pozostałość po produkcji drzewnej, rolnej, materii organicznej oraz odpady podlegające biodegradacji. Biomasa wykorzystywana do celów energetycznych to głównie drewno i odpady drewna, słoma, trawy oraz rośliny energetyczne, które mogą być spalane w sposób bezpośredni tak jak słoma, siano i zrębka lub przetworzone w postaci pelletu czy brykietu. Biomasa, z produkcji leśnej i rolnej, zaliczana jest do odnawialnych źródeł energii (OZE) i ma korzystny wpływ na środowisko naturalne, zwłaszcza w aspekcie emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Z założenia ilość dwutlenku węgla, jaka została zredukowana podczas „życia” biomasy (drzew, krzewów, traw itp.) jest równa ilości CO2 wyemitowanego do atmosfery podczas procesu spalania. Uzyskany w ten sposób korzystny efekt dla środowiska jest określany jako „zerowy bilans dwutlenku węgla” w przeciwieństwie do spalania paliw kopalnych takich jak węgiel, gaz ziemny czy olej opałowy powodujący dodatnią emisję CO2 do atmosfery.

W świetle obowiązujących przepisów w większości województw w Polsce możemy spalać tylko biomasę o wilgotności nieprzekraczającej 20%. Dobrej jakości pellet posiada wilgotność do 10%, natomiast dobrej jakości zrębka 15% - 20%.

Gdzie znajdują zastosowanie kotły na biomasę? Przede wszystkim tam, gdzie jest duża dostępność surowca do jej wytworzenia lub przetworzonej już na cele grzewcze biomasy. Kotły takie stosuje się również w miejscach, gdzie ograniczamy emisje CO2. Biomasa jest bardzo łatwym, pod względem użytkowym, paliwem do spalenia, umożliwia automatyzację procesu podawania paliwa do kotła ze składu opału. Transport może odbywać się za pomocą systemów pneumatycznych lub przenośników mechanicznych. Umożliwia to oddalenie dużego składu biomasy od kotła oraz powiększenie objętości magazynu. Rozwiązania te minimalizują czynnik ludzki potrzebny do obsługi kotłowni oraz procesu transportu i spalania zrębki czy pelletu. Dzięki temu kotły na biomasę znajdują zwolenników wśród użytkowników domowych, szkół oraz małych, średnich i dużych przedsiębiorców.

Nowoczesne kotły na biomasę posiadają systemy samoczyszczące, takie jak automatyczne czyszczenie wymiennika oraz automatyczne systemy  odpopielania, które również minimalizują nakład pracy przy obsłudze kotła. Niepodważalne zalety tych urządzeń grzewczych sprawiają, że są one bardzo chętnie instalowane tam, gdzie liczy się ekologia, ekonomia, mały nakład pracy oraz niezawodność i prosta obsługa. Głównymi użytkownikami przemysłowych kotłów na biomasę są nowoczesne ciepłownie, elektrownie, producenci przetwórstwa drzewnego, zakłady meblarskie, szkoły oraz hotele i ośrodki wypoczynku gdzie goście cenią świeże i czyste powietrze. 

Obecnie producenci kotłów na biomasę unowocześniają swoje produkty, oferując często całe systemy wytwarzania energii wraz z transportem oraz przechowywaniem paliwa. Biomasę można przechowywać w specjalnie przystosowanych do tego magazynach, kontenerach lub silosach. Ciekawym rozwiązaniem są kotłownie kontenerowe dające możliwość ustawienia w praktycznie dowolnym miejscu inwestycji a po jej zakończeniu demontaż i transport takiej kotłowni na kolejną inwestycję.

Zestawienia kotłów na biomasę

Kotły są przystosowane do spalania biomasy, która występuje w różnorodnej formie.

Rodzaje kotłów do spalania biomasy:

  1. Kotły do spalania biomasy drzewnej

- kotły do spalania pelletu

- kotły do spalania zrębki drzewnej

- kotły do spalania drewna opałowego

- kotły do spalania brykietów z drewna

       2.  Kotły do spalania biomasy niedrzewnej (słomy, siana i innej)

- kotły do spalania sprasowanej biomasy w belach (baloty)

- kotły do spalania sprasowanej biomasy w kostkach.

Kotły do spalania biomasy są bardzo specjalistyczne, indywidualnie konstrukcyjnie przystosowane do spalania poszczególnych ich rodzajów. Zestawienie kotłów na biomasę może obejmować kotły dużej, średniej i małej mocy.

Ekologia i dbałość o środowisko, możliwość zastopowania różnorodnych rozwiązań, ekonomia oraz minimalna obsługa nowoczesnych kotłów na biomasę przyczynia się do dynamicznego rozwoju tych urządzeń i zdobywania coraz to większej liczby użytkowników.