Heiztechnik - Producent kotłów

Blog

Jak działa zawór czterodrożny

|

Zawór czterodrożny nazywany jest też zaworem czterodrogowym, posiada  cztery wyjścia rur nazywanych portami. Wewnątrz zaworu umieszczony jest regulowany,  obrotowy element, który umożliwia mieszanie strumieni cieczy. Wewnętrzny  element mieszający może być regulowany z zewnątrz przy pomocy połączonej z nim dźwigni lub podłączony do siłownika zaworu mieszającego, którego praca sterowana jest poprzez niezależny sterownik lub automatykę kotła. Automatyka steruje pracą mieszacza (położeniem wewnętrznego obrotowego elementu), reguluje jego ustawienie. Wewnątrz zaworu mieszane są strumienie wody - wpływającej z kotła i powracającej z instalacji grzewczej. Zgodnie z oprogramowaniem sterownika regulowana jest temperatura wody wypływającej z zaworu czterodrożnego lub zamykany jest jej przepływ.

Do czego służy zawór czterodrożny

Zawór czterodrożny znajduje zastosowanie w instalacjach z kotłami grzewczymi centralnego ogrzewanie na paliwa stałe. Zadaniem zaworu jest zabezpieczenie właściwej temperatury pracy kotła CO. Kocioł na paliwo stałe powinien pracować z temperaturą kotła na poziomie 65-75 stopni C. Proces spalania przebiega wtedy prawidłowo, jest najmniejsze zużycie paliwa. Zbyt niska temperatura kotła obniża temperaturę w komorze spalania i uniemożliwia poprawne spalenie paliwa. Niska temperatury wody powracająca z instalacji grzewczej powoduje kondensację wody w kotle, wywołuje korozję niskotemperaturową, blachy kotła ulegają niszczeniu. Zawór czterodrożny rozdziela instalację obiektu na dwa obwody: instalację wysokotemperaturową kotła grzewczego oraz instalację grzewczą obiektu. Do zaworu wpływa woda gorąca z kotła oraz woda schłodzona z instalacji grzewczej. W zaworze mieszającym strumienie wody są mieszane, na instalację wysyłana jest woda grzewcza o określonej temperaturze, zgodnie z ustawieniami, na kocioł wraca woda o podwyższonej temperaturze, zabezpieczając właściwą pracę kotła. To jest odpowiedź na pytanie, do czego służy zawór czterodrożny. Brak zaworu mieszającego powoduje niewłaściwą pracę instalacji oraz niszczenie kotła.   

Jak podłączyć zawór czterodrożny

Instalacja ogrzewanego obiektu składa się z dwóch obiegów, pierwszym obiegiem grzewczym jest obieg grzejnikowy, pracujący na niższych temperaturach, drugim jest tzw. obieg krótki, w którym krąży woda ogrzana w kotle. Tak trzeba podłączyć zawór czterodrożny, żeby złączyć te dwa obiegi grzewcze. Wielkość zaworu dobiera się odpowiednio do średnicy rur, z których wykonana jest instalacja oraz mocy kotła.

Jak powinien być ustawiony zawór czterodrożny

Ustawienie zaworu mieszającego ma zapewnić właściwą temperaturę powrotu wody z instalacji do kotła, temperatura powrotu nie powinna być niższa niż 500C. Na instalację grzewczą budynku  przekazuje się  wodę dostosowaną do typu zastosowanego sposobu ogrzewania. Na instalację grzejnikową w zależności od typu grzejników są to temperatury 45 - 70 0C, a przy ogrzewaniu podłogowym to temperatury w zakresie 28 – 350C. Zaworem mieszającym powinna sterować automatyka, która  oprócz sterowania temperaturą wody, steruje pracą pompy zaworu. Sterowanie powinno odbywać się w trybie pogodowym we współpracy z termostatem pokojowym. Praca zaworu mieszającego w trybie pogodowym zwiększa komfort cieplny ogrzewanych pomieszczeń oraz zmniejsza ilość spalonego paliwa.