Heiztechnik - Producent kotłów

Blog

Jak ustawić piec gazowy

|

Wiele mieszkań oraz domów wyposażonych jest w ogrzewanie gazowe. Jak ustawić piec gazowy? W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na prawidłowy dobór urządzenia do ogrzewanego budynku. Niestety często montuje się urządzenia o zbyt dużej mocy. Ustawienie parametrów pracy takiego kotła może być kłopotliwe, gdyż najważniejszą nastawą w pracy pieca gazowego jest moc minimalna. Każdy piec pracuje w trybie modulowanej mocy od minimalnej do maksymalnej. Jeżeli kocioł będzie nieprawidłowo dobrany, istnieje ryzyko taktowej pracy urządzenia, to znaczy: włącza się i wyłącza bez pracy w trybie modulacji mocy. Takie objawy występują często w małych obiektach z przewymiarowanym kotłem. Duża moc kotła potrzebna jest, gdy urządzenie pracuje w funkcji grzania „ciepłej wody użytkowej”. Rozróżnia się kotły grzejące wodę przepływowo lub współpracujące z pojemnościowym wymiennikiem ciepłej wody użytkowej. Jeżeli piec gazowy ma ogrzewać tylko centralne ogrzewanie to zły dobór skraca jego żywotność oraz zwiększa koszt ogrzewania. W celu zmniejszenia kosztów ogrzewania właściwym rozwiązaniem jest podłączenie do pieca gazowego termostatu oraz zaprogramowanie jego pracy zgodnie z oczekiwaniem użytkowników pomieszczeń.

Jak podłączyć sterownik do pieca?

Producenci kotłów proponują nam wiele rozwiązań, które obniżają koszt eksploatacji kotła gazowego. Rozróżniamy tutaj termostaty dobowe oraz programowane tygodniowe. Termostaty podłączane mogą być do kotła w sposób przewodowy, jak i bezprzewodowo (pracują wtedy we własnej sieci). Popularne stały się sterowniki pieca z Wi-Fi i aplikacją w smartfonie. Można znaleźć wiele informacji dotyczących sugerowanych nastaw sterownika pieca. Wielu użytkowników dąży do obniżenia kosztów ogrzewania. Obniżając temperaturę  pomieszczenia, można uzyskać oszczędności do 20%. Każdy sterownik ma za zadanie wyłączyć urządzenie, gdy zostanie osiągnięta zadana temperatura. W przypadku sterowników dobowych jest możliwość zaprogramowania sterownika w zależności od pory dnia np. dzień-noc (w dobrych sterownikach, w czterech strefach czasowych doby), w każdej zaprogramowanej strefie czasu użytkownik ma możliwość zaprogramowania wymaganej temperatury. Bardziej precyzyjnym rozwiązaniem jest sterownik programowany tygodniowo. W sterowniku tygodniowym mamy możliwość indywidualnego zaprogramowania każdego dnia tygodnia (np. od poniedziałku do niedzieli).

Jak ustawić sterownik pieca?

Każdy z użytkowników ma możliwość dostosowania temperatury do indywidualnych potrzeb (oczekiwań). Należy pamiętać, aby stosować kilka zasad:

1. Histereza sterownika 

Niektóre sterowniki pozwalają ustawić czułość sterownika. Na przykład, gdy czułość jest 0,5 stopnia Celsjusza to przy zadanej temperaturze 20 stopni piec, wyłączy się przy 20.5 stopniach, a ponownie załączy się, gdy temperatura spadnie do 19.5 stopni. W celu uzyskania mniejszych kosztów wynikających z eksploatacji kotła gazowego nie poleca się ustawiania dużej histerezy, czego efektem są duże wahania zadanej temperatury w pomieszczeniach.

2. Temperatura dzienna i nocna

Większość tygodniowych sterowników pozwala na ustawienie dwóch temperatur dziennej (np. 22 stopnie Celsjusza) i nocnej (20 stopnie Celsjusza). W celu uzyskania oszczędności nie powinno się ustawiać dużych różnic, gdyż zbyt mocne wychłodzenie obiektu powoduje dłuższą pracę pieca gazowego na mocy maksymalnej i droższą eksploatację.

3. Jak ustawić sterownik pieca, gdy nie ma nas w domu?  -  Zdalne ustawianie sterownika z funkcją Wi-Fi

Sterowniki z funkcją Wi-Fi umożliwiają zdalną regulację temperatury pomieszczenia. Takie rozwiązanie okazuje się bardzo pomocne przy dłuższych nieobecnościach w domu. Nie zaleca się ustawianie bardzo niskich temperatur (np. 10 stopni Celsjusza)  w pomieszczeniach, gdyż tańsze jest utrzymywanie  stałej, ale nieekstremalnej  niskiej temperatury (np. 18 stopni Celsjusza). Ponowne rozgrzewanie pomieszczeń będzie kosztować więcej.

Należy wspomnieć, że każdy z użytkowników powinien znać parametry cieplne swojego budynku. Inne utraty ciepła są w domach energooszczędnych i pasywnych w porównaniu do budynku energochłonnego (np. nieocieplonej kamienicy).