Heiztechnik - Producent kotłów

P.P. Heiztechnik Sp. z o.o. Sp. k. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wdrożenie innowacyjnej linii palników pelletowych”

w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata  2014-2020, Działanie 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R”, Poddziałanie: 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne”

 

Projekt polega na wdrożeniu własnej nowej technologii oraz uruchomieniu produkcji palników do spalania pelletu. W wyniku realizacji inwestycji powstanie nowoczesny zakład produkcyjny z linią technologiczną do produkcji palników.

 

Wartość projektu: 5 289 000,00 zł

 Wkład Funduszy Europejskich: 1 938 000,00 zł