Heiztechnik - Producent kotłów

HT Eko

Kocioł podajnikowy 5 klasy do spalania ekogroszku

   

HT EKO jest nowoczesnym kotłem grzewczym, którego konstrukcja oparta jest na bazie płomieniówkowego wymiennika ciepła Heiztechnik o wysokiej sprawności wymiany ciepła, wykonanego w formie wydzielonej kolumny grzewczej.
Optymalizacja komory spalania umożliwiła uzyskanie niskiej emisji zanieczyszczeń oraz wysokiej sprawności cieplnej kotła. Kocioł wyposażony został w żeliwny palnik retortowy ze zintegrowanym ślimakowym podajnikiem paliwa, z wyjątkiem kotła o mocy 12 kW, który wyposażony został w palnik stały.
Kocioł wyposażony jest automatykę pogodową HT-tronic® 700 z obsługą zaworu mieszającego, pompy CO oraz CWU. Umożliwia podłączenie dodatkowych modułów zaworu mieszającego oraz modułu internetowego. Automatyki mogą pracować w systemie HT Logic, który automatycznie dobiera parametry pracy oraz moduluje mocą kotła w zależności od paliwa i temperatury kotła. Automatyki umożliwiają zabezpieczenie temperatury powrotu poprzez sterowanie pracą pompy kotła, oraz dają możliwość podłączenia termostatów pokojowych.
Kocioł może być wyposażony w system automatycznego odpopielania oraz czujnik czujnik kontroli obrotu podajnika. Kotły mogą być wykonane z wbudowaną wężownicą schładzającą oraz powiększonym zbiornikiem paliwa.
Kotły spełniają wymagania dotyczące ochrony środowiska 5 klasy (najwyższej) ustalone w normie PN-EN 303-5:2012.


NOWOŚĆ Kocioł może być wyposażony w moduł OPS - optymalizator spalania LAMBDA PLUS.


     

Q EKO - Podstawowe wymiary i dane techniczne

 Moc nominalna kW 12 15 20 24
 Zakres mocy  kW 4-12 5-15 6-20 8-24
 Max. temperatura pracy  oC 85 85 85 85
 Pojemność wodna  L 48 77 91 106
 Max ciśnienie robocze Bar 2 2 2 2
 Min. ciąg kominowy  Pa 18 19 20 22
 Przyłącze instalacji  " 1 1/2 1 1/2 1 1/2 1 1/2
 Przyłącze komina  mm 115 / 150 150 150 150
 Masa kotła  kg 300 437 491 540
 Objętość zasobnika   dm3 165 225 225 225
 Objętość zasobnika powiększonego dm3 - 300 / 500 300 / 500 300/500
 Szerokość kompletu cm 103 113 113 113
 Szerokość kotła cm 47 55 55 55
 Szerokość zbiornika cm 46 59 59 59
 Szerokość zbiornika powiększonego 300 cm - 52 52 52
 Szerokość zbiornika powiększonego 500 cm - 83 83 83
 Głębokość korpusu z czopuchem cm 63 70 80 90
 Wysokość korpusu cm 130 142 142 140
 Wysokość króćca zasilania* cm 124 136 136 136
 Wysokość do środka komina* cm 101 118 118 118
 Wysokość króćca powrotu cm 24 38 38 38
 

Automatyka HT-tronic® 700

Automatyka HT-tronic 700 jest zaawansowanym regulatorem przeznaczonym do sterowania kotłem z podajnikiem paliwa.

Czytaj więcej...

Pompa kotła Pompa CO Pompa CWU Pompa zaworu mieszającego Zawór mieszający Sterowanie pogodowe Termostat Termostat HT Logic Modulowana praca kotła Moduł internetowy

Moduły rozszerzające automatykę
HT-tronic M-Z2 Pompa zaworu mieszającego Pompa zaworu mieszającego Zawór mieszający Zawór mieszający Sterowanie pogodowe Termostat Termostat
HT-tronic M-BC Pompa bufora  Pompa obiegu cyrkulacyjnego
HT-tronic Rooms Przewodowy panel zdalnego sterowania z termostatem pokojowym
HT-tronic Rooms Wireless Bezprzewodowy panel zdalnego sterowania z termostatem pokojowym
HT-tronic TPP Termostat pokojowy, przewodowy z programem tygodniowym
HT-tronic TPBP Termostat pokojowy, bezprzewodowy z programem tygodniowym
HT-tronic Connect Moduł internetowy
HT-tronic OPS Eko Lambda Optymalizator procesu spalania Eko z sondą Lambda
Automatyka HT-tronic® 700 Touch (opcja)

Automatyka HT-tronic 700 Touch jest zaawansowanym regulatorem przeznaczonym do sterowania kotłem z podajnikiem paliwa.

Czytaj więcej...

Pompa kotła Pompa CO Pompa CWU Pompa zaworu mieszającego Zawór mieszający Sterowanie pogodowe Termostat Termostat HT Logic Modulowana praca kotła Kolorowy wyświetlacz - dotykowy Moduł internetowy

Moduły rozszerzające automatykę
HT-tronic M-Z2 Pompa zaworu mieszającego Pompa zaworu mieszającego Zawór mieszający Zawór mieszający Sterowanie pogodowe Termostat Termostat
HT-tronic M-BC Pompa bufora  Pompa obiegu cyrkulacyjnego
HT-tronic Rooms Przewodowy panel zdalnego sterowania z termostatem pokojowym
HT-tronic Rooms Wireless Bezprzewodowy panel zdalnego sterowania z termostatem pokojowym
HT-tronic TPP Termostat pokojowy, przewodowy z programem tygodniowym
HT-tronic TPBP Termostat pokojowy, bezprzewodowy z programem tygodniowym
HT-tronic Connect Moduł internetowy
HT-tronic OPS Eko Lambda Optymalizator procesu spalania Eko z sondą Lambda
 DO POBRANIA


Instrukcja obsługi

Karta katalogowa / Cennik

Karta produktu zgodna z 2015 / 1189

Deklaracja zgodności

Świadectwo 5 klasy

EcoDesign

Etykieta energetyczna