Heiztechnik - Producent kotłów

HT tronic 201 / 221

 
HT tronic 201 / 221 regulator pogodowy kotłów zasypowych zarówno węglowych jak i uniwersalnych.
Automatyka przeznaczona jest do sterowania pracą kotła centralnego ogrzewania wyposażonego w wentylator nadmuchowy. Regulator steruje w sposób modulowany nadmuchem w zależności od temperatury kotła oraz instalacją składającą się z pompy kotłowej, pompy CO, pompy CWU, pompy zaworu oraz siłownikiem zaworu mieszającego. Do sterownika można podłączyć dodatkowe moduły rozszerzające funkcjonalność sterownika o kolejne układy sterujące zaworami mieszającymi wraz z pompami. Sterowanie układami mieszającymi może być realizowane w trybie pogodowym. Automatyka umożliwia niezależne sterowanie każdym z obiegów grzewczych poprzez niezależny termostat pokojowy.

Sterownik wyposażony jest w czytelny kolorowy wyświetlacz. Opcjonalny moduł internetowy umożliwia zdalną obsługę kotła.
HT tronic 201 / 221 Pompa kotła  Pompa CO   Pompa CWU   Pompa zaworu mieszającego   Zawór mieszający   Sterowanie pogodowe   Termostat   Kolorowy wyświetlacz   Program rozpalania   Modulowana praca kotła

 

Urządzenie dostępne w kotłach: Q HIT PLUS  Q PLUS 
  HT HT PLUS Q HIT PLUS Q PLUS HOLZ PLUS Q PLUS DR

 

DO POBRANIA

Instrukcja obsługi