Heiztechnik - Producent kotłów

HT tronic TPBP/TPP

Termostat pokojowy HT-Tronic TPP / HT-Tronic TPBP

Model: HT-Tronic TPP (przewodowy) / HT-Tronic TPBP (bezprzewodowy)

 

HT-Tronic TPBP (bezprzewodowy) jest programowanym, tygodniowym regulatorem, który służy do kontroli temperatury systemów grzewczych i chłodniczych. W regulatorze należy stosować baterie alkaliczne AA, 1,5V.

 

HT-Tronic TPP (przewodowy) jest programowanym, tygodniowym regulatorem, który służy do kontroli temperatury systemów grzewczych i chłodniczych.

 

   
 

OPIS IKON NA WYŚWIETLACZU:

1.    Dzień tygodnia
2.    Zegar
3.    Tryb ochrony przed zamarzaniem
4.    Wyczerpanie baterii
5.    Jednostka temperatury
6.    Temperatura mierzona / zadana
7.    Linia czasu  –  przebiegu programu
8.    Numer aktualnego programu
9.    Tymczasowe nadpisanie programu
10.    Tryb ekonomiczny
11.    Tryb komfortowy
12.    Informacja o stanie pracy  urządzenia sterowanego (np. kotła)

PRZYCISKI:

13.    Zmiana parametru w dół
14.    Zmiana parametru w górę
15.    Temp. komfortowa / ekonomiczna
16.    Podświetlenie ekranu
17.    Nastawa temperatury
18.    Programowanie
19.    Nastawa czasu
20.    Przywrócenie ustawień fabrycznych

   

 

DO POBRANIA

Instrukcja obsługi