HT tronic 700 Touch

HT tronic 700 Touch

Eigenschaften

 • ikona POMPA
  Kesselpumpe
 • ikona POMPA
  Umwälzpumpe
 • ikona POMPA
  Brauchwasserpumpe
 • ikona POMPA
  Brauchwasserpumpe
 • ikona ZAWOR MIESZAJACY
  Mischventil
 • ikona STEROWANIE POGODOWE
  Wettersteuerung
 • ikona TERMOSTAT
  Thermostat
 • ikona HT LOGIC III
  HT Logic II
 • ikona alarm
  Alarm
 • ikona MODUL INTERNETOWY
  Internetmodul
 • ikona KOLOROWY WY—SWIETLACZ
  Farbdisplay
 • ikona DOTYKOWY WY—SWIETLACZ
  Touchscreen

Herunterladen

HT-tronic 700 Touch – Wettersteuerung für Zubringerkessel. Diese Steuerung kann ein Ausstattungsbestandteil der Kessel Q Eko GL und HT Eko GL sein.

Die Automatik steuert den Brennerbetrieb und ermöglicht die Steuerung der Heizungsanlage, bestehend aus Kesselpumpe, Umwälzpumpe, Brauchwasserpumpe, Ventilpumpe und Mischventil-Stellantrieb. Die Verbrennungsregelung kann im HT-Logik- oder im Standardmodus erfolgen – beide Betriebsmodi modulieren die Leistung je nach Kesseltemperatur. Der HT-Logic-Modus wählt die Betriebsparameter je nach Art des Brennstoffs sowie Kesselleistung und Kesselstemperatur. Optional ermöglicht sie durch den Einsatz zusätzlicher HT-tronic M-Z2-Module die Steuerung weiterer Heizkreise mit Pumpe, Mischer und Raumthermostat. Mit dem Modul HT-tronic M-BC kann der Betrieb des Pufferspeichers und der Umwälzpumpe gesteuert werden. Mischsysteme können im Wettermodus gesteuert werden. Die Automatik ermöglicht die unabhängige Steuerung jedes Heizkreises durch einen unabhängigen Raumthermostat.

Die Steuerung ist mit einem gut ablesbaren Farbdisplay ausgestattet. Das optionale Internetmodul ermöglicht die Fernsteuerung des Kessels.

HT-tronic M-Z2
 • Ventilpumpe,
 • Ventilpumpe,
 • Mischventil,
 • Wettersteuerung,
 • Thermostat,
HT-tronic M-BC
 • Pufferpumpe,
 • Brauchwasserzirkulationspumpe,
HT-tronic Rooms
 • Przewodowe urządzenie zdalnego sterowania z termostatem pokojowym,
HT-tronic Rooms Wireless
 • Drahtloses Fernsteuerungsgerät mit Raumthermostat,
HT-tronic TPP
 • Raumthermostat – verdrahtet,
HT-tronic TPB
 • Raumthermostat, drahtlos mit Wochenprogramm,
HT-tronic OPS Lambda
 • Verbrennungsprozessoptimierer iPell mit Lambdasonde,
Das Gerät ist in folgenden Kesseln erhältlich: HT DasPell
Q EKO GreenLine HT EKO GreenLine