Heiztechnik - Producent kotłów

HT tronic 700 Touch

 

HT-tronic 700 Touch - regulator pogodowy kotłów podajnikowych. Regulator ten może być wyposażeniem kotłów Q Eko GL oraz HT Eko GL.

Regulator steruje pracą palnika oraz umożliwia sterowanie instalacją składającą się z pompy kotłowej, pompy CO, pompy CWU, pompy zaworu oraz siłownikiem zaworu mieszającego. Regulacja spalania może być realizowana poprzez tryb HT-Logic III lub Standard – oba tryby pracy modulują moc w zależności od temperatury kotła. Tryb HT-Logic III dobiera parametry pracy w zależności od rodzaju paliwa, mocy i temperatury kotła. Opcjonalnie poprzez zastosowanie dodatkowych modułów HT-tronic M-Z2 umożliwia sterowanie dodatkowymi obiegami grzewczymi z pompą, mieszaczem i termostatem pokojowym. Moduł HT-tronic M-BC umożliwia sterowanie pracą bufora i pompą cyrkulacyjną. Sterowanie układami mieszającymi może być realizowane w trybie pogodowym. Automatyka umożliwia niezależne sterowanie każdym z obiegów grzewczych poprzez niezależny termostat pokojowy.

Sterownik wyposażony jest w czytelny kolorowy wyświetlacz. Opcjonalny moduł internetowy umożliwia zdalną obsługę kotła.
HT-tronic 700 Touch Pompa kotła  Pompa CO Pompa CWU Pompa zaworu mieszającego Zawór mieszający Sterowanie pogodowe Termostat Termostat HT LOGIC III   Alarm  Kolorowy wyświetlacz - dotykowy Moduł www
HT-tronic M-Z2 Pompa zaworu mieszającego  Pompa zaworu mieszającego  Zawór mieszający  Zawór mieszający  Sterowanie pogodowe  Termostat  Termostat
HT-tronic M-BC Pompa bufora  Pompa obiegu cyrkulacyjnego
HT-tronic Rooms Przewodowy panel zdalnego sterowania z termostatem pokojowym
HT-tronic Rooms Wireless Bezprzewodowy panel zdalnego sterowania z termostatem pokojowym
HT-tronic TPP Termostat pokojowy, przewodowy z programem tygodniowym
HT-tronic TPBP Termostat pokojowy, bezprzewodowy z programem tygodniowym
HT-tronic Connect Moduł internetowy
HT-tronic OPS Optymalizator procesu spalania z sondą Lambda

 

Urządzenie dostępne w kotłach:
Q EKO DUO
Q EKO GreenLine
HT EKO GreenLine

 

 

DO POBRANIA

Instrukcja obsługi