Heiztechnik - Producent kotłów

HT tronic 251

 

HT tronic 251 - regulator pogodowy kotłów do spalania biomasy niedrzewnej. Regulator ten jest wyposażeniem kotów Q PULS AGRO oraz Q PLUS AGRO B.
Automatyka przeznaczona jest do sterowania pracą kotła centralnego ogrzewania wyposażonego w wentylator nadmuchowy. Regulator steruje w sposób modulowany nadmuchem w zależności od temperatury kotła oraz instalacją składającą się z pompy kotłowej, pompy CO, pompy CWU, pompy zaworu oraz siłownikiem zaworu mieszającego. Do sterownika można podłączyć dodatkowe moduły rozszerzające funkcjonalność sterownika o kolejne układy sterujące zaworami mieszającymi wraz z pompami. Sterowanie układami mieszającymi może być realizowane w trybie pogodowym. Automatyka umożliwia niezależne sterowanie każdym z obiegów grzewczych poprzez niezależny termostat pokojowy.

Sterownik wyposażony jest w czytelny kolorowy wyświetlacz. Opcjonalny moduł internetowy umożliwia zdalną obsługę kotła.

HT-tronic 251

Pompa kotła   Pompa CO   Pompa CWU   Pompa zaworu mieszającego  Pompa bufora Zawór mieszający   Sterowanie pogodowe   Termostat   Kolorowy wyświetlacz   Program rozpalania   Modulowana praca kotła

 

Urządzenie dostępne w kotłach:         
  Q PLUS AGRO
Q PLUS AGRO B

 

DO POBRANIA

Instrukcja obsługi