Piece na pellet

Kotły na pellet są obecnie najczęściej stosowanymi urządzenia spalającymi paliwa stałe. Obecnie ich popularność bardzo wzrasta ze względu na bardzo wysokie ceny gazu oraz znaczący wzrost cen węgla. Kocioł na pellet ze względu na jego automatyzację jest bardzo często wykorzystywany w indywidualnych systemach centralnego ogrzewania. Używanie kotła na pellet zaleca się osobom, które chcą w ekologiczny i ekonomiczny sposób ogrzewać swoje domy. Głównymi przesłankami do montażu pieca pelletowego są: prosta obsługa, wygodna eksploatacja, łatwość utrzymania czystości w kotłowni oraz niski koszt ogrzewania. Spalanie pelletu charakteryzuje się najmniejszą ekologiczną szkodliwością – w trakcie spalania następuje niewielka emisja substancji szkodliwych, ilość wytwarzanego popiołu jest niewielka, popiół można wykorzystać jako nawóz. Piece na pellet są niemalże zerowym emiterem gazów cieplarnianych CO2.

Jak działa piec na pellet?

Piece pelletowe i ich działanie polega na spalaniu pelletu oraz wytwarzaniu energii cieplnej. Dostępne na rynku kotły są w znacznej części zautomatyzowane, a obsługa ich jest prosta. Praca kotła sterowana jest poprzez zaprogramowaną automatykę. Głównym elementem pieca jest korpus z wymiennikiem, w którym zamontowany jest automatyczny palnik. Palnik wyposażony jest w elektryczną zapalarkę umożliwiającą automatyczne rozpalanie paliwa, część paleniskową oraz wentylator. Drugim ważnym elementem jest zbiornik, w którym przechowywany jest pellet. Ze zbiornika przy pomocy podajnika pelletowego przekazywany jest w odpowiednich ilościach do palnika. Na wyświetlaczu automatyki kotła ustawiona jest temperatura pracy kotła (najczęściej 700C), gdy temperatura spadnie o ustaloną histerezę (najczęściej 150C) następuje automatyczne rozpalenie palnika. Podajnik, sterowany poprzez automatykę, podaje ze zbiornika do palnika odpowiednie (dokładnie wyliczone) ilości paliwa. Wentylator napowietrza proces spalania. Proces spalania jest w pełni zaprogramowany, praca jest w pełni modulowana – w firmie Heiztechnik poprzez algorytm HT Logic III – zmniejsza to ilość zużytego paliwa, kocioł dostosowuje swoją moc do temperatury kotła. Po osiągnięciu temperatury zadanej kocioł dopala paliwo w palenisku, dokonuje czyszczenia palnika i wyłącza pracę palnika. Automatyka, jeżeli taka funkcja została uruchomiona, steruje pracą instalacji grzewczej budynku, dokonując załączenia pomp, steruje pracą zaworów mieszających i współpracuje z termostatami. Pracując w trybie pogodowym, ustala temperaturę wody grzewczej wysyłanej na obwody instalacji.

Jaki kocioł na pellet wybrać?

Wybrany kocioł powinien spełniać kilka podstawowych parametrów:

  • zapewnić zapotrzebowanie obiektu na moc cieplną dla właściwego ogrzewania budynku
  • umożliwić grzanie odpowiedniej ilości ciepłej wody użytkowej
  • spełniać warunki montażu w kotłowni (powierzchnia, wymiary podłączenie do komina)
  • kocioł powinien posiadać zbiornik paliwa o odpowiedniej wielkości.

Oferta kotłów firmy HEIZTECHNIK jest bardzo szeroka. W zakresie mocy oferta obejmuje kotły i piece na pellet o mocy od 8 do 1500 kW – umożliwia to właściwy dobór urządzenia do zapotrzebowania energetycznego obiektu. Należy kupować piece na pellet o mocy dokładnie dobranej dla danego obiektu. Dokładny dobór mocy powoduje, że kocioł osiąga najwyższą sprawność, co powoduje zmniejszenie zużycia paliwa. Dokonując wyboru kotła, musimy uwzględnić wymiary kotłowni oraz możliwość podłączenia kotła do instalacji kominowej. Szeroka oferta kotłów umożliwia wybór właściwego urządzenia. Kotły mogą być wyposażone w powiększone zbiorniki paliwa oraz systemy uzupełniania paliwa z magazynu zewnętrznego lub dodatkowego zbiornika. Ważne jest dobranie zbiornika o odpowiedniej pojemności, dla wygody użytkownika indywidualnego przyjmuje się, że uzupełnienie paliwa powinno następować raz na tydzień. W przypadku kotłowni o małych wymiarach celowe jest zastosowanie kotła wykonanego w formie kompaktowej. Ciekawym rozwiązaniem na rynku są kotły kompaktowe ONE Plus, FLAT i DasPell NEXT które charakteryzują małe wymiary oraz bardzo bogate standardowe wyposażenie. Posiadają automatyczne czyszczenie wymiennika i palnika. Kotły pelletowe wyposażone są w moduł hydrauliczny, wykonany w formie instalacji grzewczej składający się z: pompy kotła, pompy CWU, pompy zaworu, zaworu mieszającego z siłownikiem, wyprowadzenia na pompę CO. Automatyka pracuje w trybie pogodowym i współpracuje z dwoma termostatami pokojowymi. Kocioł wyposażony jest w grupę bezpieczeństwa, która składa się z naczynia przeponowego, manometru i zaworu bezpieczeństwa. Kocioł jest indywidualnie oprogramowany w autoregulację pracującą w systemie HT-Logic III oraz w moduł optymalizacji procesu spalania z tlenową sondą lambda. Montaż tej grupy kotłów jest bardzo mało pracochłonny a eksploatacja wyjątkowo prosta.

Ile kosztuje piec na pellet?

Ceny kotłów pelletowych są bardzo różne i wynikają z jego mocy, jakości oferowanego urządzenia, wyposażenia i jego automatyzacji. Parametry, które wpływają na cenę pieca pelletowego podawane są przez producentów w katalogach i cennikach. Ważne jest przy wyborze, żeby kocioł spełnił indywidualne oczekiwanie inwestora i zapewnił spełnienie najwyższych parametrów pracy – wysoką sprawność i małą ilość pyłów < 20mg/m3. Wszystkie piece na pellet znajdujące się w ofercie Heiztechnik posiadają świadectwa emisyjne, atesty i certyfikaty.