Kotły na biomasę

Kotły przemysłowe

Coraz więcej przedsiębiorców, gdy trzeba zastosować kotły wysokiej mocy, decyduje się ze względów ekologicznych na instalację kotłów na biomasę. Jest to również związane z niskimi kosztami eksploatacji tych urządzeń oraz prostą obsługą. Biomasowe kotły wysokiej mocy zasila się paliwem pobieranym automatycznie z magazynów, co powoduje zmniejszenie nakładu pracy przy użytkowaniu tych urządzeń. Stosowana do spalania w kotłach przemysłowych biomasa to zrębka drzewna lub pellet. Pellet może być dostarczony w cysternie, a następnie przechowywany w specjalnie do tego przygotowanych pomieszczeniach lub zbiornikach i silosach. Transport paliwa do kotła odbywa się poprzez systemy podawania paliwa, które dają możliwość dopasowania ich do każdej instalacji, nawet w przypadku gdy skład paliwa jest znacznie oddalony od kotłowni. Zrębka drzewna dostarczana jest do magazynu paliwa transportem kołowym, a następnie mechanicznymi podajnikami transportowana do kotłów.

Zautomatyzowany proces transportu paliwa z magazynu do dużych kotłów na biomasę odzwierciedla pracę dużej kotłowni gazowej. Łączy niski koszt produkowania energii z ekologią oraz w dużej części automatyczną pracą urządzeń grzewczych.

Kotły na biomasę charakteryzuje bezawaryjna praca. W kotłach przemysłowych stosuje się systemy dwupalnikowe, których praca sterowana jest oddzielnymi, niezależnymi automatykami. Umożliwia to pracę kotła z dużą elastycznością i szeroką modulacją mocy. Uproszczona została ich instalacja oraz zmniejszone wymiary urządzeń. Kotły na biomasę nie muszą już tworzyć kaskad i zajmować dużych przestrzeni oraz posiadać kilka niezależnych systemów transportu paliwa. Kotły przemysłowe wyposażone są często w systemy samoczyszczące np. automatyczne czyszczenie wymiennika, palnika oraz automatyczne odpopielanie co w połączeniu ze zautomatyzowanym transportem paliwa redukuje do minimum nakłady pracy przy obsłudze kotłowni. Takie rozwiązania można znaleźć w produktach Heiztechnik.

Czym powinny charakteryzować się kotły przemysłowe?

Przede wszystkim wysoką wydajnością i sprawnością, automatyczną obsługą, bezawaryjną pracą oraz niskimi kosztami eksploatacji. Często przedsiębiorcy stają przed trudnym wyborem – jaki kocioł wybrać: gazowy, olejowy czy może kocioł na biomasę. Odpowiedź dyktuje ekologia, kotły na biomasę nie przyczyniają się do degradacji środowiska naturalnego, a to jest obecnie najważniejsze. Często nasuwa się druga myśl: kotły na biomasę i ich wydajność. To często nurtuje przedsiębiorców, czy są one wystarczająco wydajne i sprawne? Odpowiedź jest twierdząca -tak są- potwierdzają to setki wykonywanych instalacji kotłów przemysłowych rocznie. Kotły do spalania biomasy pracują ze sprawnością dochodzącą do 90%. Biomasę drzewną można zakupić w rozsądnych cenach a kilogram suchej biomasy zawiera minimum 15MJ energii cieplnej. Popiół ze spalanego paliwa w postaci biomasy może być wykorzystany jako nawóz do upraw rolnych.