Kotły dużej mocy

Oferta kotłów przemysłowych firmy Heiztechnik jest bardzo szeroka i obejmuje urządzenia o mocy od 80 kW do 7 MW. Są to kotły do spalania różnych paliw: zrębki drzewnej, pelletu, słomy oraz węgla (ekogroszku).

Coraz więcej inwestorów, gdy trzeba zastosować kotły dużej mocy, decyduje się ze względów ekologicznych na instalację kotłów na biomasę. Jest to związane z niskimi kosztami eksploatacji tych urządzeń oraz prostą obsługą.

Co to jest kocioł na biomasę?

Biomasowe kotły dużej mocy zasila się paliwem pobieranym automatycznie z magazynów, co powoduje zmniejszenie nakładu pracy przy użytkowaniu tych urządzeń. Stosowana do spalania w kotłach przemysłowych biomasa to zrębka drzewna lub pellet. Pellet może być dostarczony cysterną, a następnie przechowywany w specjalnie do tego przygotowanych pomieszczeniach, zbiornikach lub silosach.
Transport paliwa do kotła odbywa się poprzez systemy automatycznego podawania paliwa, które dają możliwość dopasowania ich do każdej instalacji, nawet w przypadku, gdy skład paliwa jest znacznie oddalony od kotłowni. Zrębka drzewna dostarczana jest do magazynu paliwa transportem kołowym, a następnie mechanicznymi podajnikami transportowana do kotłów.
Zautomatyzowany proces transportu paliwa z magazynu do dużych kotłów na biomasę odzwierciedla pracę dużej kotłowni gazowej. Kotły na biomasę łączą niski koszt produkowania energii z ekologią.

Kotły dużej mocy – charakterystyka

Przede wszystkim charakteryzują się wysoką wydajnością i sprawnością, automatyczną obsługą, bezawaryjną pracą oraz niskimi kosztami eksploatacji. Często inwestorzy stają przed trudnym wyborem – jaki kocioł wybrać: gazowy, olejowy czy może kocioł na biomasę.

Odpowiedź dyktuje ekologia, kotły na biomasę nie przyczyniają się do degradacji środowiska naturalnego, a to jest obecnie najważniejsze. Często nasuwa się druga myśl: kotły na biomasę i ich wydajność.

To często nurtuje inwestorów, czy są one wystarczająco wydajne i sprawne? Odpowiedź jest twierdząca -tak są- potwierdzają to setki wykonywanych instalacji kotłów przemysłowych rocznie. Kotły przemysłowe do spalania biomasy pracują ze sprawnością dochodzącą do 90%.

Biomasę drzewną można zakupić w rozsądnych cenach a kilogram suchej biomasy zawiera minimum 15MJ energii cieplnej. Popiół ze spalanego paliwa w postaci biomasy może być wykorzystany jako nawóz do upraw rolnych.

Niezawodne kotły przemysłowe

Kotły na biomasę charakteryzuje bezawaryjna praca. W kotłach przemysłowych stosuje się systemy dwupalnikowe, których praca sterowana jest oddzielnymi, niezależnymi automatykami.
Umożliwia to pracę kotła z dużą elastycznością i szeroką modulacją mocy. Uproszczona została ich instalacja oraz zmniejszone wymiary urządzeń. Kotły na biomasę nie muszą już tworzyć kaskad i zajmować dużych przestrzeni oraz posiadać kilku niezależnych systemów transportu paliwa.

Kotły przemysłowe wyposażone są często w systemy samoczyszczące np. automatyczne czyszczenie wymiennika, palnika oraz automatyczne odpopielanie co w połączeniu ze zautomatyzowanym transportem paliwa redukuje do minimum nakłady pracy przy obsłudze kotłowni. Takie rozwiązania można znaleźć w produktach Heiztechnik.