Masz pytania? Chętnie na nie odpowiemy!

Dlaczego rura elastyczna od podajnika w kotle pelletowym robi się ciemna?

Rura elastyczna będzie robiła się ciemna w przypadku, gdy spaliny cofają się do podajnika paliwa. Przyczyną cofania się spalin do podajnika może być zbyt mały ciąg kominowy, brak kanału napowietrzającego kotłownię, przepełniony i zabrudzony palnik lub zabrudzony wymiennik kotła.

Czy muszę mieć „zetkę - napowietrzenie” przecież mam kratkę wentylacyjną w kominie? To nie jest to samo?

Do spalania paliwa potrzebne jest powietrze. Na każdy metr sześcienny spalin wychodzących przez komin musi wpłynąć do kotłowni metr sześcienny powietrza z zewnątrz budynku. Kratka wentylacyjna jest otworem wlotowym kanału wyciągowego wentylacji. Kotłownia musi być wyposażona w instalację nawiewową, jest to tzw. napowietrzenie kotłowni, czyli dostarczenie powietrza do kotłowni z zewnątrz budynku. Instalację nawiewową wykonuje się zazwyczaj w formie tzw. ,,zetki”.

Dlaczego nie można ustawić temperatury kotła niższej niż 60 stopni.

Kocioł na paliwo stałe powinien pracować z temperaturą kotła na poziomie 65-75 stopni C. Proces spalania przebiega wtedy prawidłowo, jest najmniejsze zużycie paliwa. Zbyt niska temperatura kotła obniża temperaturę w komorze spalania i uniemożliwia poprawne spalenie paliwa. W wyniku nieprawidłowego spalania emitowane są do środowiska szkodliwe gazy i pyły, a kocioł szybko ulega zabrudzeniu, ilość zużytego paliwa wzrasta.

Czy przy zmianie paliwa (pelletu) należy ponownie przeważyć paliwo?

Ze względu na różnorodność wykonania pelletu, a głównie – średnicę granulatu, gęstość, wilgotność oraz długość – zalecamy zweryfikowanie wydajności podawania paliwa. Przy skrajnie innym pellecie różnice wydajności podawania dochodzą do 70%. Najbardziej duża jest różnica wydajności podajnika przy zmianie średnicy pelletu z 6 na 8 mm.

Czy „zetka” jest konieczna ? Przecież mam okno w kotłowni (jaka średnica zetki?)

Do spalania paliwa potrzebny jest stały dopływ powietrza. W pomieszczeniu, w którym zamontowany jest kocioł, musi być wykonana instalacja nawiewna, która dostarcza powietrze z zewnątrz budynku (określa to prawo budowlane). Kanał nawiewowy powinien posiadać powierzchnię przepływu nie mniejszą niż 200 cm2 (ale nie mniejszą niż 5 cm2 na 1 kW mocy kotła). Kanały nawiewowe w małych budynkach wykonuje się zazwyczaj w formie tzw. ,,zetki”. Okno nie pełni funkcji nawiewowych (może być zamknięte - współczesne okna są szczelne), okno wykonuje funkcję naturalnego oświetlenia pomieszczenia

Jak często czyścić kocioł ?

Częstotliwość czyszczenia możemy określić poprzez kilkutygodniową obserwację funkcjonowania kotła, jest ona uzależniona od ilości i jakości spalanego paliwa. Przy ogrzewaniu indywidualnych mieszkań i domów, ze względu na małe zużycie paliwa, często stosuje się zasadę uzupełniania paliwa w zbiorniku raz na tydzień, i z taką samą częstotliwością powinno być wykonane czyszczenie palnika i kotła. W przypadku kotłów większej mocy gdzie zużycie paliwa jest większe, zalecanym sposobem jest czyszczenie kotła i palnika przy każdym załadunku paliwa do zbiornika. W przypadku gdy paliwo jest niższej jakości, indywidualnie trzeba określić częstotliwość czyszczenia.

Posiadam komin o średnicy mniejszej niż 150 co zrobić, żeby kocioł pracował prawidłowo.

Kocioł musi być podłączony do samodzielnego kanału kominowego. Kanał kominowy powinien być o minimalnej średnicy 150 mm lub wymiarach poprzecznych 140 X 140 mm. Wymiary kanału kominowego wynikają z przepisów budowlanych. Na prawidłową pracę

kotła wpływ mają także inne elementy wynikające z wykonania komina jego jakość i szczelność. Komin powinien posiadać izolację termiczną i wyprowadzony być minimum 60 cm ponad najwyższą krawędź dachu. Na prawidłową pracę kotła wpływa także sposób jego podłączenia do komina. Przyłącze kotła do komina nie powinno być dłuższe niż 1,5 m oraz posiadać maksymalnie dwa kolana. Zaleca się wykonanie izolacji termicznej przyłącza kominowego. W Instrukcji kotła (DTR) określony jest minimalny ciąg kominowy, który powinien być spełniony dla właściwego funkcjonowania urządzenia.

Dlaczego podajnik z kosza nie podaje pelletu?

W paliwie mogą być zanieczyszczenia, które spowodują wstrzymanie podawania paliwa. Należy sprawdzić, czy w rurze podajnika nie znalazły się jakieś większe zanieczyszczenia - najczęściej jest to papier lub folia - które blokują podawanie paliwa. Należy sprawdzić, czy na dnie zbiornika paliwa, w miejscu pracy podajnika, nie znajduje się pył i drobne trociny, ale też inne zanieczyszczenia, które ograniczają dostanie się pelletu do sprężyny podawczej podajnika. Sprawdzić trzeba także działanie motoreduktora oraz czy nie odkręciła się śruba łącząca sprężynę z motoreduktorem.

Kupiłem lub chce kupić termostat pokojowy firmy … czy mogę go podłączyć pod kocioł Heiztechnik. Czym będzie on mógł sterować?

Do automatyki kotła można podłączyć każdy termostat beznapięciowy typu ON/OF. Automatyka umożliwia podłączenie dwóch termostatów. Jeden może sterować pracą pompy instalacji grzewczej, drugi pracą pompy zaworu oraz w zależności od ustawień i wyposażenia pracą zaworu mieszającego.

W jaki sposób ustawić kocioł po zmianie paliwa?

W przypadku zakupu nowej partii paliwa i zauważeniu zmian w pracy palnika należy dokonać sprawdzenia ilości podawanego paliwa przez podajnik główny. Ze względu na różnorodność wykonania pelletu ilość podawanego przez podajnik paliwa może być różna. Sprawdzenie polega na określeniu wydajności podajnika w jednostce czasu, czyli określenie ile kg pelletu podajnik podaje na godzinę pracy. Określenie wydajności podajnika jest czynnością prostą i polega na wykonaniu następujących czynności: Wyłączamy sterownikiem kocioł z pracy ,,Kocioł wyłączony”. Dolną część złącza elastycznego odłączamy od palnika i kierujemy wylotem w stronę specjalnie przygotowanego np. pustego pojemnika, do którego będzie wsypywany pellet. Następnie wchodzimy do menu „Test wyjść”, wyszukujemy „Podajnik główny” i załączamy go. Podajnik główny rozpoczyna pracę, pellet wsypywany jest do podstawionego pojemnika. Po 10 minutach pracy podajnik wyłączy się automatycznie. Wsypane paliwo ważymy. Uzyskaną z wagi wartość mnożymy x 6 (bo 6 x 10 min = 60 min = 1 godzina). W taki sposób określiliśmy wydajność podajnika przy pracy godzinnej – ile kg pelletu podaje na godzinę pracy. Wprowadzamy uzyskaną wartość do parametrów pracy sterownika wg schematu: „Menu serwisowe”, hasło 3456, „Menu palnika”, „Ogólne”, „Wydajność podajnika”. W tej pozycji należy wpisać otrzymany wynik. Sprawdzamy, czy wynik został zapisany. Kocioł poprzez funkcje automatyki zostaje automatycznie skonfigurowany do właściwej pracy.

Co muszę dokupić, aby sterować trzema siłownikami zaworów mieszających, pompą cyrkulacyjną i pompą buforu?

Automatyka standardowo steruje jednym siłownikiem zaworu mieszającego. W celu rozszerzenia sterowania instalacją automatykę należy wyposażyć w dwa dodatkowe moduły.
Moduł zaworu HT-tronic M-Z2, który steruje dwoma siłownikami zaworów mieszających oraz w moduł HT-tronic M-BC, który steruje pompą cyrkulacyjna oraz pompą bufora.

Jakiej mocy kocioł mam kupić ?

Właściwie dobrany kocioł minimalizuje ilość zużytego paliwa. Obecnie w budynkach nowych w audytach energetycznych określane jest zapotrzebowanie na energię cieplną oraz moc grzewcza urządzenia. Gdy brak jest takiego dokumentu i nie ma możliwości jego wykonania, samemu możemy obliczyć moc kotła. Podstawowym elementem, który trzeba określić jest zapotrzebowanie mocy na m2 ogrzewanej powierzchni. Na zapotrzebowanie mocy wpływa głównie sposób wykonania izolacji termicznej budynku (grubość i jakość materiałów) oraz ilość i jakość drzwi i okien. Do indywidualnego szacunkowego doboru kotła przyjmuje się następujące wielkości zapotrzebowania na moc kotła:

- budynki energooszczędne (bardzo gruba izolacja, nowoczesne drzwi i okna) – wskaźnik zapotrzebowania na moc 30 - 50W/m2

- budynki standardowe (średnia izolacja ścian i dachu 10-15 cm) - wskaźnik zapotrzebowania na moc 50 - 80W/m2

- budynki energochłonne ( brak izolacji lub do 8 cm) - wskaźnik zapotrzebowanie na moc 80 -120W/m2

- budynki bardzo energochłonne (cienkie ściany bez izolacji) - zapotrzebowanie na moc powyżej 120W/m2 .

Na podstawie powyższych parametrów kwalifikujemy nasz budynek i określamy wskaźnik zapotrzebowania na moc. Np. określiliśmy nasz budynek jako standardowy, ze względu na grubość izolacji typ drzwi i okien wybieramy wskaźnik zapotrzebowania - 80W/m2, do ogrzania mamy dom o powierzchni grzewczej 140m2. Wyliczenie mocy kotła: 80W/m2 X 140 M2 = 11 200W. Do celów ogrzewania budynku potrzebny jest kocioł o mocy 11,2kW dla potrzeb ogrzewania wody do celów użytkowych moc kotła zwiększamy o 3kW. Do ogrzania obiektu oraz CWU potrzebny jest kocioł o mocy ok.15kW.

Dlaczego kocioł mi tak dużo pali?

Ilość zużytego paliwa wynika z ilości odebranej energii przez instalację domu. Spalając 1 kg pelletu wytwarzamy ok. 5kWh energii cieplnej. Kocioł dąży do osiągnięcia zadanej temperatury i samoczynnego wyłączenia (kotły pelletowe), kocioł przestaje zużywać paliwo. W celu ustalenia powodu nadmiernego zużycia paliwa sprawdzić trzeba poprawność funkcjonowania palnika kotła oraz funkcjonowanie instalacji grzewczej. Palnik kotła powinien pracować, modulując moc, dopasowując się do zapotrzebowania instalacji grzewczej, jednocześnie zapewnia osiągnięcie temperatury zadanej kotła. Ważne jest, żeby praca w trybie modulacji mocy była jak najdłuższa. Kocioł powinien pracować z temperaturą zadaną 65 – 750C . Kocioł osiąga sprawność energetyczną na poziomie 90%. Ważne jest ustawienie parametrów pracy instalacji grzewczej. Na poszczególne obwody instalacji grzewczej poprzez elementy regulacji (np. zawory mieszające) należy przekazać czynnik grzewczy o odpowiedniej temperaturze - np. instalacja grzewcza podłogowa temperatura zasilania 28 – 32 0C, instalacje grzejnikowe 40 – 60 0C (najczęściej stosowane). Dokładna regulacja temperatury zasilania instalacji powinna wynikać z krzywej grzewczej automatyki pracującej w trybie pogodowym. Termostaty pokojowe lub głowice termostatyczne powinny wyłączyć zasilanie w przypadku osiągnięcia temperatury w pomieszczeniu. Najczęstszymi przyczynami nadmiernego zużycia paliwa jest: niewłaściwe ustawienie temperatury na zaworach mieszających oraz termostatach i głowicach lub niezamontowanie tych elementów na instalacji. Nadmierne zużycie paliwa jest wynikiem nadmiernego przekazywania energii cieplnej przez instalację na ogrzewany obiekt – przegrzewanie pomieszczeń. Kocioł dużo pali prawdopodobnie dlatego, że produkuje dużo energii cieplnej, która odbierana jest przez instalację obiektu.

Z jakiego powodu stopiło mi rurę elastyczną?

Łącznik elastyczny jest bezpiecznikiem pomiędzy palnikiem a zasobnikiem paliwa. Jego stopienie świadczy o skutecznym zadziałaniu przed przedostaniem się płomienia z palnika do zasobnika. Przyczyną cofania się spalin do podajnika może być zbyt mały ciąg kominowy, brak kanału napowietrzającego kotłownię, przepełniony i zabrudzony palnik lub zabrudzony wymiennik kotła. Przyczyny te mogą się łączyć i kumulować - bezwzględnie trzeba je usunąć, żeby nie nastąpiło kolejne stopienie łącznika.

Kocioł pelletowy nie dochodzi do zadanej temperatury, co robić.

Kocioł nie dochodzi do temperatury z powodu pracy na zbyt małej mocy w stosunku do odbiorów energii cieplnej przez instalację grzewczą. W pierwszej kolejności należy sprawdzić, czy odbiory ciepła przez ogrzewany obiekt są właściwe i nie występują nadmierne temperatury w ogrzewanych pomieszczeniach. Równoległą czynnością jest zwiększenie mocy kotła. W ustawieniach sterownika MENU PALNIK w funkcji MOC MAKSYMALNA zwiększamy moc kotła do właściwej która zapewni osiągnięcie temperatury zadanej.

Dlaczego sterownik wyświetla alarm przerwa w zasilaniu, przecież nie było przerwy w dostawie prądu.

Alarm wyświetlany jest w przypadku spadku napięcia poniżej 140V czyli minimalnego wymaganego napięcia dla poprawnej pracy automatyki. Nie było przerwy w dostawie prądu, a obniżenie napięcia wywołało przerwę w pracy automatyki i było przyczyną wyświetlenia komunikatu.