Piece na ekogroszek

Postępujące zanieczyszczenie środowiska wymaga zastosowania do ogrzewania nowoczesnych ekologicznych systemów i urządzeń grzewczych. Węgiel powinien być spalany w urządzeniach takich jak piece na ekogroszek, które spalają go w sposób właściwy, najbardziej ekologiczny, nie powodujący nadmiernego zanieczyszczenia środowiska.

Jednym z rozwiązań wspierających ochronę środowiska są automatyczne kotły i piece na ekogroszek Heiztechnik, wyposażone w nowoczesne palniki oraz systemy spalania zarządzane przez odpowiednio oprogramowaną automatykę.

Jak działa piec na ekogroszek?

Kotły do spalania ekogroszku sa kotłami automatycznymi, wyposażone są w automatyczny palnik, który umieszczony jest w dolnej części komory spalania. Podawanie paliwa następuje za pośrednictwem ślimaka znajdującego się w rurze podajnika. W palnikach retortowych z podajnikiem ślimakowym zastosowano palenisko z retortą obrotową (kotły o mocy 15-300 kW).

Podczas każdego podawania paliwa następuje uruchomienie retorty obrotowej w wyniku czego następuje systematyczne usuwanie popiołu i szlaki powstającej na palenisku. W palenisku wykonanym w formie ściętego stożka następuje efekt kumulacji ciepła, wynikiem czego jest właściwy proces gazyfikacji węgla oraz bardzo dobre spalanie.

Podajnik napędzany jest przez sterowany motoreduktor. Procesem spalania steruje nowoczesna, odpowiednio zaprogramowana automatyka, która zapewnia właściwą ilość podawanego do palnika paliwa oraz steruje pracą wentylatora nadmuchowego, który napowietrza proces spalania.

Poprzez ruch obrotowy palnika popiół automatycznie spada z paleniska. Paliwo zgromadzone w zasobniku zapewnia automatyczną pracę pieca przez kilka dni. Kotły automatyczne, gdzie paliwem jest ekogroszek nie wymagają stałego nadzoru, funkcję tą wykonuje automatyka.

Piece na ekogroszek, w zależności od modelu, dostępne są w różnych wariantach mocy grzewczej, tak by łatwo je dopasować do ogrzewanych pomieszczeń. Wyposażone są w automatykę pogodową, która dopasowuje parametry pracy urządzenia, oraz moc grzewczą do rodzaju paliwa i temperatury.

Automatyka sterować może w trybie pogodowym temperaturą zaworów na instalacji oraz umożliwia podłączenie termostatów pokojowych. Dzięki temu płynnie sterujemy ilością energii potrzebnej w danym momencie do ogrzewania.

Jak ustawić kocioł na ekogroszek?

Ustawienie kotła polega na właściwym doborze ilości podawanego paliwa oraz ilości podawanego przez wentylator powietrza. Parametry te są od siebie zależne. Podstawowym parametrem pracy jest moc kotła, aby uzyskać odpowiednią moc pracy kotła, musimy do palnika podać odpowiednią ilość paliwa. Nowoczesne kotły na ekogroszek wyposażone są w automatykę, która powinna być zaprogramowana indywidualnie dla każdego kotła i jego mocy. Kotły na ekogroszek Heiztechnik są indywidualnie zaprogramowane – pracują w algorytmie HT- Logic III.
Ustawiając automatykę należy zwrócić uwagę na następujące parametry pracy:

  • kaloryczność paliwa,
  • tryb pracy automatyki: standard lub HT Logic,
  • temperaturę pracy kotła.

Prawidłową pracę kotła (palnika) charakteryzuje na palenisku odpowiednio wysoki „kopczyk węgla” (kotły 15 – 25 kW wysokości 35 – 45 mm) oraz właściwy kolor palącego się węgla „pomarańczowy z przejściem w kolor żółty”, popiół ze spalonego węgla powinien mieć cechy sypkie bez dużych szkliwnych spieków. Przy sterowaniu pracą instalacji grzewczej należy aktywować i uruchomić moduły sterujące poszczególnymi elementami instalacji.

Ile kosztuje piec na ekogroszek?

Ceny kotłów podane są w cenniku urządzeń, cena zależna jest od mocy kotła, jego wyposażenia rodzaju palnika oraz zastosowanej automatyki. Dla prawidłowej właściwej pracy kotła niezbędny jest palnik retortowy oraz indywidualne oprogramowanie urządzenia.

Automatyczne piece na ekogroszek firmy Heiztechnik są urządzeniami o wysokiej sprawności energetycznej, spełniają wymagania 5 klasy ochrony środowiska ustalone przez normę PN-EN 303-5:2012 oraz rozporządzenia ECO DESIGN.