Heiztechnik - Producent kotłów

HT-tronic 750

 

HT-tronic 750 regulator pogodowy kotłów podajnikowych dużej mocy. Regulator ten jest wyposażeniem kotów Q MAX EKO GL oraz Q MAX EKO.

Regulator steruje pracą palnika oraz umożliwia sterowanie instalacją składającą się z pompy kotłowej, pompy CO, pompy CWU, pompy zaworu oraz siłownikiem zaworu mieszającego. Regulacja spalania może być realizowana poprzez tryb HT-Logic lub Standard – oba tryby pracy modulują moc w zależności od temperatury kotła. Tryb HT-Logic dobiera parametry pracy w zależności od rodzaju paliwa, mocy i temperatury kotła. Do sterownika można podłączyć dodatkowe moduły rozszerzające funkcjonalność sterownika o kolejne układy sterujące zaworami mieszającymi wraz z pompami. Sterowanie układami mieszającymi może być realizowane w trybie pogodowym. Automatyka umożliwia niezależne sterowanie każdym z obiegów grzewczych poprzez niezależny termostat pokojowy.

Sterownik wyposażony jest w czytelny kolorowy wyświetlacz. Opcjonalny moduł internetowy umożliwia zdalną obsługę kotła.
HT-tronic 750 Mikroprocesorowy sterownik pogodowy HT tronic 750 jest przystosowany do sterowania procesem spalania w podajnikowych kotłach dużej mocy.

Pompa kotła  Pompa CO  Pompa CWU  Pompa zaworu mieszającego  Pompa zaworu mieszającego  Pompa zaworu mieszającego  Pompa zaworu mieszającego  Pompa zaworu mieszającego  Zawór mieszający  Zawór mieszający  Zawór mieszający  Zawór mieszający  Zawór mieszający  Sterowanie pogodowe  Termostat  Termostat  Kolorowy wyświetlacz  HT Logic  Modulowana praca kotła{end-tooltip  {tooltip}{end-texte}Moduł internetowy
                                                                                                                                                                                       (*opcja)

 

Urządzenie dostępne w kotłach:
Q MAX EKO GL
Q MAX EKO


 

DO POBRANIA

Instrukcja obsługi