Kocioł do spalania słomy w balotach - kostki

Kocioł do spalania słomy Q PLUS AGRO – kocioł średniej mocy. Przeznaczony jest do spalania słomy w balotach – kostkach o wymiarach 40x40x80cm (maksymalnie 8 kostek). Kocioł wyposażony jest w automatykę HT tronic 251 z dodatkowym czujnikiem temperatury spalin oraz sterowaniem pompą bufora.

Odpowiednie napowietrzenie komory spalania z wykorzystaniem powietrza wtórnego zapewnia skuteczne spalanie szybko zgazowującej słomy przy zachowaniu odpowiednich parametrów spalania. Wykorzystanie modulowanych wentylatorów nadmuchowych ułatwia możliwość regulacji jakości spalania.

Oczywiście, każdorazowo w układzie grzewczym z kotłem na słomę należy wykorzystać bufor ciepła o pojemności około 2 m3 na każde 50 kW mocy grzewczej kotła. Doboru wielkości pojemności buforu ciepła powinna  dokonać firma instalacyjna w porozumieniu z projektantem.

Kocioł wyposażony jest w automatykę HT-tronic 251 przystosowaną do obsługi kotła AGRO z dodatkowym czujnikiem spalin i wyjściami na pompę buforu i pompę obiegową centralnego ogrzewania.

 Moc nominalnakW110
 Zakres mocykW50-110
 Max. temperatura pracyoC85
 Pojemność wodnaL610
 Minimalny ciąg kominowyPa30
 Przyłącze instalacji2 1/2
 Przyłącze kominamm250
 Masa kotłakg1850
 Pojemność paleniska  dm31150
 Szerokość kotłacm110
 Głębokość korpusucm212
 Wysokość korpusucm192
 Wysokość do środka kominacm163
 Wysokość króćca powrotucm31
 Szerokość paleniskacm90
 Wysokość paleniskacm98
 Głębokość paleniskacm167
 Wys. otworu załadunkowegocm51

HT-tronic 251

Regulator pogodowy kotłów do spalania biomasy niedrzewnej. Regulator ten jest wyposażeniem kotów Q PULS AGRO oraz Q PLUS AGRO B.
 • ikona POMPA
  Pompa kotła
 • ikona POMPA
  Pompa CO
 • ikona POMPA
  Pompa CWU
 • ikona POMPA
  Pompa zaworu mieszającego
 • ikona POMPA
  Pompa buforu
 • ikona ZAWOR MIESZAJACY
  Zawór mieszający
 • ikona STEROWANIE POGODOWE
  Sterowanie pogodowe
 • ikona TERMOSTAT
  Termostat
 • ikona KOLOROWY WY—SWIETLACZ
  Kolorowy wyświetlacz
 • ikona AUTO ROZPALANIE
  Program rozpalania
 • ikona MODULOWANA PRACA KOTLA
  Modulowana praca kotła
HT tronic 251

Moduły rozszerzające automatykę

HT-tronic M-Z2
 • Moduł zaworu,
 • Pompa zaworu,
 • Zawór mieszający,
 • Sterowanie pogodowe,
 • Termostat,
HT-tronic TPP
 • Termostat pokojowy – przewodowy,
HT-tronic TPB
 • Termostat pokojowy, bezprzewodowy z programem tygodniowym,
HT-tronic TPB – APP
 • Termostat pokojowy z programem tygodniowym – bezp. z aplikacją mobilną APP,
HT-tronic Connect
 • Moduł internetowy – obsługa poprzez przegladarkę internetową oraz aplikacje mobilną,