Termostat pokojowy

Panel zdalnego sterowania z termostatem pokojowym

HT-Tronic Rooms (przewodowy) / HT-Tronic Rooms Wireless (bezprzewodowy)

HT-Tronic Rooms jest urządzeniem przewodowym. Pełni funkcję panelu zdalnego, umożliwiając zarządzanie temperaturą kotła, CWU, bufora oraz zaworów mieszających. Informuje o ilości opału w zasobniku oraz o nieprawidłowościach procesu spalania. Umożliwia zmianę podstawowych parametrów eksploatacyjnych instalacji grzewczej. W przypadku kotłów pelletowych pozwala na zatrzymanie i rozpoczęcie pracy.

Panel do HT-tronic Rooms pełni kilka funkcji, które w znacznym stopniu podnoszą komfort obsługi instalacji grzewczej i regulacji temperatury w kontrolowanym pomieszczeniu. Jest to nowoczesny termostat pokojowy wyposażony w duży wyświetlacz LCD i intuicyjny interfejs obsługi. Posiada szereg funkcjonalności, które pozwalają na nastawę i kontrolę temperatury w wybranym pomieszczeniu. Dla podwyższenia komfortu użytkownika, możliwe jest wybranie jednego z kilku predefiniowanych trybów takich jak: Stały, Wakacje, Ekonomiczny, Wietrzenie i strefy czasowe, które w sposób automatyczny dostosują temperatury do indywidualnych potrzeb mieszkańców.
HT-tronic Wireless jest bezprzewodową wersją HT-tronic Rooms.