Czy można odliczyć piec na pellet od podatku? Ulga termomodernizacyjna 2023

Piece na pellet są ekologicznym źródłem ciepła, które z roku na rok zyskuje coraz bardziej na popularności. Nic w tym dziwnego, ponieważ nie tylko są one przyjazne środowisku, ale także tanie w eksploatacji i można skorzystać z wielu dotacji na nie, jak np. ulga termomodernizacyjna.

Odliczenie od podatku pieca na pellet — jak skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej?

Właściciele lub współwłaściciele domu jednorodzinnego mogą skorzystać z ulgi na termomodernizację. W jej ramach można odliczyć od dochodu wydatki na termomodernizację nieruchomości. Polega ona także na całkowitej lub częściowej zmianie źródła energii na źródło odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji.

Odliczenie ulgi termomodernizacyjnej obejmuje wydatki na materiały budowlane oraz usługę montażu na takie urządzenia jak pompy ciepła, kotły gazowe kondensacyjne, kotły olejowe kondensacyjne, instalacje fotowoltaiczne, kolektory słoneczne, rekuperację , a także piece wyłącznie do spalania biomasy, w tym na pellet.

Ulga termomodernizacyjna — od kiedy na piece na pellet?

Ulga termomodernizacyjna obowiązuje od 1 stycznia 2019 roku i przysługuje właścicielom oraz współwłaścicielom nieruchomości mieszkalnych jednorodzinnych. Odliczenie ulgi termomodernizacyjnej podlegają wydatki, które dotyczą przedsięwzięć inwestycyjnych mających się zakończyć w ciągu trzech lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek. W przypadku niezrealizowania przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w tym okresie, płatnicy podatku są zobowiązani doliczyć kwoty, które wcześniej były odliczone od dochodu za rok podatkowy, w którym upłynął ten termin.

Ulga termomodernizacyjna — ile wynosi?

Ile wynosi ulga termomodernizacyjna? Ile można odliczyć? Kwota odliczenia ulgi na termomodernizację nie może przekroczyć 53 tysięcy złotych w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć w poszczególnych budynkach, których płatnik podatku jest właścicielem lub współwłaścicielem. Ulga termomodernizacyjna rozliczana jest w rocznym zeznaniu podatkowym od:

  • dochodu opodatkowanego według skali podatkowej,
  • dochodu opodatkowanego podatkiem liniowym,
  • przychodu opodatkowanego ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Należy nadmienić, że od 1 stycznia 2019 roku dofinansowanie w ramach rządowego programu Czyste Powietrze można łączyć z ulgą termomodernizacyjną. Co istotne, jeśli skorzysta się z dotacji w tym programie, to wartość otrzymanej pomocy finansowej należy uwzględnić w uldze termomodernizacyjnej.

Jak rozliczyć ulgę termomodernizacyjną?

Ulga termomodernizacyjna rozliczana jest na podstawie dokumentu PIT/0. Co istotne nie jest to dokument stanowiącą samodzielną deklarację podatkową, ale należy go złożyć wraz z deklaracją PIT: 28, 28S, 36, 36S, 36L, 36LS, 37. Nowa wersja odliczenia ulgi termomodernizacyjnej ma wiersz „Wydatki na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego”, gdzie można wpisać kwotę do 53 tysięcy złotych.

Warto także dodać, że odliczenie ulgi termomodernizacyjnej możliwe jest po złożeniu odpowiednich dokumentów. Ustawa przewiduje, że bez tego nie będzie można otrzymać ulgi. Podstawowym dokumentami albo dokumentami będą faktury oraz rachunki dotyczące przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Dodatkowo, aby starać się o naliczenie ulgi konieczne będzie przeprowadzenie audytu energetycznego. Powinien on zostać wykonany przed rozpoczęciem prac, ponieważ wtedy jest możliwość odliczenia jedynie takich wydatków, które będą zawarte w audycie.