Wydajność ogrzewania podłogowego

ogrzewanie podłogowe

Wprowadzane normy budowlane dotyczące termoizolacji budynków, w znaczny sposób wpłynęły na zmiany w sposobie ogrzewania i wentylacji budynków. Wprowadzone zostały normy rocznego zapotrzebowania na energię. W grupie ,,nowych’’ budynków, które projektowane są w kategorii energooszczędnych, ogrzewanie podłogowe jest podstawowym sposobem ogrzewania. Ogrzewanie podłogowe, ze względu na czynnik grzewczy, wykonywane jest jako - wodne, elektryczne lub powietrzne. Planując wykonanie ogrzewania, dokonujemy wyboru źródła ogrzewania. Wybór najczęściej następuje poprzez analizę kosztów inwestycji i eksploatacji, ale coraz częściej uwzględniamy czynnik ochrony środowiska.

Jak obliczyć moc grzejnika

jak obliczyć moc grzejnika

Ogrzewanie pomieszczeń grzejnikami było podstawowy rodzajem ogrzewania. Obecnie najbardziej popularne jest ogrzewanie podłogowe. W budynkach, w których przeprowadza się remonty, często stosuje się ogrzewanie mieszane.

Czy w kotłowni musi być okno?

okno w kotłowni

Kotłownia jest najczęściej częścią obiektu, w której zamontowane są urządzenia do ogrzewania pomieszczeń. Przepisy prawa budowlanego określają wymagania, jakie muszą spełniać kotłownie. Wymagania budowlane są różne w zależności od mocy kotła, jego typu oraz rodzaju spalanego paliwa. Ze względu na moc cieplną zamontowanych urządzeń przepisy prawa budowlanego są inne dla kotłowni małych i dużych. Obowiązujące normy dają odpowiedź na pytanie - czy w kotłowni musi być okno? Kotłownie, w których montowane są kotły na paliwa stałe, o mocy do 25 kW nie muszą być wyposażone w okna.

Centralne ogrzewanie

Heiztechnik

Budynki mieszkalne oraz pojedyncze mieszkania wyposażone są w instalacje centralnego ogrzewania. Zadaniem instalacji centralnego ogrzewania jest dostarczenie energii cieplnej oraz ogrzanie pomieszczeń do określonej temperatury.