Jak obliczyć moc grzejnika

jak obliczyć moc grzejnika

Ogrzewanie pomieszczeń grzejnikami było podstawowy rodzajem ogrzewania. Obecnie najbardziej popularne jest ogrzewanie podłogowe. W budynkach, w których przeprowadza się remonty, często stosuje się ogrzewanie mieszane.

Przy remontach starszych budynkach, ale również w nowych obiektach stosuje się różnorodne grzejniki, które oprócz funkcji ogrzewania pomieszczeń pełnią funkcję ozdobną. Użytkownik albo wykonawca instalacji często samodzielnie podejmuje decyzję, jaki grzejnik wybrać – grzejnik aluminiowy czy stalowy oraz jakiej mocy ma być. Nie mając projektu instalacji (obliczonego bilansu ciepła), możemy obliczyć zapotrzebowanie na ciepło poszczególnych pomieszczeń. Pierwszym elementem będzie ustalenie jednostkowego zapotrzebowania na moc cieplną (q) liczoną w W/m2. Przyjmuje się, że w zależności od izolacji cieplnej budynku, wartość ta szacunkowo wynosi:

  • 100-150 W/m2 – budynki energochłonne (stare budownictwo bez izolacji)
  • 80-100 W/m2 – budynki średnio energooszczędne (cienka izolacja)
  • 45-80 W/m2 – budynki energooszczędne
  • 20-45 W/m2 – budynki niskoenergetyczne
  • poniżej 20 W/m2 – budynki pasywne

Ustalając wartość jednostkowego zapotrzebowania budynku (q), przydatne są dodatkowe informacje o sposobie izolacji ścian i dachu, w szczególności grubości zastosowanych materiałów izolacyjnych oraz okien i drzwi. Na podstawie zebranych informacji dokładniej ustalimy zapotrzebowanie na moc cieplną (q) wyrażone w W/m2 lub gdy wysokości pomieszczeń jest różna, uwzględnia się kubaturę obiektu, i wyraża w W/m3.

Praktycznie – jak obliczyć moc grzejnika w pomieszczeniu (Q pom.)

Q pom = q x P pom

gdzie:

Q pom – zapotrzebowanie na moc cieplną grzejnika (W)

q- jednostkowe zapotrzebowanie na moc cieplną pomieszczenia

P pom – powierzchnia pomieszczenia do ogrzania (m2).

Z katalogu producenta dobieramy grzejnik zgodnie z wyliczeniem mocy, w przypadku gdy jest potrzebne inne rozwiązanie, możemy wybrać kilka grzejników, zachowując wyliczoną moc. Dodatkowym elementem doboru grzejników jest dodatkowe oszacowanie potrzeb cieplnych poszczególnych pomieszczeń ze względu na przeznaczenie: kuchnia, łazienka, pokój dzienny, sypialnia, piwnice i garaż.

Rodzaje grzejników

Na rynku dostępne są grzejniki różnego typu:

  1. grzejniki żebrowe – starego typu tzw. kaloryfery. Grzejniki wykonywane jako odlewy żeliwne o dużej pojemności cieplnej (rzadko obecnie stosowane)
  2. grzejniki płytowe – zgrzewane z blachy stalowej. Grzejniki bardzo często stosowane, zaletą ich jest bardzo szeroka oferta co do typu, wymiarów i mocy grzewczej
  3. grzejniki aluminiowe żeberkowe – nowe rozwiązanie tradycyjnego grzejnika żebrowego. Wykonane są w postaci członów ze stopu aluminium, w sprzedaży oferowane jako kompletny grzejnik lub pojedyncze żeberko
  4. grzejniki łazienkowe. Wykonywane są w różnych konfiguracjach, bardzo często są to grzejniki elektryczne.

Wybierając z oferty grzejnik aluminiowy czy stalowy do instalacji grzewczej, uwzględnić musimy parametry pracy takie jak: temperaturę zasilania, temperaturę w pomieszczeniu, maksymalne ciśnienie robocze i sposób podłączenia do instalacji. Przy wyborze ważny jest także sposób malowania grzejników oraz kolor, rodzaj zabezpieczenia antykorozyjnego oraz długość okresu gwarancji.

Przy wyborze grzejników musimy obliczyć ile żeberek grzejnika aluminiowego na 1m2 musimy zamontować, żeby pomieszczenie było właściwie ogrzewane. Ze względu na bardzo szeroką ofertę możemy dokonać właściwego wyboru grzejnika, uwzględniając nasze indywidualne potrzeby. W katalogu znajdziemy moc cieplną pojedynczego żeberka. W zależności od temperatur pracy (temperatura zasilania, powrotu oraz w pomieszczeniu) oraz typu i wysokości grzejnika – moc cieplna pojedynczego żeberka zawiera się w zakresie mocy grzewczej od 20 do 300W.

Znając jednostkowe zapotrzebowanie na moc cieplną obiektu (np.60 W/m2) oraz moc cieplną pojedynczego zebra (np. 50 W) możemy obliczyć – ile żeberek grzejnika aluminiowego na 1m2 należy zamontować, żeby pomieszczenia były należycie ogrzewane (obliczenie 60 W/m2 : 50 W = 1,2 zebra na 1m2).

Wybierając odpowiedni dla nas grzejnik aluminiowy, możemy skorzystać z gotowych skręconych grzejników lub indywidualnie dopasowywać grzejniki do potrzeb ogrzania poszczególnych pomieszczeń.