Wydajność ogrzewania podłogowego

ogrzewanie podłogowe

Wprowadzane normy budowlane dotyczące termoizolacji budynków, w znaczny sposób wpłynęły na zmiany w sposobie ogrzewania i wentylacji budynków. Wprowadzone zostały normy rocznego zapotrzebowania na energię. W grupie ,,nowych’’ budynków, które projektowane są w kategorii energooszczędnych, ogrzewanie podłogowe jest podstawowym sposobem ogrzewania. Ogrzewanie podłogowe, ze względu na czynnik grzewczy, wykonywane jest jako – wodne, elektryczne lub powietrzne. Planując wykonanie ogrzewania, dokonujemy wyboru źródła ogrzewania. Wybór najczęściej następuje poprzez analizę kosztów inwestycji i eksploatacji, ale coraz częściej uwzględniamy czynnik ochrony środowiska.

Gdy brak jest przyłącza do instalacji ciepłowniczej, najczęściej źródłem ciepła jest pompa ciepła, kocioł pelletowy, automatyczny kocioł na ekogroszek, kondensacyjny kocioł na gaz lub kocioł elektryczny. Ogrzewanie podłogowe zapewnia użytkownikom wysoki komfort cieplny, w pomieszczeniach jest stabilna temperatura, co powoduje dobre samopoczucie przebywających tam ludzi. Parametry cieplne i właściwe funkcjonowanie ogrzewania realizowane jest poprzez właściwe ułożenie systemu grzewczego oraz zarządzanie poprzez sterownik źródłem ciepła i instalacją grzewczą. Podczas projektowania instalacji dokładnie określamy parametry pracy systemu grzewczego. Podstawowym i najważniejszym parametrem jest maksymalna wydajność ogrzewania podłogowego, która nie powinna być większa jak 80 W/m2. Jest to spowodowane ograniczeniem temperatury podłogi. Temperatura podłogi nie powinna przekraczać 290C. Wyższa temperatura jest szkodliwa dla zdrowia. Zaleca się by w strefie stałego przebywania ludzi temperatura podłogi była w zakresie 26 -270C. Gdy w ogrzewanym pomieszczeniu jest temperatura 220C to przy temperaturze podłogi 280C wydajność ogrzewania podłogowego wynosi 66 W/m2. W projektach budynków, które spełnią wprowadzane normy energetyczne podana jest moc cieplna ogrzewania podłogowego – wynosi najczęściej 25 – 60 W/m 2. Z analizy porównawczej możemy wyciągnąć wniosek, ze mamy bezpieczny zapas między parametrami ,,wydajność ogrzewania podłogowego” a ,,moc cieplna ogrzewania podłogowego”.

Inwestorzy, podejmując decyzję o wyborze ogrzewaniu, analizują koszt ogrzewania podłogowego a grzejnikowego. Gdy dokładnie wykonane zostały prace budowlane a termoizolacja budynku wykonana została z właściwych atestowanych materiałów to ilość zużytej energii cieplnej do ogrzania budynku będzie podobna. Różnica kosztów ogrzewania powstaje na etapie wytworzenia energii cieplnej do ogrzewania. Ogrzewanie podłogowe jest ogrzewaniem niskotemperaturowym – ogrzewanie grzejnikowe takim nie jest. Przy ogrzewaniu podłogowym temperatura wody grzewczej wynosi 25 – 350C przy ogrzewaniu grzejnikowym temperatura wody to 45 – 650C.

Przy wykorzystaniu kotłów na pellet lub ekogroszek sprawność wytworzenia energii będzie podobna. Gdy urządzeniem grzewczym będzie kondensacyjny kocioł gazowy to przy zasilaniu instalacji grzejnikowej wodą o temperaturze na poziomie 500C jego sprawność będzie mniejsza o 10 -11% , niż gdyby zasilała instalację podłogową. Podobnie jest przy pompie ciepła. Pompa Call Verde M9 przy grzaniu wody do temperatury 350C posiada COP(A2W35) = 4,22 a przy pracy w temperaturze 550C parametr COP(A2W55) = 3,16 co oznacza że pobierając 1kWh energii elektrycznej wytworzymy przy ogrzewaniu podłogowym 4,22kWh energii cieplnej a przy ogrzewaniu grzejnikowym 3,16 kWh. Sprawność jest mniejsza o ponad 25%.

Analizując koszt ogrzewania podłogowego a grzejnikowego możemy stwierdzić, że koszt ogrzewania podłogowego, przy zastosowaniu nowoczesnej inwerterowej pompy ciepła jest niższy o ponad 25% w porównaniu z kosztem ogrzewania grzejnikowego. Analogicznie jest przy ogrzewaniu gazowym kotłem kondensacyjnym – koszt jest niższy o ponad 10%.