Na czym polega zeroemisyjność budynków i jakie urządzenia grzewcze spełniają wymagania UE?

Zeroemisyjność jest jednym z kluczowych wyzwań współczesnego budownictwa. W skrócie polega na redukcji emisji gazów cieplarnianych w większości budynków – od budynków niemieszkalnych, przez nowe budynki mieszkalne, na budynkach publicznych kończąc. Aby tego dokonać, państwa członkowskie UE będą musiały sukcesywnie rezygnować z paliw kopalnych na rzecz bardziej ekologicznych rozwiązań oraz wyremontować budynki o najgorszej charakterystyce energetycznej.

Czym jest zeroemisyjność budynków?

Zeroemisyjność odnosi się do koncepcji projektowania i budowy budynków w taki sposób, aby ich eksploatacja nie generowała emisji dwutlenku węgla (CO2) i innych gazów cieplarnianych. Osiąga się to poprzez zastosowanie energooszczędnych technologii, odnawialnych źródeł energii oraz wysokiej efektywności energetycznej.

Budynki zeroemisyjne mają znaczący wpływ na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, co jest kluczowe w walce ze zmianami klimatycznymi. Przyczyniają się one zarówno do redukcji globalnego ocieplenia, jak i poprawy jakości powietrza.

Oprócz korzyści środowiskowych, budynki zeroemisyjne przynoszą również znaczne korzyści ekonomiczne. Dzięki wyższym standardom energetycznym mieszkańcy mogą cieszyć się niższymi rachunkami za energię. Dodatkowo, w wielu krajach dostępne są ulgi podatkowe oraz inne formy wsparcia finansowego dla inwestorów i właścicieli budynków spełniających wymogi zeroemisyjności.

Dyrektywa w sprawie charakterystyki energetycznej budynków

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady o charakterystyce energetycznej budynków (EPBD – Energy Performance of Buildings Directive) stanowi ramy prawne mające na celu poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych, niemieszkalnych oraz publicznych.
 

Rok Zmiany w Dyrektywie EPBD Znaczenie dla rynku
2026 Nowe budynki publiczne i niemieszkalne o powierzchni użytkowej powyżej 250 m² muszą być projektowane w celu optymalizacji wykorzystania energii słonecznej. Wprowadzenie przepisów techniczno-budowlanych optymalizujących wykorzystanie energii słonecznej w nowych budynkach.
2028 Wszystkie nowe budynki będące własnością instytucji publicznych muszą być bezemisyjne. Instytucje publiczne muszą dostosować swoje nowe budynki do standardów zeroemisyjnych, co może zwiększyć popyt na technologie odnawialne.
2030 Wszystkie nowe budynki muszą być bezemisyjne. Wszystkie nowe budynki muszą spełniać wymagania bezemisyjności, co oznacza większe inwestycje w technologie i materiały energooszczędne.
2050 Dążenie do osiągnięcia wysokiej efektywności energetycznej i niskoemisyjności dla wszystkich budynków mieszkalnych i niemieszkalnych w Polsce. Osiągnięcie wysokiej efektywności energetycznej i niskoemisyjności budynków będzie wymagało kompleksowej renowacji i zastosowania nowoczesnych technologii.

 

Rezygnacja z paliw kopalnych

Dyrektywa EPDB podobnie jak pozostałe regulacje unijne dotyczące sektora budowlanego, dąży do zmniejszenia ilości urządzeń grzewczych zasilanych na paliwa kopalne w celu redukcji emisji gazów cieplarnianych. Chociaż dyrektywa nie zakazuje bezpośredniej instalacji kotłów gazowych, to mimo wszystko promuje ona wykorzystywanie bardziej ekologicznych rozwiązań grzewczych i stopniowe przechodzenie, na chociażby pompy ciepła i kotły na pellet.

Jakie urządzenia grzewcze mogą być wykorzystane w nowych budynkach mieszkalnych?

Nowelizacja dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej budynków ma za zadanie zwiększyć popularność zarówno hybrydowych systemów grzewczych, jak i urządzeń w pełni korzystających z odnawialnych źródeł energii takich jak:

  • Pompy ciepła, czyli jedne z najbardziej efektywnych i ekologicznych rozwiązań grzewczych, wykorzystujących do ogrzewania budynków energię z otoczenia.
  • Kotły na pellet, czyli efektywna alternatywa dla tradycyjnych systemów grzewczych korzystających z paliw kopalnych, która do ogrzewania budynków wykorzystuje ekologiczną biomasę.

Zastanawiasz się nad inwestycją w nowoczesne i ekologiczne systemy grzewcze? Postaw na HT Heiztechnik i odkryj szeroką ofertę pomp ciepła i kotłów na pellet!