Czy w kotłowni musi być okno?

okno w kotłowni

Kotłownia jest najczęściej częścią obiektu, w której zamontowane są urządzenia do ogrzewania pomieszczeń. Przepisy prawa budowlanego określają wymagania, jakie muszą spełniać kotłownie. Wymagania budowlane są różne w zależności od mocy kotła, jego typu oraz rodzaju spalanego paliwa. Ze względu na moc cieplną zamontowanych urządzeń przepisy prawa budowlanego są inne dla kotłowni małych i dużych. Obowiązujące normy dają odpowiedź na pytanie – czy w kotłowni musi być okno? Kotłownie, w których montowane są kotły na paliwa stałe, o mocy do 25 kW nie muszą być wyposażone w okna.

Zasady bezpieczeństwa w kotłowni

Zasady bezpieczeństwa w kotłowani wynikają z norm prawa budowlanego, które określają wymogi kotłowni przy montażu kotła do spalania określonego rodzaju paliwa. W obecnie budowanych domach jednorodzinnych ze względu na obowiązujące normy termoizolacji montuje się kotły małe, najczęściej o mocy do 25kW. Wymagania ogólne oraz zasady bezpieczeństwa w kotłowni wynikają z obowiązujących przepisów budowlanych:

 • podłoga w pomieszczeniu, w którym znajduje się kocioł, powinna być wykonana z materiałów niepalnych.
 • w budynkach wyposażonych w instalację kanalizacyjną, w kotłowni powinna być kratka spustowa podłączona do kanalizacji
 • pomieszczenie powinno mieć oświetlenie sztuczne
 • pomieszczenie w którym zamontowany jest kocioł, musi być wyposażone w wentylację nawiewową oraz wywiewną
 • wentylacja nawiewna wykonana powinna być w postaci kanału „zetowego” niezamykanego o powierzchni przekroju poprzecznego co najmniej 200cm2 (ale nie mniejszej niż 5 cm2/1 kW mocy kotła). Otwór powinien znajdować się w dolnej części pomieszczenia, jego zadaniem jest dostarczenie powietrza do pomieszczenia. Otwór wentylacji nie może być zamykany, przepływ powietrza nie może być ograniczany
 • pomieszczenie powinno być wyposażone w kanał wentylacyjny (kanał wywiewny), o przekroju nie mniejszym niż 14 X 14 cm, z otworem wlotowym pod sufitem, otwór wlotowy oraz kanał nawiewny nie mogą mieć urządzeń do zamykania. W kotłowni niedopuszczalne jest stosowanie wentylacji wyciągowej. Przewód wentylacyjny powinien być wykonany z materiału niepalnego
 • pomieszczenie powinno być wyposażone w samodzielny kanał dymowy. Kanał dymowy powinien spełniać obowiązujące przepisy, przekrój poprzeczny nie powinien być mniejszy niż 14 X 14 cm lub średnicy 150 mm, a wysokość powinna zapewnić ciąg kominowy wymagany przez producenta kotła
 • paliwo powinno być przechowywane w wydzielonym pomieszczeniu, w przypadku przechowywania paliwa w pomieszczeniu, w którym jest kocioł, powinno być oddzielone od kotła w bezpiecznej odległości i przechowywane w pojemnikach lub skrzyniach
 • kocioł powinien być zamontowany tak, żeby zapewnić dostęp do wszystkich części kotła podczas obsługi, konserwacji i czyszczeniu. Z przodu kotła swobodny dostęp powinien wynosić 1m.

Dla zapewnienia zasad bezpieczeństwa w kotłowni niezbędne jest przestrzeganie zasad prawidłowej eksploatacji i obsługi kotła w szczególności:

 • sprawna powinna być wentylacja nawiewowa i wyciągowa
 • przewód kominowy regularnie sprawdzany przez kominiarza
 • w kotle powinno być spalane tylko paliwo, które określone jest w dokumentacji kotła, zabronione jest spalanie innych paliw
 • sterownik kotła powinien być odpowiednio wyregulowany
 • popiół z kotła musi być wkładany do metalowego pojemnika i wynoszony z kotłowni
 • kocioł musi być czyszczony zgodnie z instrukcją kotła
 • w przestrzeni wokół kotła musi być posprzątane, nie mogą znajdować się materiały łatwopalne
 • wykonywane powinny być przeglądy okresowe kotła, poprzez wykwalifikowany serwis, zgodnie z zaleceniem producenta.