Centralne ogrzewanie

Heiztechnik

Budynki mieszkalne oraz pojedyncze mieszkania wyposażone są w instalacje centralnego ogrzewania. Zadaniem instalacji centralnego ogrzewania jest dostarczenie energii cieplnej oraz ogrzanie pomieszczeń do określonej temperatury.

Centralne ogrzewanie – co powinieneś wiedzieć?

W budownictwie mieszkaniowym ze względu na sposób wytwarzania oraz dostarczenia energii wyróżnić możemy kilka systemów centralnego ogrzewania.

  1. Centralne ogrzewanie budynku energią dostarczoną z ciepłowni zewnętrznej
  2. Centralne ogrzewanie budynku energią wytworzoną we własnej kotłowni
  3. Centralne ogrzewanie z wykorzystaniem pompy ciepła, obecnie często z fotowoltaiką
  4. Centralne ogrzewanie energią elektryczną.

Wybór właściwego sposobu centralnego ogrzewania ma duże znaczenie ze względu na wydatki, jakie poniesiemy podczas budowy instalacji. Inwestując w system CO, uwzględnić trzeba: koszt inwestycji jej eksploatacji oraz wytwarzania energii. Wybierając system centralnego ogrzewania, musimy zwrócić uwagę na zapotrzebowanie energetyczne budynku, w którym zamontowana będzie instalacja centralnego ogrzewania. Budynki mieszkalne, ze względu na budowę oraz zastosowaną izolację, charakteryzują się różnym zapotrzebowaniem na energię cieplną, mogą być: od energochłonnych poprzez energooszczędne do pasywne. Rodzaj źródła ciepła oraz moc urządzenia grzewczego powinna być dostosowana do zapotrzebowania cieplnego budynku. Instalacja centralnego ogrzewania musi uwzględniać zapotrzebowanie energetyczne obiektu.

Jakie ogrzewanie do domu wybrać?

Ogrzewanie budynków może być realizowane za pomocą trzech podstawowych nośników energii: wody, powietrza oraz energii elektrycznej z mat cieplnych.Obecnie w Polsce jednym z najpopularniejszych systemów jest ogrzewanie wodne, do podstawowych zalet takiego ogrzewania należy tania eksploatacja oraz duże bezpieczeństwo i niezawodność użytkowania. Woda grzewcza podgrzewana jest w źródle ciepła, którym może być kocioł na paliwa stałe, kocioł gazowy, elektryczny lub pompa ciepła. Ogrzana woda rozprowadzana jest za pomocą instalacji do odbiorników ciepła. Instalacje wodne wykonywane są jako: instalacje grzejnikowe, instalacje wodne podłogowe, instalacje ścienne. Często instalacje wykonywane są jako instalacje grzewcze mieszane, w których wykorzystuje się jednocześnie kilka systemów grzewczych. Schematy instalacji CO powinny, być dostosowane do ogrzewanych obiektów, minimalizuje to koszt instalacji CO oraz koszt ogrzewania pomieszczeń.

Koszt instalacji CO

Koszt wykonania instalacji CO wynika z wyboru inwestora a głównie z tego, jakie ogrzewanie do domu zostało wybrane oraz zastosowanego systemu instalacji CO. Planując koszt wykonania instalacji, musimy uwzględnić wielkość ogrzewanych pomieszczeń. Podstawowe elementy, które wpłyną na koszt instalacji to zakup źródła ciepła, którym może być: pompa ciepła, kocioł gazowy lub kocioł na paliwa stałe. Oddzielną grupę kosztów instalacji CO stanowi wykonanie instalacji oraz zakup urządzeń grzewczych takich jak grzejniki, nagrzewnice, promienniki i inne. Koszt ten uzależniony jest od wielkości budynku i zastosowanego systemu ogrzewania. Pomimo znaczących kosztów, obecnie w nowych budynków często zastosowanie znajduje pompa ciepła ze zintegrowanym zbiornikiem i instalacją wykonaną w formie hydroboksu (np. Comfort II). Przy ogrzewaniu budynku pompą ciepła instalacja wykonywana jest najczęściej w formie ogrzewania podłogowego lub mieszanego. Przy wymianie źródła ciepła na ekologiczne coraz większym zainteresowaniem cieszą się piece na pellet oraz pompy ciepła. Koszt modernizacji instalacji z wykorzystaniem tych urządzeń jest znaczący, dlatego warto skorzystać a programu CZYSTE POWIETRZE lub z lokalnych programów wymiany urządzeń grzewczych, programy te refundują część poniesionych wydatków. Licząc koszt instalacji CO oraz dokonując wyboru sposobu ogrzewania, uwzględnić trzeba koszt przyszłej eksploatacji. Instalacja powinna spełniać normy ekologiczne, być prosta w użytkowaniu, mało pracochłonna oraz najważniejsze – tania w eksploatacji.