Ranking kotłów na pellet 2021

Heiztechnik

Kotły na pellet tworzą grupę najbardziej zaawansowanych kotłów na paliwa stałe. Dopuszczone do sprzedaży spełniają normę PN-EN 303-5:2012, która dotyczy emisji zanieczyszczeń oraz efektywności energetycznej. Kotły pelletowe charakteryzuje bardzo wysoka sprawność energetyczna oraz mała emisja zanieczyszczeń. W procesie spalania kocioł nie produkuje cząstek smolistych, wytwarzany CO2 nie wpływa na bilans dwutlenku węgla. Popiół może być wykorzystany jako nawóz dla roślin. Użytkowanie kotłów na pellet zaleca się osobom, które w sposób ekologiczny i ekonomiczny chcą ogrzewać dom lub mieszkanie przy małym nakładzie pracy. Kotły pelletowe to kotły piątej generacji.

Cechy kotła pelletowego – na co zwrócić uwagę przy zakupie?

Kotły pelletowe to w pełni zautomatyzowane urządzenia przeznaczone do wytwarzania ciepłej wody przeznaczonej do ogrzewania budynku. Przed zakupem ważne jest zwrócenie uwagi na budowę urządzenia, a w szczególności: jak wykonany jest korpus kotła, wymiennik, palnik oraz zbiornik na pellet. Jak wykonywane są funkcje czyszczenia wymiennika i palnika? Czy jest funkcja automatycznego odpopielania oraz uzupełniania paliwa w zbiorniku? W jaką automatykę sterującą kocioł jest wyposażony? Czy automatyka jest indywidualnie opracowana do typu kotła oraz jego mocy? Na wymienione cechy kotła pelletowego trzeba zwrócić uwagę przy zakupie urządzenia. Kocioł powinien pracować w sposób automatyczny z pełną modulacją mocy z funkcją czyszczenia i odpopielania oraz automatycznego uzupełniania paliwa.

Jak wybrać kocioł na pellet?

Dokonując doboru kotła, należy zwrócić uwagę na zapotrzebowanie budynku na energię cieplną potrzebną do ogrzewania obiektu oraz wytwarzania ciepłej wody do celów użytkowych. Zapotrzebowanie na moc powinno być przeprowadzone przez specjalistę i wynikać z zapotrzebowania energetycznego budynku. Nie należy kupować kotłów o znacznie większej mocy. Kocioł przez większą część sezonu grzewczego powinien pracować z mocą nominalną. Takie rozwiązanie powoduje, że kocioł osiąga najwyższą sprawność, co powoduje zminimalizowanie zużycia paliwa. Kocioł montuje się w specjalnym wydzielonym pomieszczeniu – kotłowni. Kotłownia musi mieć odpowiednie wymiary, posiadać wentylację oraz system napowietrzenia, wyposażona musi być w odpowiedni komin. Dokonując wyboru kotła, musimy uwzględnić wymiary kotłowni oraz możliwość podłączenia do instalacji kominowej. Mamy na rynku dużą ofertę kotłów, która umożliwia wybór właściwego urządzenia. Ważne jest, żeby zapewnić odpowiednie warunki obsługi urządzenia, jego czyszczenia i uzupełnienia paliwa. Kotły mogą być wyposażone w powiększone zbiorniki paliwa oraz systemy uzupełniania paliwa z magazynu zewnętrznego lub dodatkowego zbiornika. Ważne jest dobranie zbiornika o odpowiedniej pojemności, dla wygody użytkownika przyjmuje się, że uzupełnienie paliwa powinno następować raz na tydzień. W przypadku kotłowni o małych wymiarach celowe jest zastosowanie kotła wykonanego w formie kompaktowej. Ciekawym rozwiązaniem na rynku jest kocioł ONE , który posiada małe wymiary, a jednocześnie wyposażony jest w moduł hydrauliczny składający się z: pompy kotła, pompy CWU, pompy zaworu mieszającego, zaworu mieszającego z siłownikiem, wyprowadzenia na pompę CO. Automatyka pracuje w trybie pogodowym i współpracuje z dwoma termostatami pokojowymi. Kocioł jednocześnie wyposażony jest w moduł bezpieczeństwa, który składa się z naczynia przeponowego, manometru i zaworu bezpieczeństwa. Kocioł jest indywidualnie oprogramowany w autoregulację pracującą w systemie HT-Logic III oraz w moduł optymalizacji procesu spalania iPell z sondą lambda.