Drugi nabór w programie „Ciepłe Mieszkanie”

Rozpoczyna się drugi nabór w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie”, którego celem jest przyczynienie się do ochrony środowiska i gospodarki poprzez promowanie wykorzystania wspólnego efektywnego źródła ciepła w budynku wielorodzinnym.

Drugi nabór ruszy już 29 września.

Projekt ten, realizowany przy współpracy z Ministerstwem Środowiska i Gospodarki Wodnej, skupia się na wsparciu działań mających na celu poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych wielorodzinnych. Udział w programie „Ciepłe Mieszkanie” umożliwia uzyskanie podwyższonego poziomu dofinansowania na inwestycje związane z modernizacją instalacji grzewczych oraz dostarczaniem ciepłej wody użytkowej.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska odgrywa kluczową rolę w realizacji tej inicjatywy, dostarczając niezbędne środki finansowe na realizację projektów „Ciepłe Mieszkanie”. Dzięki temu mieszkańcy mają możliwość unowocześnienia systemów ogrzewania swojego lokalu mieszkalnego, co przyczynia się do redukcji emisji szkodliwych substancji do atmosfery i oszczędności na kosztach ogrzewania. Wszystko to w duchu dbałości o zdrowie naszej planety i dobro przyszłych pokoleń.

Zgłoszenia do programu „Ciepłe Mieszkanie” można składać w określonym terminie, a szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej programu. Nie zwlekaj, zadbaj o „Ciepłe Mieszkanie” i środowisko już dziś!

Program ciepłe mieszkanie — podsumowanie dotychczasowych działań

Po zakończeniu pierwszego naboru do programu „Ciepłe Mieszkanie” można dostrzec szereg pozytywnych efektów jego realizacji. W ramach programu wartość umów podpisanych z gminami to blisko 740 mln zł. Najbardziej aktywnymi były gminy z województwa dolnośląskiego, pomorskiego, śląskiego i wielkopolskiego.

Ciepłe mieszkanie wysokość dofinansowania w drugim naborze

Na pozbycie się tzw. kopciuchów w budynku wielorodzinnym Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej planuje w tym roku przeznaczyć 1 mld zł. W drugim naborze kwoty dotacji zwiększono o ok. 10 proc. w stosunku do pierwszej edycji programu. Z poprzedniej edycji w budżecie zostało 660 mln zł.

Preferencyjne warunki (dodatkowe 5 proc. intensywności dofinansowania) przewidziano dla mieszkańców najbardziej zanieczyszczonych gmin w Polsce (lista ta będzie załącznikiem do ogłoszenia o naborze).

Program „Ciepłe Mieszkanie” składa się z czterech części, pierwsze trzy są dedykowane osobom fizycznym, dla których obowiązują trzy poziomy dofinansowania uzależnione od dochodów oraz ostatnia, czwarta część, dla wspólnot.

Dla podstawowego poziomu dofinansowania — od 16,5 tys. zł – 19 tys. zł

Dla podwyższonego poziomu dofinansowania — od 27,5 tys. zł – 29,5 tys. zł

Dla najwyższego poziomu dofinansowania — od 41 tys. zł – 43,9 tys. zł

Dla wspólnoty — od 150 tys. zł do 375 tys. zł.

Szczegółowe informacje o warunkach otrzymania wsparcia znajdą Państwo na stronie informacyjnej programu Ciepłe Mieszkanie.

Na co można przeznaczyć pieniądze z programu „Ciepłe Mieszkanie”?

Program „Ciepłe Mieszkanie” został stworzony z myślą o wspieraniu inicjatyw, które przyczynią się do poprawy efektywności energetycznej i komfortu termicznego budynków wielorodzinnych.

Program „Ciepłe Mieszkanie” realizowany jest w modelu, w którym Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej udostępnia środki na realizację do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a one z kolei podpiszą stosowne umowy z zainteresowanymi gminami.

Następnie gminy ogłaszają nabór wniosków wśród mieszkańców — beneficjentów końcowych (właściciel lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, uprawniony z ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, najemcy lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy, a także wspólnoty mieszkaniowe posiadające 3-7 lokali).

Oto kilka możliwości, na co można przeznaczyć środki finansowe uzyskane w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie”:

 1. Termomodernizacja budynku:

  • ocieplenie ścian zewnętrznych i dachu
  • wymiana okien i drzwi na bardziej energooszczędne
  • modernizacja systemu ogrzewania — wymiana nieefektywnego źródła ciepła na nowoczesne, ekologiczne i energooszczędne rozwiązania, takie jak pompy ciepła czy kotły kondensacyjne.
 2. Demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwa stałe oraz zakup i montaż instalacji centralnego ogrzewania albo podłączenie lokalu mieszkalnego do efektywnego źródła ciepła w budynku.

 3. Instalacja odnawialnych źródeł energii:
  • montowanie paneli słonecznych
  • montowanie kolektorów słonecznych
  • turbiny wiatrowe
 4. Modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej
 5. Zastosowanie rozwiązań Smart Home:
  • implementacja inteligentnych systemów zarządzania energią o podwyższonym standardzie
 6. Edukacja i szkolenie
  • organizacja warsztatów i szkoleń dla mieszkańców na temat oszczędzania energii, ekologicznego stylu życia.
 7. Limit wniosków w drugim naborze

  W ramach drugiego naboru programu „Ciepłe Mieszkanie” uwzględniono ograniczenia, które mają na celu zapewnienie równego dostępu do środków finansowych dla jak największej liczby beneficjentów oraz optymalne rozdzielenie dostępnych funduszy.

  1. Limit środków na jeden projekt — każdy wnioskodawca może uzyskać dofinansowanie określonej kwoty ustalonej w regulaminie programu „Ciepłe Mieszkanie”.
  2. Limit wniosków dla jednego wnioskodawcy: każdy wnioskodawca ma prawo złożyć tylko jeden wniosek. W przypadku złożenia większej liczby wszystkie zostaną odrzucone.
  3. Ograniczenie liczby lokali mieszkalnych — dofinansowanie może być przyznane jedynie na projekty realizowane w budynkach wielorodzinnych, które spełniają określone kryteria.

  Terminy składania wniosków są określone przez organizatora programu „Ciepłe Mieszkanie”. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

  Drugi nabór wniosków do programu „Ciepłe Mieszkanie” zostanie przeprowadzony do 31 grudnia 2023 r., w zależności od dostępności środków.

  Przed złożeniem wniosku warto dokładnie zapoznać się z regulaminem programu „Ciepłe Mieszkanie” oraz z wszelkimi ograniczeniami i wymogami, aby zwiększyć szanse na uzyskanie dofinansowania na realizację planowanego projektu.

  Wnioski należy składać poprzez Generator Wniosków o Dofinansowanie.