Kotły 5 klasy – nowoczesne i ekologiczne źródło ogrzewania

Heiztechnik

Kotły 5 klasy stanowią obecnie najwyższą klasę tego typu produktów. Emitują nawet do 90% mniej zanieczyszczeń niż kotły pozaklasowe, przyczyniając się do zmniejszenia zanieczyszczenia atmosfery. Do ich zalet możemy również zaliczyć wysoki komfort użytkowania czy estetyczny wygląd.

Podział na klasy wprowadzono dla oceny jakościowej kotłów. Obecnie jedyne dopuszczone do sprzedaży kotły grzewcze posiadają 5 klasę zgodną z normą PN-EN 303-5:2012. Charakteryzują się one wysoką sprawnością, która niejednokrotnie przekracza wartość 90%, a dzięki zastosowaniu podajników paliwa ze zintegrowanym zbiornikiem ich praca jest niemal bezobsługowa.

Czym jest piąta klasa kotłów?

Kotłem piątej klasy nazywane jest urządzenie, które spełnia najnowsze wymagania stawiane nowoczesnym kotłom grzewczym. Wyróżnia się tu przede wszystkim właściwy poziom czystości spalin powstających w procesie spalania oraz ich wpływ na środowisko naturalne, a także sprawność urządzeń grzewczych. W powyższym kryterium szczególnie istotna jest emisja tlenku węgla, różnego rodzaju cząstek stałych, jak również emisja organicznych związków gazowych oraz tlenków azotu. Kotłami piątej klasy określane są przede wszystkim te, których sprawność przy wykorzystaniu pełnej mocy, jak również w przypadku pracy na poziomie 30% jest zgodna z ustaleniami normy PN-EN 303-5:2012. Dzięki wykorzystaniu najbardziej zaawansowanych rozwiązań w kotłach tego typu stosuje sterowanie elektroniczne oraz specjalny system dozowania powietrza. Istotnym aspektem jest zastosowanie pojemnych zasobników paliwa, które zwiększają stopień zautomatyzowania urządzeń, a tym samym ułatwiają ich obsługę. Jeżeli chodzi o izolację termiczną, w kotłach piątej generacji wykorzystuje się wełnę mineralną. Ważnym elementem kotła jest także komora spalania w której często trzeba stosować dodatkowe ekrany stalowe bądź ceramiczne pełniące funkcję katalizatorów dopalających cząstki stałe zawarte w spalinach.

Do grupy kotłów piątej klasy oferowanych w sprzedaży zalicza się w szczególności:

  • kotły pelletowe, w których wykorzystuje się pellet będący granulatem powstającym ze sprasowanych odpadów drzewnych,
  • kotły na ekogroszek, gdzie paliwo stanowi węgiel o wysokiej kaloryczności i niskiej spiekalności nazywany potocznie ekogroszkiem.

 

Zastosowanie kotłów piątej klasy

Kotły piątej klasy są popularne szczególnie ze względu na swoją nowoczesność oraz bezobsługowość. Ma to duże znaczenie w porównaniu ze starszymi generacjami wykorzystywanych kotłów. Duża pojemność stosowanych zbiorników niweluje konieczność ich częstego uzupełniania. Ponadto jako znaczące usprawnienie w kotłach piątej klasy należy wyszczególnić możliwość zarządzania nimi przez internet. Umożliwia to operowanie ustawieniami kotła z dowolnej lokalizacji, a specjalne sterowniki pozwalają na zmianę wcześniej określonych parametrów. Jako istotny aspekt należy tu także wyszczególnić rejestr aktywności obrazujący bieżącą pracę kotła, a tym samym wszelkie występujące nieprawidłowości, co pozwala z kolei na szybkie wykrycie usterek. Obecnie w systemach ogrzewania wykorzystuje się wyłącznie kotły piątej klasy, ponieważ starsze generacje (kotły klasy 3 i 4) zostały wycofane ze sprzedaży – powodem była zbyt duża szkodliwość dla środowiska naturalnego. Zautomatyzowane kotły piątej generacji doskonale sprawdzają się jako element instalacji grzewczej w budynkach jednorodzinnych, ale nie tylko.

Zalety wykorzystania kotłów piątej klasy
Wykorzystanie kotłów piątej klasy w instalacji centralnego ogrzewania ma wiele zalet. Wśród nich możemy wyróżnić:

  • redukcję zanieczyszczeń na poziomie 90% w stosunku do innych rodzajów kotłów;
  • zużycie mniejszej ilości paliwa niż kotły 3 i 4 klasy tego typu (które wciąż mogą być oferowane w szarej strefie);
  • wykorzystanie zautomatyzowanych podajników paliwa ograniczających konieczność częstego ich uzupełniania, a tym samym wzmożonej obsługi;
  • możliwość elektronicznego sterowania;
  • wyposażone są w samozapłon dowodzący stopnia ich zautomatyzowania;
  • małą emisję szkodliwych związków pochodzących ze spalania paliwa;
  • trwałą jakość wykonania gwarantującą pracę kotła przez dłuższy okres czasu;
  • kompaktowe wykonanie oraz estetykę konstrukcji ułatwiające dopasowanie urządzenia do odpowiedniego miejsca w kotłowni;
  • wygodniejszą niż w tradycyjnych kotłach obsługę.