Kotły na drewno – co warto o nich wiedzieć? Na co zwrócić uwagę?

Heiztechnik

Drewno jest niezwykle atrakcyjnym paliwem pod względem ceny, dostępności, uniwersalności oraz wartości opałowej. Jego spalanie nie wpływa na bilans dwutlenku węgla w atmosferze. Przy rosnących cenach paliw oraz energii elektrycznej wybór drewna jako paliwa stanowi dobrą alternatywę dla osób szukających oszczędności.

Kotły centralnego ogrzewania na drewno stanowią alternatywę dla kotłów węglowych, na gaz czy na olej opałowy. Wybierając kocioł, warto zwrócić uwagę na takie parametry, jak: moc nominalna, temperaturę pracy, wielkość komory załadowczej oraz czy kocioł spełnia wymagania dotyczące ochrony środowiska i efektywności energetycznej określone dla 5 klasy zgodnie z normą PN EN 303-5:2012 oraz rozporządzenia w sprawie Ecodesign (Ekoprojekt) a także czy posiada świadectwa potwierdzające badania.

Drewno jako paliwo

Drewno jest najstarszym paliwem ludzkości. Odnawia się stale, będzie dostępne nawet, jak wyczerpią się zapasy węgla, ropy naftowej i gazu.
Często mylnie podawana jest wartość opałowa drewna jako zależna od jego rodzaju. Podaje się że, największą mają drewna twarde, takie jak dąb, buk a najmniejszą drewno pozyskane z drzew iglastych. Z kilograma całkowicie suchego drewna (wilgotność 0%) uzyskuje się 5,32 kWh energii (19,15MJ/kg). Najczęściej spala się drewno o wilgotności do 20%, wartość opałowa kilograma takiego drewna wynosi 4,2kWh (15,12 MJ). Całkowicie suche drewno składa się z około 49,5% węgla, 43,8% tlenu 6% wodoru oraz innych cząstek.

Kocioł na drewno – zasada działania

Kotły na drewno (mylnie nazywane jako piec na drewno) wykonywane są najczęściej jako kotły dolnego spalania. W kotłach wykorzystuje się technikę dwustopniowego spalania – zgazowania paliwa i następującej po nim pirolizie, czyli spalaniu powstałych gazów. Procesem spalania steruje automatyka, która steruje pracą wentylatora. Wentylator doprowadza poprzez kanały powietrzne, odpowiednią ilość powietrza, do szybu zasypowego oraz komory spalania. Spalanie odbywa się w komorze spalania, w której temperatura jest bardzo wysoka (powyżej 900 oC).

Na co zwrócić uwagę przed zakupem kotła na drewno?

Kupując kocioł na drewno, warto zwrócić uwagę na takie parametry jak:

 • wielkość komory załadowczej – im większa przestrzeń komory, tym rzadziej należy uzupełniać kocioł paliwem,
 • sprawność kotła – im większa sprawność, tym efektywnej pozyskiwana jest energia z drewna; należy pamiętać o tym, iż drewno spalane powinno mieć jak najniższą zawartość wilgoci – poniżej 20%,
 • bezpieczeństwo – może być zagwarantowane np. dzięki wężownicy schładzającej chroniącej kocioł przed przegrzaniem,
 • właściwy dobór mocy – ważne, by moc kotła pozwoliła na ogrzanie pomieszczeń oraz przygotowanie ciepłej wody użytkowej,
 • możliwość szybkiego i wygodnego usuwania popiołu,
 • spełnione wymagania 5 klasy kotłów zgodnie z normą PN-EN 303-5:2012 oraz Ecodesign
 • sposób instalacji kotła – kocioł musi współpracować z buforem.

Zalety i wady kotłów na drewno.

Jakie są zalety kotłów na drewno?

 • ceny paliwa są stosunkowo stabilne,
 • drewno można kupować oraz uprawiać lokalnie, co jest korzystne dla lokalnej gospodarki,
 • drewno należy do najtańszych paliw zasilających kotły grzewcze (duży wybór różnych gatunków drzew),
 • przy zastosowaniu odpowiedniej technologii kotły spalające drewno mogą emitować mniej zanieczyszczeń niż ze spalania węgla lub ropy,
 • niska emisja zanieczyszczeń do atmosfery, co gwarantuje norma PN-EN 303-5:2012,
 • możliwość wykorzystanie odpadów leśnych (dzięki usuwaniu martwych drzew z lasu zmniejsza się ryzyko pożaru),
 • stopień automatyzacji pozwalający na kontrolowanie procesu spalania oraz na bezproblemowe rozpalenie paliwa,
 • prosta obsługa,
 • popiół powstający ze spalania drewna można wykorzystać jako kompost.

Do wad możemy zaliczyć z kolei:

 • konieczność gromadzenia paliwa,
 • konieczność suszenia drewna,
 • obowiązek spalania drewna o wilgotności poniżej 20%
 • wymóg ciągłej obsługi związanej z załadunkiem paliwa,
 • powstawanie stałych odpadów procesu spalania w postaci popiołu,
 • w porównaniu z kotłami gazowymi lub olejowymi, kotły na drewno są znacznie większe,
 • kotły do spalania drewna instalowane muszą być z buforami ciepła, taka instalacja koszt wykonania instalacji jest duży.

Nowoczesne, spalanie drewna

 • zachowując ekologiczne cechy spalania drewna, najbardziej wygodne stało się obecnie spalanie drewna przetworzonego w postaci pelletu lub zrębek drewna,
 • do spalania używamy automatycznych kotłów pelletowych lub kotłów do spalania zrębki,
 • kotły charakteryzuje: wysoka sprawność oraz prosta obsługa,
 • kotły są w pełni automatyczne, dostarczają energię tylko w przypadku powstania zapotrzebowania,
 • posiadają odpowiednie certyfikaty i świadectwa, które zezwalają na ich montaż i użytkowanie,
 • instalacja nie wymaga montażu bufora.