Pionowy, trójciągowy kocioł automatyczny do spalania zrębki

Pionowy, trójciągowy kocioł automatyczny do spalania zrębki

Kocioł do spalania zrębki i pelletu HT MegaBio – kocioł dużej mocy. Wyposażony jest w cylindryczną, wykonaną z ogniotrwałego betonu komorę spalania. Komora posiada trzypunktowy sterowany nadmuch powietrza z podziałem na powietrze pierwotne i wtórne z autoregulacją we współpracy z sondą Lambda.

Ukierunkowanie wlotów powietrza wtórnego pozwoliło na zawirowanie płomienia powodując lepsze wymieszanie powietrza z gazami palnymi. Komora spalania wykonana z betonu ogniotrwałego umożliwia spalanie paliw o znacznej wilgotności. Najważniejszą cechą kotłów jest duża powierzchnia wymiennika ciepła oraz duża pojemność wodna kotła (bufor kotła). Takie rozwiązanie zapewnia bardzo stabilną temperaturę wody i wysoki poziom bezpieczeństwa cieplnego całego systemu. Wymiana ciepła następuje w pionowym, płomieniówkowym, stalowym wymienniku ciepła, który otacza palenisko i komorę spalania. Trójciągowy obieg spalin, pozwolił na uzyskanie dużej powierzchni grzewczej kotła, co umożliwiło osiągnięcie wysokiej sprawności wymiany ciepła. Konstrukcja ta jest główną zaletą kotłów HT Mega Bio by VENTIL, zapobiega osadzaniu pyłów na powierzchni grzewczej wymiennika, co ma ogromne znaczenie podczas spalania. Zastosowanie pionowego, płomieniówkowego wymiennika ciepła w połączeniu z dużą powierzchnią wymiany ciepła i dużą pojemnością wodną zapewnia najwyższą stabilność i wydajność termiczną kotła a także wpływa korzystnie na jego dłuższą żywotność.

Cały system, sterowany jest za pomocą centralnego panelu regulacyjnego, który zbiera informacje z czujników, układu podawania paliwa, systemu spalania, wody kotłowej i ewentualnie całego systemu grzewczego.

Globalne podejście do sterowania systemem, umożliwia uzyskanie wysokiego poziomu wydajności, bezpieczeństwa i kontroli kosztów, poprzez dynamicznie dostosowujący się do wymagań grzewczych charakter pracy. W pełni zautomatyzowane oprogramowanie, minimalizuje konieczność technicznej interwencji i zapewnia niezawodne działanie. Oprócz tego system regulacji dostępny jest poprzez wszelkiego rodzaju urządzenia mobilne i sieć Internetową.

Przykład kotłowni z wykorzystaniem kotła z ruchomym rusztem schodkowym

Moc nominalna kW 580 870 1160 1450 1750 2320 3480 4640 5800
Wysokość cm 293 321 377 382 396 396 481 511 560
Średnica cm 205 210 232 240 244 258 311 340 370
Pomieszczenie kotłowni – min. wysokość m 5 5 5,5 5,5 6 6 7 8 8
Powierzchnia wymiennika ciepła m2 24 35 52 65 79 112 174 230 314
Masa kg 4 200 4 600 4 730 7 900 5 200 10 800 13 000 29 500 34 500
Pojemność wodna dm3 2 000 3 100 4 550 5 200 5 600 6 900 9 400 13 000 18 000
Maksymalna temp. wody 0C 109 109 109 109 109 109 109 109 109
Średnia wydajność cieplna % 85 – 90 85 – 90 85 – 90 85 – 90 85 – 90 85 – 90 85 – 90 85 – 90 85 – 90
Max. zużycie paliwa (pellet) kg/h 138-144 207-216 276-288 346-360 417-434 544-577 832-866 1108-1154 1380-1440
HT MegaBIO by Ventil (HT MBV) 6500 – informacje dostępne na zapytanie ofertowe
HT MegaBIO by Ventil (HT MBV) 7000 – informacje dostępne na zapytanie ofertowe