Odnawialne źródła energii (OZE)

Ludzie od wielu lat korzystają z tradycyjnych źródeł energii, zalicza się do nich paliwa kopalne: węgiel, ropę oraz gaz ziemny. Korzystanie z nich wywiera negatywny wpływ na środowisko, zdrowie ludzi i sytuację ekonomiczną państwa. Spalanie paliw kopalnych przyczynia się między innymi do powstawania smogu, zatruwania środowiska, zanieczyszczania wód i gleby oraz podnoszenia temperatury na Ziemi.

Czym są odnawialne źródła energii?

Źródła energii odnawialnej to takie, których naturalne zasoby nie zmniejszają się podczas wytwarzania prądu i energii cieplnej, lub bardzo szybko się odbudowują. Korzystanie z nich nie grozi deficytem energii a ich negatywny wpływ na zmiany klimatyczne nie jest istotny. Coraz więcej słyszymy o zielonej energii, są to tzw. naturalne źródła energii.

Ze względu na rosnące ceny prądu i postulaty ekologów, perspektywa korzystania z OZE wydaje się coraz bardziej kusząca. Wynika to z niższych kosztów produkcji ekoenergii i tego, że wywiera mniejszy negatywny wpływ na środowisko, w którym żyjemy.

Źródła energii odnawialnej

Odnawialne źródła energii w mniejszym stopniu szkodzą środowisku naturalnemu, a ich zasoby nie wyczerpują się w szybkim tempie. Do odnawialnych źródeł energii można zaliczyć: słońce, wodę wiatr, energię geotermalną, biopaliwa.

Energia odnawialna uzyskiwana jest przez:

  • elektrownie wodne, gdzie wykorzystuje się energię ruchu wody (np.: prąd w rzekach)
  • elektrownie fotowoltaiczne, wykorzystuje się promieniowanie słoneczne
  • elektrownie geotermalne, wykorzystuje się energię cieplną Ziemi
  • elektrownie wiatrowe, wykorzystuje się energię wiatru
  • biomasa, wykorzystuje się biopaliwo (pellet, zrębka, słoma).

Biomasa jest konkurencyjna w porównaniu z tradycyjnymi materiałami energetycznymi. Pozyskiwanie z niej energii jest najmniej kosztownym procesem spośród innych form OZE. Biomasa z pewnością rywalizować może, także na polu ekologicznym, ponieważ posiada zerowy bilans emisji dwutlenku węgla do atmosfery podczas jej energetycznego wykorzystania oraz znacznie niższą niż dla węgli zawartość siarki i popiołu.

Dochodzi do tego aspekt społeczny; współcześni konsumenci coraz częściej są w stanie płacić za dobra środowiskowe, w tym wypadku za czyste powietrze, co sprawia, że inwestycja w nowoczesne kotły na biopaliwa jest bardzo opłacalna.

Dlaczego warto korzystać z odnawialnych źródeł energii

Korzystanie z OZE ma wiele zalet, dlatego państwa próbują podnieść ich udział w produkcji energii elektrycznej. Coraz więcej słyszymy o zielonej energii. Ze względu na rosnące ceny prądu i postulaty ekologów, perspektywa korzystania z OZE wydaje się coraz bardziej kusząca. Wynika to z niższych kosztów produkcji ekoenergii i tego, że wywiera mniejszy wpływ na środowisko. Korzystanie z zasobów odnawialnych przy produkcji energii niesie za sobą wiele korzyści:

  • zapewnia bezpieczeństwo energetyczne — korzystanie z OZE nie zmniejsza ich zasobów i nie stwarza ryzyka ich wyczerpania
  • zwiększa niezależność energetyczną — dostęp do OZE jest w każdym miejscu. Oznacza to brak konieczności importu surowców kopalnych z innych państw
  • powoduje graniczenie emisji CO2 – jest to jeden z większych plusów energii odnawialnej.
  • skutki ekologiczne — zrezygnowanie z elektrowni węglowych, zmniejsza emisję szkodliwych substancji, a tym samym poprawia stan środowiska naturalnego.

Spadki kosztów produkcji w elektrowniach fotowoltaicznych i wiatrowych wskazują na ogromny potencjał instalacji OZE – niższe ceny z pewnością sprawią, że alternatywne źródła energii staną się bardziej popularne.

Nowoczesne i ekologiczne technologie OZE napędzają wzrost gospodarczy i są pożyteczne w kwestiach klimatu i środowiska. Coraz korzystniejsze i przynoszące zyski staje się też inwestowanie w odnawialne źródła energii na poziomie lokalnym.

Źródłem ogrzewania stają się kotły pelletowe — które w ekologiczny sposób produkują energię cieplną. Naturalne źródła energii są coraz częściej wykorzystywane w celach energetycznych.