Ogrzewanie wodne – jakie są jego rodzaje?

Heiztechnik

Wybór ogrzewania ma duże znaczenie ze względu na wydatki, jakie poniesiemy podczas montażu, jak również późniejszej eksploatacji. W Polsce jednym z najpopularniejszych systemów jest ogrzewanie wodne. Do jego zalet należą między innymi tania eksploatacja oraz duże bezpieczeństwo użytkowania.

Ogrzewanie może być realizowane za pomocą trzech podstawowych nośników energii: wody, powietrza oraz energii elektrycznej. Dzięki dużej pojemności cieplnej instalacje wodne mogą być prowadzone za pomocą niewielkich przekrojów rurek, co w znaczny sposób ułatwia ich montaż.

Na czym polega ogrzewanie wodą?

Ogrzewanie wodne opiera się na czynniku grzewczym, jakim jest woda. Woda grzewcza podgrzewana jest centralnie w źródle ciepła, którym może być między innymi kocioł na paliwo stałe, gazowe bądź płynne. Ogrzana woda rozprowadzana jest za pomocą rurek miedzianych, stalowych bądź z tworzywa sztucznego do odbiorników ciepła, takich jak grzejniki, baterie grzewcze czy rurki rozprowadzone pod powierzchnią podłogi. Następnie poprzez ścianki grzejników, lameli bądź rurek woda oddaje ciepło do otoczenia na drodze promieniowania, konwekcji bądź przewodzenia. Ogrzewanie wodą obecnie jest jednym z najpopularniejszych rozwiązań stosowanych w technice grzewczej, co w dużej mierze jest wynikiem stosunkowo taniego wytwarzania ciepła w kotłach grzewczych opalanych różnego rodzaju paliwem

Rodzaje ogrzewania wodnego

Najczęściej stosowanymi rozwiązaniami ogrzewania wodnego są:

 • Ogrzewanie wodne grzejnikowe – Grzejniki konwekcyjne oddają do pomieszczenia ciepło w przeważającej ilości na drodze konwekcji oraz w mniejszej części na drodze promieniowania do powierzchni przegród otaczających dane pomieszczenie.

Wśród grzejników możemy wymienić:

 • płytowe, wykonane ze stali,
 • członowe, stalowe, żeliwne i aluminiowe,
 • rurowe wykonane z rur gładkich i ożebrowanych, w tym grzejniki łazienkowe.

Koszt ogrzewania grzejnikowego jest uzależniony od wielkości oraz rodzaju grzejników. Ich cena zaczynać będzie się od 200–300 zł za pojedyncze małe grzejniki, do nawet 600–700 zł za grzejniki większe, w tym również dekoracyjne. Całość instalacji jest trudna do wycenienia, jednakże można założyć koszt montażu pojedynczego grzejnika w cenie nawet do 1000 zł, bez uwzględnienia kosztów kotłowni.

 • Ogrzewanie wodne podłogowe – Jest coraz częściej wykorzystywanym rodzajem ogrzewania stosowanym w budownictwie. Najczęściej występuje w dwóch typach ogrzewania wodnego: z rurkami w warstwie jastrychu i z rurkami w warstwie izolacji. Koszt instalacji ogrzewania podłogowego może się wahać między 80 a 200 zł w zależności od jakości użytych podzespołów oraz wielkości instalacji.
 • Ogrzewanie wodne ścienne – Stosowane jako jedyne w pomieszczeniu lub jako uzupełniające dla ogrzewania podłogowego. Może występować w formie rurek w tynku lub maty z rurek. Koszty ogrzewania ściennego będą szacunkowo o 20% wyższe od zwykłego ogrzewania wodnego.

Podział ogrzewania wodnego

Ogrzewanie wodne możemy podzielić ze względu na:

 • Sposób połączenia z atmosferą:
  • otwarte – zabezpieczone otwartym naczyniem wzbiorczym,
  • zamknięte – zabezpieczone zbiornikiem przeponowym,
 • sposób wywołania krążenia wody w instalacji:
  • grawitacyjne – ruch wody wywołany jest różnicą gęstości wody,
  • pompowe – ruch wody wywołany jest działaniem pompy,
 • położenie przewodów zasilających względem instalacji:
  • z rozdziałem dolnym,
  • z rozdziałem górnym,
 • rodzaj zastosowanego paliwa:
  • ogrzewane paliwem stałym,
  • ogrzewane paliwem płynnym,
  • ogrzewane paliwem gazowym,
  • ogrzewane energią elektryczną,
 • sposób rozwiązania instalacji:
  • instalacja jednorurowa,
  • instalacja dwururowa,
  • instalacja pozioma,
  • instalacja pionowa.

Zalety oraz wady ogrzewania wodnego

Centralne ogrzewanie wodne ze względu na swoje zalety jest najczęściej wykorzystywanym źródłem ogrzewania. Wśród nich możemy wymienić:

 • stosunkowo niewielka korozja oraz długi okres eksploatacji,
 • łatwość regulacji, np. dzięki zamontowaniu zaworów termostatycznych,
 • niska temperatura powierzchni grzejników, co zapewnia duży komfort cieplny, jak również komfort użytkowania (zmniejszone ryzyko silnych poparzeń),
 • duże bezpieczeństwo eksploatacji,
 • prostota obsługi dzięki wysokiemu stopniowi automatyzacji,
 • wysoka wartość ciepła właściwego wody,
 • duży wybór urządzeń na rynku,
 • w przypadku ogrzewania płaszczyznowego umieszczonego np. w podłodze brak widocznych elementów ogrzewania.

Do wad możemy zaliczyć:

 • dużą bezwładność cieplną, wskutek której następuje stosunkowo długi czas oczekiwania na rozgrzanie się odbiorników ciepła (w nowoczesnych systemach grzewczych problem ten w dużym stopniu można zminimalizować),
 • wysokie koszty inwestycyjne związane z koniecznością montażu źródła ciepła, rozprowadzenia przewodów wodnych oraz instalacji odbiorników ciepła,
 • niebezpieczeństwo zamarzania, szczególnie w przypadku nieużytkowanych obiektów, w których występuje wodna instalacja,
 • trudność wykrycia usterki, jak również dostępu do niej w przypadku prowadzenia przewodów w elementach konstrukcji,
 • konieczność uwzględnienia instalacji w projekcie domu.