Dlaczego warto stosować pompy ciepła?

Wykorzystują naturalny dar natury, jaki jest ciepło. Dzięki temu w budżetach domowych pozostaje nawet 50 procent kosztów ogrzewania, które należałoby poświęcić, eksploatując np. kotły gazowe. Pompy ciepła są źródłem olbrzymich oszczędności zarówno w przedsiębiorstwach, jak i domach prywatnych. Zatem skoro są tak oszczędne i wydajne, dlaczego ich po prostu nie zastosować? Tym bardziej że władze lokalne systematycznie ograniczają możliwości wykorzystania innych źródeł ciepła (ekologia). Zamiast być mądrym po szkodzie zastanówmy się, jak do tej szkody nie dopuścić.

Pompy ciepła – charakterystyka

Pompy ciepła wykorzystują potencjał energetyczny natury, działając jednocześnie wbrew jej prawom. W tym właśnie tkwi ich fenomen. Pompa wymusza ruch ciepła z obszaru o niższej temperaturze w miejsca, gdzie temperatura jest wyższa. Innymi słowy, pompa ciepła działa odwrotnie aniżeli dobrze nam znana lodówka. Ciepło z zewnątrz wędruje do środka. Najpopularniejsze rodzaje pomp ciepła:

 • Powietrzne;
 • Powietrzne wylotowe;
 • Gruntowe;
 • Wodne;
 • Hybrydowe.

Pompy ciepła powietrzne dzieli się na dwa podtypy. Mianowicie funkcjonują pompy powietrze-powietrze, których zadaniem jest przemieszczenie ciepła do wnętrza budynku, oraz pompy powietrze-woda, ogrzewająca ciecz zmagazynowaną w zbiornikach. Woda może służyć do ogrzewania pomieszczeń, utrzymania higieny itp. Pompy ciepła powietrzne wylotowe odzyskują ciepło wydostające się z budynku. Pompy ciepła gruntowe pobierają energię cieplną bezpośrednio z gruntu. Określane są także mianem pomp geotermalnych. Pompy ciepła wodne jak łatwo się domyślić czerpią energię cieplną z wody znajdującej się na zewnątrz. Pompy ciepła hybrydowe pojawiły się stosunkowo niedawno. Ideą konstruktorów było zwiększenie wydajności pomp poprzez połączenie zalet różnych typów w jednym urządzeniu. Podobnie, jak w przypadku pierwszych opisywanych pomp ciepła, wszystkie pozostałe można wykorzystać do ogrzania wody eksploatowanej w budynkach.

Ogrzewanie domu pompą ciepła – jak ona działa?

Różnice pomiędzy poszczególnymi rodzajami pomp wynikają z:

 • źródeł poboru ciepła;
 • rodzaju energii zasilającej;
 • zastosowanych rozwiązań technicznych.

Natomiast w każdym przypadku czynnikiem niezmiennym jest fakt poboru ciepła ze źródeł zewnętrznych. Zasadę działania pomp przedstawiono już w publikacji, jako odwrotność funkcjonowania lodówki, licząc na zrozumiałe zobrazowanie zagadnień technicznych. Lodówka poprzez odpowiednie mechanizmy wypiera ciepło na zewnątrz, podczas kiedy pompa tłoczy je do środka. W tym przypadku mówimy o budynkach, bez względu na ich przeznaczenie.

Ile kosztują pompy ciepła?

Z pewnością dla użytkowników istotniejsze od specyfikacji technicznych będą korzyści płynące z faktu wykorzystania pompy ciepła w gospodarstwie domowym lub firmie. Zasadę działania pompy można przedstawić w trzech punktach:

 • Pobór ciepła;
 • Wykorzystanie ciepła;
 • Ogrzewanie.

W odniesieniu do kosztów zakupu i montażu opisywanego systemu warto pokusić się o prostą kalkulację. Pompy ciepła nader często funkcjonują w oparciu o zieloną energię uzyskiwaną z fotowoltaiki. Nie emitują przy tym szkodliwych substancji. Zatem korzyści ekologiczne oraz ekonomiczne są oczywiste. Użytkownik nie opłaca rachunków za prąd i ciepło ciesząc się jednocześnie czystym powietrzem. Ogrzewanie pompą obliczone jest na wiele lat, zatem dzieląc koszt przez ten okres, oraz po odjęciu oszczędności wynikających z zastosowania zielonej energii mamy sumę, o którą nawet nie warto się troszczyć.