Palnik retortowy czy rynnowy – który wybrać?

Najważniejszym kryterium przy wyborze kotła centralnego ogrzewania jest rodzaj paliwa. Często o wyborze pieca decyduje także typ palnika, jaki został w nim zastosowany. Na rynku dostępne są nowoczesne automatyczne piece na paliwa stałe, które spełniają najwyższe normy ekologiczne, pracują w trybie automatycznym i nie wymagają ciągłego nadzoru. Automatyka steruje procesem spalania oraz zarządza pracą całej instalacji grzewczej. Czynności użytkownika sprowadzają się do uzupełnienia, co kilka dni paliwa, z jednoczesnym wyczyszczeniem pieca i usunięciem popiołu. Najwygodniejsze w obsłudze są automatyczne kotły na pellet, które są obecnie bardzo zautomatyzowane. Podobne cechy mają nowoczesne automatyczne kotły węglowe, które mogą być wyposażone w palnik retortowy lub w palnik rynnowy. Użytkownicy, zastanawiając się nad wyborem kotła muszą zdecydować – który piec jest lepszy z palnikiem retortowym czy z palnikiem rynnowym.

Specyfikacja palnika retortowego

Podawanie paliwa w kotłach z palnikiem retortowym następuje za pośrednictwem ślimaka znajdującego się w rurze podajnika. W podajniku zastosowano palenisko z retortą obrotową. Podczas każdego podawania paliwa następuje uruchomienie retorty obrotowej, w wyniku takiej pracy następuje systematyczne usuwanie popiołu powstającego w procesie spalania. Poprzez zastosowanie takiego rozwiązania uzyskano lepsze doprowadzenie powietrza do procesu spalania oraz równomierny rozkład paliwa wewnątrz paleniska. Paliwo podawane jest z dołu palnika, dzięki temu jest ono wstępnie podgrzane i łatwiej ulega gazyfikacji oraz spaleniu. W palenisku wykonanym w formie ściętego stożka następuje efekt kumulacji ciepła, wynikiem czego jest właściwy proces gazyfikacji węgla oraz bardzo dobre spalanie. Podajnik napędzany jest przez motoreduktor gwarantujący wysoką wytrzymałość urządzenia oraz cichą i bezawaryjną pracę przez wiele lat.

  • palnik retortowy jest palnikiem obrotowym, w czasie każdego podawania paliwa następuje ruch palnika,
  • palenisko wykonane jest w kształcie stożka ściętego, co wywołuje zjawisko kumulacji ciepła i równomierne napowietrzenie całego złoża paliwa,
  • samooczyszczenie palnika i usuwanie popiołu następuje podczas całego procesu spalania.

Palnik rynnowy – charakterystyka

Piece z palnikiem rynnowym wyposażone są w sterowniki, które sterują podawaniem paliwa oraz pracą wentylatora kotła. Podajnik ślimakowy podaje paliwo bezpośrednio do palnika, który wykonany jest w formie rynny. Rynna spełnia jednocześnie funkcję komory spalania. Częstotliwość, z jaką podawane są dawki paliwa, określa sterownik. Tradycyjne piece z palnikiem rynnowym są obecnie rzadziej stosowane, główną przyczyną małego zainteresowania takim kotłem jest sprawność i jakość spalana. Palniki stosowane były jako palniki wielopaliwowe, obecnie obowiązujące normy nakazują przebadanie każdego rodzaju zalecanego paliwa.

Palniki retortowe i rynnowe – zalety i wady

Podajniki z palnikiem retortowy i rynnowym – różnice wynikają ze sposobu mechanicznego podawania paliwa i typu palnika. Palniki retortowe są bardziej nowoczesne, proces spalania przebiega zdecydowanie lepiej. W podajnikach ślimakowych wyposażonych w retortę obrotową następuje samoczynny proces usuwania popiołu i szlaki z palnika. Palnikami sterują bardzo nowoczesne automatyki – często z systemem autoregulacji procesu spalania. Na zadawane – pytanie palnik retortowy czy rynnowy? – co wybrać? – to odpowiedź obecnie określa ekologia i obowiązujące przepisy, które dopuszczają do sprzedaży tylko kotły spełniające normy 5 klasy oraz Eco Design. Nowoczesne automatyczne kotły nazywane EKO – wyposażone są często w palniki retortowe, które umożliwiają uzyskanie najwyższej sprawności spalania i nie emitują zanieczyszczeń. Stosowanie nowoczesnych kotłów grupy EKO, wyposażonych w podajnik ślimakowy z retortą obrotową umożliwia uzyskanie dużych oszczędności w ogrzewaniu pomieszczeń.