Zawór trójdrożny – jak go ustawić?

Zawór trójdrożny nazywany jest też trzydrogowym zaworem mieszającym, posiada trzy wyjścia rur nazywanych portami. Wewnątrz zaworu umieszczony jest obrotowy element mieszający, który umożliwia mieszanie strumieni cieczy (wody) i ustawienie właściwej temperatury wody wypływającej z zaworu. Element mieszający może być regulowany z zewnątrz przy pomocy połączonej z nim dźwigni z pokrętłem lub podłączony do siłownika zaworu mieszającego. Praca siłownika zaworu sterowana jest poprzez niezależny sterownik lub automatykę kotła. Automatyka steruje pracą mieszacza (położeniem wewnętrznego obrotowego elementu), reguluje jego ustawienie oraz dokonuje pomiaru temperatury wody wypływającej. Wewnątrz zaworu mieszane są strumienie wody – wpływającej z kotła (doprowadzonej do zaworu) i powracającej z instalacji grzewczej. Zgodnie z oprogramowaniem sterownika regulowana jest temperatura wody wypływającej z zaworu lub zamykany jest jej dopływ.

Jak działa zawór trójdrożny?

Zawór trójdrożny bardzo często znajduje zastosowanie w instalacjach grzewczymi centralnego ogrzewania, w których stosuje się kotły na paliwa stałe. Zadaniem zaworu jest właściwe ustawienie temperatury wody grzewczej przekazywanej do instalacji grzewczej ogrzewanego obiektu.

Kocioł na paliwo stałe powinien pracować z temperaturą zadaną na poziomie 65-75 stopni C. Proces spalania przebiega wtedy prawidłowo, jest najmniejsze zużycie paliwa. Zbyt niska temperatura kotła obniża temperaturę w komorze spalania i uniemożliwia poprawne spalenie paliwa. Niska temperatura wody powracająca z instalacji grzewczej powoduje kondensację wody w kotle, wywołuje korozję niskotemperaturową, blachy kotła ulegają zniszczeniu.

Ustawienie zaworu mieszającego ma zapewnić właściwą temperaturę wody grzewczej. Na instalację grzewczą budynku przekazuje się wodę dostosowaną do typu zastosowanego sposobu ogrzewania.

Na instalację grzejnikową w zależności od typu grzejników są to temperatury 40 – 60 0C, a przy ogrzewaniu podłogowym to temperatury w zakresie 25 – 350C. Zaworem mieszającym, poprzez zamontowany siłownik, powinna sterować automatyka, która oprócz sterowania temperaturą wody, steruje pracą pompy obiegu grzewczego. Sterowanie powinno odbywać się w trybie pogodowym we współpracy z termostatem pokojowym. Praca zaworu mieszającego w trybie pogodowym we współpracy z termostatem pokojowym zwiększa komfort cieplny ogrzewanych pomieszczeń oraz zmniejsza znacząco ilość spalonego paliwa. W kotłach na paliwa stałe i w nowoczesnych instalacjach grzewczych nie zaleca się stosowania zaworów mieszających, które nie są wyposażone w siłowniki elektryczne.

Dobre strony zaworu trójdrożnego

Zawór trójdrożny wyposażony w siłownik, sterownik oraz współpracujący z pompą obiegu grzewczego i termostatem pokojowym w sposób precyzyjny z dużą dokładnością steruje temperaturą wody grzewczej oraz instalacją grzewczą obiektu. Zastosowanie zaworu trójdrożnego z oprzyrządowaniem zaworu powoduje:

  • stałą (komfortową temperaturę ogrzewanych pomieszczeń),
  • umożliwia programowanie temperatury ogrzewanych pomieszczeń w poszczególnych dniach tygodnia,
  • programowanie temperatury ogrzewanych pomieszczeń w zależności od pory dnia, – zmniejszenie ilości zużytego paliwa,
  • zmniejszenie kosztów ogrzewania.