Ile prądu zużywa piec na ekogroszek?

Specyfikacja i działanie pieca na ekogroszek wynika z zastosowanego paliwa i typu urządzenia. Piece na ekogroszek, w zależności od modelu, dostępne są w szerokim zakresie mocy grzewczej, umożliwia to łatwy wybór – zgodny z zapotrzebowaniem cieplnym ogrzewanych pomieszczeń. W firmie Heiztechnik kotły wyposażone są w automatykę pogodową HT-tronic® 700, z autoregulacją HT-Logic III, która dopasowuje parametry pracy urządzenia, oraz moc grzewczą do rodzaju paliwa i temperatury. Steruje w trybie pogodowym temperaturą zaworów mieszających na instalacji oraz umożliwia podłączenie termostatów pokojowych. Takie rozwiązanie umożliwia płynne sterowanie ilością energii potrzebnej do ogrzewania pomieszczeń.

Specyfikacja i działanie pieca na ekogroszek

Kotły wyposażone są w automatyczny palnik, który umieszczony jest w komorze spalania. Paliwo podawane jest przez podajnik do obrotowego paleniska. W palenisku paliwo ulega gazyfikacji i spaleniu, popiół automatycznie spada do popielnika. Paliwo zgromadzone w zasobniku zapewnia automatyczną pracę pieca przez kilka dni (w zależności od zapotrzebowania na energię i wielkość zbiornika paliwa). Kotły automatyczne nie wymagają stałego nadzoru, funkcję tą wykonuje zaprogramowana automatyka oraz system informujący (poprzez moduł internetowy).

Piec na ekogroszek – pobór energii

W okresie pracy pieca Q Eko GL 15 kW, energią elektryczną zasilane są następujące elementy:

  • automatyka, pobór mocy 7 W
  • podajnik paliwa, pobór mocy maksymalny 120 W
  • wentylator nadmuchowy palnika, pobór maksymalny 32 W (praktyczny 6 – 20 W)

Jak z powyższego wynika, maksymalne zapotrzebowanie na energie (wynikające z zamontowanych odbiorników) wynosi 159 W. Z mocy zamontowanych urządzeń wynika, ile prądu zużywa piec na ekogroszek. Zapotrzebowanie w poszczególnych okresach pracy kotła jest mniejsze, energia pobierana przez podajnik i wentylator odbywa się tylko w okresie ich pracy. Zapotrzebowanie na energię elektryczną wynika z funkcjonowania kotła i ilości zużytego paliwa. Energia elektryczna wykorzystywana jest do funkcjonowania automatyki, zasilania pracy podajnika paliwa oraz pracy wentylatora. Rozważmy przykład, gdy ogrzewamy pomieszczenie kotłem Q EKO GL o mocy 15 kW przez okres 24 godzin i w tym okresie zużywamy 20 kg paliwa. Zakładamy, że kocioł czynnie pracuje, spala paliwo w trybie PRACA przez okres 12 godzin i 12 godzin pracuje w trybie PODTRZYMANIE – jest to typowa, statystyczna praca kotła przy ogrzewaniu domu o powierzchni ok. 200 m2 , który określany jest jako średnio energochłonny (średnia izolacja termiczna budynku – zapotrzebowanie energetyczne mocy grzewczej ok.60 W/m2). Praca automatyki – automatyka pracuje cały czas 7W x 24 h = 144W = 0,144 kWh Praca podajnika paliwa – polega na załączeniu podajnika na okres 10 sekund w tym czasie podawane jest do palnika ok.30 gram paliwa 20 kg paliwa : 30 gr = 667 ilość załączeń podajnika paliwa 10 sek. x 667 = 6670 sek. = 1,85h czas pracy podajnika łącznie 120 W x 1,85h = 0,231 kWh Praca wentylatora nadmuchowego. Praca wentylatora podczas pracy palnika w trybie PRACA. Wentylator pracuje z mocą modulowaną – zakładamy średnio 50% mocy wentylatora tj.16 W 12h x 16 W = 0,192 kWh Praca wentylatora w okresie PODTRZYMANIE. Wentylator pracuje z małą mocą – zakładamy średnio 20% mocy tj.6,2 W W okresie podtrzymania przez okres 12 godzin nastąpi 72 załączeń wentylatora na okres do 10 sek. 72 zał. x 10 sek. x 6,2 W = 0,0012 kWh Razem dobowe zużycie energii (w tym przypadku) wynosi: 0,144 kWh + 0,231 kWh +0,192 kWh + 0,0012 kWh = 0,5682 kWh Jak z wyliczeń wynika pobór prądu przez kocioł na ekogroszek jest bardzo mały. Kocioł zużył w tym przypadku ok. 0,6 kWh energii elektrycznej w ciągu doby. Jest to odpowiedź na często zadawane pytanie – ile prądu zużywa piec na ekogroszek – bardzo mało. Automatyczne kotły węglowe Heiztechnik są urządzeniami o wysokiej sprawności energetycznej jednocześnie, są bardzo ekonomiczne w użytkowaniu. Spełniają normy 5 klasy ochrony środowiska ustalone przez normę PN-EN 303-5:2012 oraz rozporządzenia ECO DESIGN.