Dodatek węglowy 2022 – zmiany w uzyskaniu świadczenia

Sejm zmienia ustawę ustawę dodatek węglowy 2022, aby zapobiec ewentualnym nadużyciom. Uściślono kwestię przyznawania świadczeń – pod jeden adres może trafić jedynie jeden dodatek. Wszystkie poprawki szczegółowo omówimy w dalszej części artykułu. Nowe przepisy mają wejść w życie około 20 września br. Wnioski złożone po tym czasie będą rozpatrywane według nowych zasad.

Dodatek węglowy 2022 – ustawa

Dodatek węglowy 2022 to ustawa wprowadzona w odpowiedzi na duży wzrost cen paliw, i to zarówno na rynku krajowym, jak i europejskim. We wcześniejszym artykule pisaliśmy, że podwyżka cen jest spowodowana wieloma czynnikami – przede wszystkim ożywieniem gospodarczym po pandemii Covid-19, inflacją oraz wojną na Ukrainie. Zaproponowane przez rząd rozwiązania to dopłaty do zakupu paliw, wypłacane na wniosek o wypłatę dodatku węglowego.

Poprawki do ustawy o dodatku węglowym

Zmiany w ustawie podatek węglowy 2022 są rozpatrywane na posiedzeniach sejmu, które rozpoczęły się dzisiaj i będą trwały do piątku 16 września. O jakich poprawkach mowa?

  • Kluczową zmianą jest zapis, który ma doprecyzować, że jedno gospodarstwo domowe traktowane będzie jako jeden adres, a nie kocioł. Czyli niezależnie od tego, ile gospodarstw domowych znajduje się pod jednym adresem, dodatek węglowy otrzyma jedynie to, które pierwsze wystąpiło z wnioskiem o jego przyznanie.
  • Kolejnym dodanym zapisem jest umożliwienie gminom weryfikacji złożonych wniosków, ponieważ to one posiadają największą wiedzę o gospodarstwach domowych w ich rejonie.
  • W poprawce do ustawy dodatek węglowy 2022 znalazła się także informacja o tym, że gminy mogą przeprowadzić wywiad środowiskowy.
  • Następną ważną kwestią jest wydłużenie czasu rozpatrywania złożonych wniosków z 30 do 60 dni.

Kiedy możemy liczyć na wypłatę dodatku węglowego?

Obecnie obowiązuje dotychczasowa wersja przepisów. A zatem zgodnie z nimi osoby, które wniosek o wypłatę dodatku węglowego złożyły w początkowym terminie, powinny go już otrzymać. Zgodnie z założeniami obecnej formy ustawy na wypłatę dofinansowania rząd ma 30 dni.

Rzeczywistość jest jednak inna. Kasy samorządów nie otrzymały jeszcze rządowych pieniędzy, a zatem nie są w stanie niczego wypłacić. Pule dofinansowania prawdopodobnie pojawią się po uprawomocnieniu poprawek do ustawy, a więc podpisaniu jej przez prezydenta. Oznacza to, że czas oczekiwania wydłuży się jeszcze bardziej, bo po zatwierdzeniu nowelizacji ustawy czas na wypłatę zapomogi zmieni się z 30 na 60 dni od dnia złożenia wniosku. Istnieje jednak zastrzeżenie, że nie może być ona przekazana później niż do 30 grudnia 2022 roku.

Dodatek węglowy – od kiedy można składać wniosek?

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego można składać od 17 sierpnia do 30 listopada 2022 roku.

W przypadku rozliczeń podatkowych, dodatek będzie wyłączony spod egzekucji, a także zwolniony z podatku dochodowego od osób fizycznych. Nie będziemy uwzględniać go także podczas obliczania wysokości osiągniętego dochodu.