Jak poprawić ciąg w kominie dymowym

Jak poprawić ciąg w kominie dymowym?

To częste pytanie zadawane instalatorowi w przypadku wymiany kotła na nowocześniejszy. W każdym przypadku komin projektuje projektant do określonego kotła w zależności od parametrów urządzenia (m.in.: moc nominalna, temperatura spalin, minimalny ciąg kominowy, strumień masy spalin itd.) W projekcie jest uwzględniony odcinek pionowy jak tez długość i kształt przyłącza kominowego. Do kotłów 5 klasy i EcoDesign zalecane są kominy stalowe izolowane ze względu na niską temperaturę spalin. Zatem odpowiadając na pytanie – najpierw należałoby odpowiedzieć na inne, czyli jak sprawdzić ciąg w kominie?

Jak sprawdzić ciąg w kominie?

Praktyczne sprawdzenie ciągu kominowego w istniejącym już kominie należy rozpocząć od pomiaru ciągu kominowego. Pomiar ciągu kominowego może wykonać specjalista wykonujący tego typu pomiary lub uprawniony instalator. Pomiaru tego należy dokonać ustawiając kocioł na parametry nominalne (m.in. moc nominalna, określona ilość tlenu w spalinach). Ustawiamy kocioł na moc nominalną (uwzględniając sprawność), rozgrzewamy układ i możemy dokonać pomiaru pomiędzy kotłem a kominem (poprzez mały otwór wywiercony w przyłączu kominowym). Jak zmierzyć ciąg kominowy mikromanometrem? – Odczytać wartość wyświetloną na urządzeniu w Pa lub mBar. Czasem pojawia się pytanie jak zmierzyć ciąg kominowy mając protokół kominiarski z zapisem „ciąg jest prawidłowy – 2m/s”. Można tylko stwierdzić że nie wykonano pomiaru ciągu kominowego a jedynie pomiar prędkości przepływu powietrza więc nie można tego przeliczyć na ciąg kominowy. Po wykonaniu pomiaru ciągu często okazuje się, że jest on zbyt mały aby kocioł pracował prawidłowo. Jak poprawić ciąg w kominie dymowym lub jak wymusić ciąg w kominie aby był wystarczający do poprawnej pracy kotła? Najprostszym rozwiązaniem jest modernizacja istniejącego ceglanego lub ceramicznego komina. Modernizacja polega na włożeniu wkładu stalowego w istniejący komin dymowy. Sam wkład może nie poprawić komina w stopniu niezbędnym dla nowoczesnego kotła więc zaleca się zaizolowanie wkładu.

Jak wymusić ciąg w kominie?

To częsty problem, zwłaszcza jeżeli chcemy uniknąć dodatkowych kosztów związanych z montażem stalowego wkładu kominowego. Jest to trudne do uzyskania, ponieważ komin ceglany jak też ceramiczny ma dużą pojemność cieplną więc jego nagrzewanie do temperatury roboczej w przypadku kotła o niskiej temperaturze spalin jest utrudnione. Zatem jak poprawić ciąg w kominie dymowym chcąc mieć pewność, że będzie działał prawidłowo z nowoczesnym kotłem 5 klasy i EcoDesign? – zamontować wkład stalowy i w miarę możliwości go zaizolować.