Czyszczenie palnika retortowego

wianek obrotowy
Czyszczenie palnika retortowego

Kotły do spalania węgla z palnikiem retortowym jak i pelletowe powinny być regularnie czyszczone. Utrzymywanie w czystości kotłów przeznaczonych do spalania paliw stałych, w sposób zdecydowany podnosi ich sprawność i przyczynia się do znacznych oszczędności w zużyciu paliwa. Ściany boczne, wymiennik ciepła, płomienice i przegrody wodne, gdy są zabrudzone i występują na nich osady – nie odbierają ciepła ze spalin, ciepło emitowane jest do komina. W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania małych kotłów automatycznych zalecany jest schemat użytkowania: raz w tygodniu załadować zbiornik paliwa do pełna, z kotła usunąć popiół oraz wyczyścić ściany wewnętrzne paleniska, wymiennik oraz płomieniówki. Bardzo ważnym elementem takiej cotygodniowej obsługi pieca jest czyszczenie palnika retortowego lub w zależności od typu pieca czyszczenie palnika na pellet – głównie ich części paleniskowych.

Czyszczenie palnika retortowego. Palniki retortowe są w znaczącej części palnikami bezobsługowymi. Ślimak poprzez żeliwne kolano podaje od dołu do obrotowego wianka paliwo. Paliwo wysypywane jest poprzez wianek na płytę paleniskową. Usypywany jest kopczyk węgla wysokości 20 -30 mm, który jest systematycznie spalany. Podczas podawania paliw i jego spalania z palnika zrzucane są spalone cząstki węgla – popiół. Prawidłowo dobrane parametry spalania głownie odpowiednia ilość węgla oraz powietrza przy prawidłowej jakość węgla powodują, że palnik nie ulega zanieczyszczeniu, popiół jest systematycznie zrzucany z palnika do popielnika. Nieprawidłowo ustawione parametry spalania oraz zła jakość węgla spowodować mogą, że wianek obrotowy ulegnie zabrudzeniu, na jego ścianach bocznych przyklejone zostaną kawałki szlaki, otwory napowietrzające wianka mogą zostać zaklejone. W takim przypadku należy wygasić piec, usunąć z paleniska węgiel i popiół, a następnie wyjąć płytę paleniska i obrotowy wianek oraz wyczyścić wyjęte elementy. Po wyczyszczeniu złożyć palnik. Jednocześnie użytkownik powinien skorygować parametry pracy automatyki oraz ocenić jakość paliwa żeby w przyszłości nie dopuścić do powtórzenia niewłaściwej pracy palnika. W celu zapewnienia bezawaryjnej pracy raz na miesiąc, użytkownicy tego nie przestrzegają, ale nie rzadziej jak raz na kwartał należy wyczyścić komorę powietrzną palnika oraz jednocześnie wyjąć i wyczyścić wianek paleniska. Czyszczenie komory powietrznej wykonuje się poprzez odłączenie dolnego dekla komory poprzez odkręcenie śruby mocującej, następnie usunąć popiół i zanieczyszczenia, przed zakończeniem czyszczenia zalecane jest włączenie, w trybie ręcznym, wentylatora – wentylator oczyści kanał napowietrzający komory.

wianek obrotowy

Czyszczenie palnika na pellet

Kotły pelletowe wyposażane są palniki o różnorodnej konstrukcji, w których usuwanie popiołu oraz czyszczeniewykonywane jest w różny sposób. Występuje grupa palników samoczyszczących – w takie palniki wyposażone są najnowsze kotły, drugą grupą są palniki wyposażone w zgarniacz szlaki oraz grupa palników ze stałym paleniskiem – bez funkcji usuwania popiołu, takie kotły wymagają częstego usuwania popiołu i czyszczenia. Producenci kotłów zalecają regularną kontrolę paleniska. W przypadku gromadzenia się nadmiernej ilości osadów w postaci popiołu lub szlaki należy je niezwłocznie usuwać. Nadmierna ilość popiołu, a głównie szlaki powstawać będzie w przypadku spalania pelletu o niskiej jakości, pelletu wyprodukowanego z biomasy innej niż drewno lub zanieczyszczenia pelletu w procesie produkcji. Nadzór nad palnikiem w takim przypadku musi być częstszy. Popiół gromadzący się w komorze popielnicowej pod palnikiem należy usuwać regularnie, nie dopuszczając do zasypania palnika. W kotłach wyposażonych w palniki nadmuchowe ze zgarniaczem szlaki producenci zalecają przeprowadzenie czyszczenia oraz konserwacji palnika i serwisu co najmniej dwa razy w roku.

odłączanie palnika pelletowego

Przed przystąpieniem do czynności konserwacji i czyszczenia palnik należy wyłączyć z funkcji PRACA. Palnik wykona wygaszanie, po czym przejdzie w stan spoczynku. Po wyłączeniu i odłączenia od zasilania oraz jego ostygnięciu możemy wykonać potrzebne czynności. W tym celu należy zdemontować palnik z drzwi lub korpusu kotła. Po wymontowaniu palnika możemy wykonać czynności konserwacyjne wraz z czyszczeniem komory powietrznej, paleniska, zgarniacza oraz otworów nadmuchowych. Zalecane jest sprawdzenieczystości wentylatora nadmuchowego.

palniki pelletowe