Dlaczego w piecu robi się smoła?

dlaczego w piecu robi się smoła
Dlaczego w piecu robi się smoła?

W wyniku nieprzestrzegania podstawowych zasad podczas spalania węgla, drewna lub jednocześnie tych paliw, w piecach powstaje sadza oraz smoła a poprzez komin wydzielany jest szkodliwy dym. Przeanalizujmy sposób spalania paliw w piecu i odpowiedzmy na zadane pytanie – dlaczego w piecu robi się smoła, dlaczego komin dymi i występuje mocno zasmolony piec? Sposób spalania paliw stałych wynika z podstawowych praw chemii, których nie przestrzegamy, nie stosujemy i dlatego podczas spalania emitujemy dym oraz zatruwamy otaczające nas środowisko. Najwięcej dymu i smoły produkujemy podczas niewłaściwego użytkowania kotłów tradycyjnych oraz kotłów tzw. „górnego spalania”. Przeanalizujmy sposób spalania paliwa w tych kotłach. Do kotła wkładamy paliwo np. węgiel lub suche drewno, zapalamy górną warstwę paliwa, w krótkim czasie następuje rozgrzanie paliwa i jego zapłon, wywołujemy zjawisko nazywane powszechnie „paleniem”. Z rozpalonego – rozgrzanego paliwa produkujemy gaz palny: węglowodory, wodór, tlenek węgla, metan i inne związki. Wytworzone gazy ulegną szybkiemu spaleniu jeżeli jest odpowiednia temperatura oraz powietrze – czyli niezbędny dla procesu spalania tlen. W takim procesie spalania nie wytworzymy sadzy i smoły, i piec nie jest zasmolony.

Nieprzestrzeganie podstawowych zasad użytkowania kotłów górnego spalania skutkuje produkcją dymu i przyczynia się do zatruwania naszego środowiska. Kotły górnego spalania są kotłami cyklicznymi i użytkować je trzeba według określonych zasad:

– kocioł należy załadować odpowiednią dawką paliwa

– na górnej warstwie paliwa układamy materiał do rozpalenia i dokonujemy rozpalenia paliwa

– włączamy kocioł do pracy, kocioł pracuje przez wiele godzin – do czasu wypalenia załadowanego paliwa (zabronione jest dokładanie paliwa)

– po wypaleniu paliwa kocioł kończy pracę – ulega wygaszeniu (cykl pracy został zakończony)

– gdy zachodzi potrzeba, cykl palenia należy powtórzyć (usunąć popiół, załadować komorę nowym paliwem i powtórnie rozpalić)

dlaczego w piecu robi się smoła

Pracą kotła steruje automatyka lub miarkownik ciągu. Temperatura pracy kotła nie może być niższa od 650C. Poprawna budowa kotła, dobrze dobrane parametry spalania oraz prawidłowe użytkowanie zapewniają właściwą pracę – piec nie dymi i nie jest zasmolony.

Kotły górnego spalania, posiadają dużą komorę zasypową, która pełni jednocześnie funkcję komory spalania. Komorę należy odpowiednio napowietrzyć, w jej dolną część (pod ruszt) należy doprowadzić powietrze pierwotne – niezbędne dla procesu gazyfikacji paliwa, w górną część powietrze wtórne – niezbędne do spalenia wytworzonych gazów.

Gdy naruszymy zasadę pracy pieca górnego spalania, który jest kotłem cyklicznym i w sposób tradycyjny zasypiemy palący się zład nową porcją węgla, kocioł przestanie czysto spalać. Podgrzewany, wrzucony węgiel zaczyna dymić, wytwarzana para wodna z nowego paliwa uniemożliwia spalenie wytwarzanych gazów, jednocześnie obniżona zostaje temperatura palącego się wsadu. Przez długi czas kocioł dymi. Osiągnięcie w komorze spalania temperatury zapłonu, powoduje wybuchowe zapalenie gazu, gdy jest dostateczna ilość powietrza, kocioł rozpoczyna spalanie wytwarzanych gazów bez dymienia, ale z niekontrolowaną mocą. W kotłach tradycyjnych dymienie i zanieczyszczanie środowiska wygląda podobnie. Na ruszcie rozpalamy tradycyjnie drewno, po rozpaleniu na palący się wsad wrzucamy na górę dużą dawkę paliwa – rozpoczyna się rozgrzewanie paliwa, następuje powolna gazyfikacja oraz suszenie. Wydzielana para wodna oraz niska temperatura uniemożliwiają spalanie. W wyniku nieprawidłowego spalania zanieczyszczamy środowisko, piece i kominy ulegają zabrudzeniu wytworzoną sadzą i smołą, która jest trudna do usunięcia.

Właściwe spalanie w piecu możliwe jest przy przestrzeganiu podstawowych zasad użytkowania pieców:

– użytkownik powinien przestrzegać zaleceń producenta pieca

– piec musi być odpowiednio dobrany pod względem mocy, nie może być znacząco przewymiarowany

– temperatura pracy kotła nie może być niższa niż 650C

– na sterowniku należy w sposób właściwy ustalić parametry spalania (pracę wentylatora)

– paliwo musi być odpowiedniej jakości z zachowaniem parametru wilgotności

– spalać należ tylko paliwa określone przez producenta

– instalacja grzewcza musi być poprawnie wykonana, powinna być wyposażona w zawór mieszający, przy pomocy którego regulujemy temperaturę wody grzewczej

– w pomieszczeniu gdzie zamontowany jest kocioł musi być wentylacja nawiewna i wywiewna

– kocioł musi być podłączony do komina, który spełnia jego parametry pracy

– do palącego się kotła (tradycyjnego lub górnego spalania), na palący się żar, nie należy wrzucać kolejnych porcji paliwa.

Zabrudzenie, zasmolenie kotła następuje z winy użytkownika, nieprzestrzegania podstawowych zasad użytkowania pieca.

Jak wyczyścić zasmolony piec ze smoły, czym wyczyścić piec ze smoły?

Odpowiedź na to pytanie jest jedna – nie produkować sadzy i smoły, a piec będzie czysty. Każdy użytkownik powinien ustalić, dlaczego z jego komina emitowany jest dym, dlaczego przez swoje zachowanie zanieczyszcza środowisko i zużywa zdecydowanie więcej paliwa. Czarny dym to niespalone cząstki „lotnego węgla”.