Jak zmniejszyć spalanie ekogroszku?

jak zmniejszyć spalanie ekogroszku
Jak zmniejszyć spalanie ekogroszku?

Domy często ogrzewane są automatycznymi kotłami na ekogroszek, charakteryzuje je bardzo wysoka sprawność cieplna, która zgodnie z obowiązującymi przepisami, musi być większa od 87%, najczęściej jest to ok. 90%. Najlepsze wyniki uzyskujemy spalając ekogroszek o kaloryczności 24 – 28 MJ/kg, który powinien charakteryzować się niską spiekalnością oraz wilgotnością nie większą niż 10%. Kotły na ekogroszek należą do często stosowanych urządzeń grzewczych ze względu na niskie koszty ogrzewania pomieszczeń, przystępną cenę zakupu oraz prostą i łatwą obsługę.

Ile spala piec na ekogroszek?

Praca pieca automatycznego polega na utrzymywaniu określonej temperatury, powinna ona wynosić nie mniej jak 650C. Gdy temperatura spadnie o 2-30C kocioł wchodzi automatycznie w tryb PRACA. Po osiągnięciu zadanej temperatury kocioł przechodzi w stan PODTRZYMANIE. Piec spalając ekogroszek wytwarza energię cieplną niezbędną do celów grzewczych. Ilość zużytego paliwa wynika z zapotrzebowania energetycznego obiektu. Gdy budynek potrzebuje więcej ciepła, to pompy instalacji grzewczej, pobierają więcej energii z pieca. Następuje częstsze załączenie pieca do pracy i zużycie ekogroszku jest większe.

Ile spala piec na ekogroszek?

Zależy to od jego parametrów pracy i ilości wyprodukowanego ciepła. Ilość zużytego paliwa ściśle związana jest z izolacją ogrzewanego budynku. Dom bez izolacji potrzebuje większej mocy grzewczej, a co za tym idzie spalanie ekogroszku będzie dużo większe niż domu o dobrej, grubej izolacji. Ilość zużytego ekogroszku podczas palenia wynika z ilości wyprodukowanej w kotle energii cieplnej, która została pobrana poprzez pompy w celu ogrzania obiektu. Wytwarzamy więcej energii cieplnej – zużywamy więcej paliwa. Gdy kocioł pracuje z większą mocą i w dłuższym czasie to zużywa większą ilość ekogroszku. Dla pełnego wyliczenia ilości paliwa i pełnej odpowiedzi na pytanie ile spala piec na ekogroszek? – możliwe jest wyliczenie zapotrzebowania energetycznego całego ogrzewanego budynku rocznie – według podanych wskaźników oraz określenie na tej podstawie rocznego zużycia paliwa.

Roczne zapotrzebowanie na energię cieplną w zależności od izolacji wynosi:

budynek nieocieplony 150 kWh/m2 – rocznie

budynek słabo izolowany cieplnie 100 kWh/m2 – rocznie

budynek dobrze izolowany cieplnie 60 kWh/m2 – rocznie

budynek energooszczędny 50 kWh/m2 – rocznie

budynek niskoenergetyczny 40 kWh/m2 – rocznie

Z 1kg paliwa o kaloryczności 28MJ, gdy piec pracuje ze sprawnością 90%, uzyskujemy ok.7 kWh. W łatwy sposób możemy obliczyć ile rocznie spalimy ekogroszku.

Przykład:

Obliczenie rocznej ilości paliwa dla budynku:

Budynek dobrze izolowany o powierzchni 140m2, paliwo ekogroszek o kaloryczności 28MJ

Roczna ilość paliwa = (140m2 X 60 kWh/m2 ) : 7 kWh = 1200 kg

Gdy określimy ze mamy duże spalanie ekogroszku to trzeba ustalić przyczyny – dlaczego jest tak duże spalanie ekogroszku i jak je ograniczyć.

Jak ograniczyć spalanie ekogroszku?

W dobrze spalającym kotle oraz prawidłowo pracującej instalacji grzewczej ilość spalonego paliwa jest wynikiem ilości wytworzonej energii cieplnej. Gdy chcemy zmniejszyć ilość zużytego paliwa musimy ustalić przyczynę dużego spalania ekogroszku:

– ustawić parametry pracy instalacji grzewczej. Głównie właściwą temperaturę zasilania instalacji grzewczej, która powinna pracować w trybie pogodowym z właściwą pracą termostatów pokojowych. Główne parametry do sprawdzenia to właściwa temperatura ogrzewanych pomieszczeń. Instalacja grzewcza powinna stale odbierać ciepło, a piec powinien pracować w trybie modulacji i systematycznie uzupełniać energię.

ustawić parametry spalania pieca. Ustawienie parametrów spalania kotłów automatycznych do spalania ekogroszku polega na prawidłowym doborze ilości paliwa oraz powietrza. Kocioł ze względów ekonomicznych i ekologicznych pracować powinien na mocy minimalnej, ale dostosowanej do odbiorów ciepła w trybie modulacji. Automatyka sterująca pracą kotła i instalacji grzewczej, powinna posiadać algorytm określający parametry pracy palnika. Takie oprogramowanie znajduje się w kotłach produkcji Heiztechnik. Użytkownik powinien sprawdzić pracę wentylatora nadmuchowego, w przypadku nieprawidłowej pracy dokonać korekty. W zależności od producenta, w niektórych automatykach należy określić ilość podawanego paliwa. Ilość paliwa i jego kaloryczność decyduje o mocy kotła.

Prawidłowo pracujący palnik, najlepiej, gdy jest to palnik obrotowy, charakteryzuje ,,niewielki kopczyk węgla” o wysokości 20-40mm. Ważny jest kolor palącego się węgla, powinien on być ,,pomarańczowy z przejściem w kolor żółty”. Popiół powinien być sypki z małą ilością szlaki. Powstająca duża ilość szlaki świadczy o złej jakości węgla lub niewłaściwej pracy wentylatora.

Jak ograniczyć spalanie ekogroszku?

Możemy to zrealizować w następujący sposób:

– zastosować kocioł odpowiedniej mocy

– wybrać kocioł z palnikiem obrotowym i automatyką pogodową wyposażoną w algorytm sterujący procesem spalania w systemie modulacji mocy

– odpowiednio ustawić ilość paliwa i powietrza. Spalanie paliwa powinno pozostawiać popiół sypki z małą ilością szlaki

– ustawić temperaturę pracy kotła nie niższą od 650C. Temperatura wody grzewczej powinna być ustalana przez zawory mieszające instalacji, które powinny pracować w trybie pogodowym przy współpracy z termostatami.

– stosować paliwo dobrej jakości.