Kocioł ekogroszek nie dopala węgla – przyczyny

Piec na ekogroszek nie dopala węgla
Kocioł ekogroszek nie dopala węgla - przyczyny

Niedopalanie ekogroszku w piecach automatycznych, przy zachowaniu właściwych parametrów spalania oraz dobrej jakości węgla nie powinno wystąpić. To, dlaczego piec nie dopala ekogroszku, jest zazwyczaj związane z nieprawidłowym sposobem użytkowania kotła oraz niewłaściwie ustawionymi parametrami spalania. Zdarza się, że piec na ekogroszek nie dopala węgla ze względu na złą jakość paliwa oraz występujące w ekogroszku zanieczyszczenia. Dlatego bardzo ważne jest, aby kupować ekogroszek dobrej jakości o właściwych parametrach i ze sprawdzonego źródła.

Niedopalony węgiel w piecu na ekogroszek

W przypadku, gdy spotkamy się z sytuacją, w której piec na ekogroszek nie dopala węgla, warto sprawdzić, czy paliwo spełnia parametry, które określone są w normach dla tego typu węgla. Wielkość ziaren powinna być w przedziale 5 – 25 mm, przy małej ilości drobnych ziaren. Ekogroszek powinien mieć właściwą wartość opałową od 24 do 28MJ, przy niskiej zawartości siarki i popiołu do 10% oraz jak najniższą spiekalność maksymalnie do 5 Rogi. Warto również sprawdzić, czy paliwo nie jest zawilgocone, wilgotność paliwa powinna być poniżej 10%. Ważnym czynnikiem jest właściwy dobór kotła. Decydując się na zakup kotła należy określić moc grzewczą – uwzględniając zapotrzebowanie na moc cieplną niezbędną do ogrzewania obiektu oraz moc potrzebną do przygotowania CWU. Właściwy dobór kotła ma decydujący wpływ na sprawność spalania oraz koszt ogrzewania pomieszczeń.

 

niedopalanie ekogroszku

Dlaczego piec nie dopala ekogroszku?

Efektywne spalanie ekogroszku, wymaga stałego dopływu powietrza oraz właściwej temperatury pracy palnika. Kotłownia, w której znajduje się nasze urządzenie grzewcze, powinna posiadać otwór nawiewny. To, dlaczego często piec na ekogroszek nie dopala węgla, może wynikać z braku dopływu powietrza do palnika w samym kotle. Jeśli powietrza będzie za mało, nie nastąpi całkowite spalanie ekogroszku. W sytuacji, gdy jest go za dużo mamy do czynienia z wychłodzeniem palnika, dodatkowym schładzaniem spalin, stratami ciepła i wzrostem emisji tlenku węgla. Ważne jest żeby kocioł podłączony był, w sposób właściwy, do sprawnej instalacji kominowej. Podobnie na uwagę zasługuje wilgotność paliwa, która ma duży udział w jakości spalania. Aby kontrolować intensywność i jakość spalania ekogroszku, najlepiej posłużyć się piecami, które wyposażone są w nowoczesne obrotowe palniki oraz sterowniki z systemem autoregulacji. Na sterowniku ustawia się ilość podawanego paliwa oraz odpowiednią ilość powietrza. Nowoczesne sterowniki wyposażone są w system autoregulacji, po wpisaniu kaloryczności paliwa samoczynnie ustawiają parametry spalania – ilość paliwa i powietrza a podczas pracy modulują mocą kotła w zależności od temperatury na kotle.

Niedopalony ekogroszek może też być wynikiem niskiej temperatury pracy kotła. Jest to bardzo ważny czynniki, na który powinniśmy zwrócić uwagę, powinna ona być ustawiona na poziomie 650C. Przewidując oszczędności w zużyciu paliwa, użytkownicy ustawiają temperaturę pracy pieca dużo niżej. Niedopalony ekogroszek może być wynikiem skraplania się wody na ścianach kotła. Dlatego warto mieć na uwadze, że gdy w piecu jest temperatura poniżej 500C to w kotle następuje skraplanie wody – jest to praca poniżej punktu rosy. Efektem jest złe spalanie, zużycie dużej ilości węgla i niszczenie pieca przez korozję. Użytkownicy nie przestrzegają zasady, że kotły pracować powinny w systemie automatycznym całodobowym i dokonują wyłączenia kotła na kilka godzin, takie użytkowanie pogarsza jakość spalania i powoduje nadmierne zużycie węgla.

Niedopalony ekogroszek może powstawać przez kilka godzin w wyniku niewłaściwego rozpalenia palnika. Palnik rozpalamy przy użyciu np. małych kawałków drewna, po rozpaleniu nakładamy z góry małe dawki ekogroszku, do czasu pełnego intensywnego rozpalenia, napowietrzając palenisko wentylatorem w trybie ręcznym. Po rozpaleniu przechodzimy w tryb pracy automatycznej. Po rozpaleniu i pracy kotła przez kilka godzin sprawdzamy poprawną pracę palnika. Prawidłową pracę charakteryzuje „kopczyk węgla” o wysokości 35 -45 mm oraz kolor palącego się węgla „pomarańczowy z przejściem w kolor żółty”, popiół ze spalonego węgla powinien mieć cechy sypkie bez dużych szkliwnych spieków.