Jak podłączyć piec do komina?

Jak podłączyć piec do komina
Jak podłączyć piec do komina?

Kotły na paliwa stałe powinny być montowane w wydzielonej części budynku, które nazywane jest kotłownią. Przepisy prawa budowlanego określają wymagania, jakie muszą spełniać kotłownie. Wymagania budowlane są różne w zależności od mocy kotła, jego typu oraz rodzaju spalanego paliwa. W obecnie budowanych domach jednorodzinnych ze względu na obowiązujące normy termoizolacji montuje się kotły małe, najczęściej o mocy od 8 do 25 kW.

Pomieszczenie, w którym wykonane jest podłączenie kotła do komina, musi być wyposażone w wentylację nawiewną, wentylacyjną wywiewną oraz komin (samodzielny kanał dymowy);

– wentylacja nawiewna wykonana powinna być w postaci kanału „zetowego” niezamykalnego o powierzchni przekroju poprzecznego co najmniej 200 cm2 (ale nie mniejszej niż 5 cm2/1 kW mocy kotła). Otwór powinien znajdować się w dolnej części pomieszczenia, jego zadaniem jest dostarczenie powietrza do pomieszczenia. Otwór wentylacji nie może być zamykany.

– wentylacja wywiewna wykonana w formie kanału wentylacyjnego, o przekroju nie mniejszym niż 14 X 14 cm, z otworem wlotowym pod sufitem, otwór wlotowy nie może mieć urządzeń do zamykania.

– samodzielny kanał dymowy – KOMIN. Kanał dymowy powinien spełniać obowiązujące przepisy, przekrój poprzeczny nie powinien być mniejszy niż 14 X 14 cm lub średnicy 150 mm, a wysokość i przekrój komina powinien zapewnić ciąg kominowy wymagany przez producenta kotła. Komin dobiera projektant na podstawie parametrów kotła.

ile pieców można podłączyć do jednego komina

Ile pieców można podłączyć do jednego komina ?

– gdy zadawane jest pytanie – Ile pieców można podłączyć do jednego komina ? Odpowiedź jest – tylko jeden piec, ponieważ każdy kocioł powinien mieć samodzielny kanał dymowy.

Kocioł pracujący w systemie centralnego ogrzewania musi być podłączony do samodzielnego kanału kominowego. Podłączenie kotła do komina musi być zgodne z obowiązującymi przepisami i wykonane przez uprawnioną firmę. Istotny wpływ na pracę kotła ma właściwa wysokość i przekrój przewodu kominowego – dobrane odpowiednio do mocy kotła. Gwarantuje to bezpieczną eksploatację i wysoką sprawność kotła. Niewłaściwe wymiary przewodu kominowego mogą być przyczyną zaburzeń w pracy kotła powodując wydobywanie się dymu do pomieszczeń kotłowni, brak możliwości uzyskania nominalnej mocy kotła, przegrzewanie się palnika. Kanał musi zapewnić wymagany ciąg kominowy, który określony jest przez producenta kotła. Czopuch powinien być zamontowany z niewielkim spadkiem w kierunku kotła, a jego długość nie powinna być dłuższa niż 1 m. Rura powinna być osadzona pewnie i szczelnie, aby nie doszło do niekontrolowanego wypływu spalin. Komin powinien być wyprowadzony minimum 60 cm ponad najwyższą krawędź dachu. Przewód kominowy powinien być wolny od innych podłączeń. Ściany kanału kominowego powinny być gładkie, szczelne oraz bez przewężeń i załamań. Zalecane jest wykonanie izolacji termicznej przewodu kominowego, izolacja znacząco poprawia ciąg kominowy. Kotły charakteryzują się niską temperaturą spalin, dlatego zalecane są kominy stalowe lub w przypadku kominów ceramicznych montaż stalowego wsadu kominowego.

Podłączenie kotła do komina, powinno zapewnić dostęp do wszystkich części kotła podczas obsługi, konserwacji i czyszczenia oraz zapewnić dostęp do przewodu kominowego. Z przodu kotła swobodny dostęp powinien wynosić 1m.

Dla zapewnienia zasad bezpieczeństwa w kotłowni niezbędne jest przestrzeganie zasad prawidłowej eksploatacji i obsługi kotła w szczególności:

– sprawna powinna być wentylacja nawiewowa i wyciągowa

– przewód kominowy regularnie sprawdzany i czyszczony przez kominiarza.