Zasilanie awaryjne kotłowni- czym jest?

Zasilanie awaryjne kotłowni
Zasilanie awaryjne kotłowni- czym jest?

Współczesne kotły centralnego ogrzewania nie mogą pracować bez energii elektrycznej. Zasilanie awaryjne kotłowni centralnego ogrzewania jest bardzo ważnym elementem jej wyposażenia, ma zagwarantować bezpieczeństwo użytkownikom, komfort cieplny ogrzewanych pomieszczeń oraz bezawaryjną pracę urządzeń grzewczych w przypadku braku w dostawie prądu. Nie może nastąpić zdarzenie że np. tradycyjny kocioł zasypowy lub kominek pracuje i grzeje wodę, a z powodu wyłączenia prądu, pompy nie tłoczą wody, nie odbierają ciepła i dlatego dochodzi do awarii. Każda kotłownia, bez względu na sposób zamontowania urządzenia oraz sposób wykonania instalacji, musi zapewnić bezpieczeństwo użytkownikom i chronić urządzenia przed uszkodzeniem. Zasilanie awaryjne kotłowni CO projektowane jest indywidualnie i uwzględniać powinno typ oraz rodzaj urządzeń grzewczych, ponieważ inne są wymagania energetyczne: kotłów gazowych, kotłów olejowych, tradycyjnych kotłów zasypowych, kominków, nowoczesnych pieców automatycznych do spalania pelletu lub węgla. Uwzględniać musi czas pracy urządzeń grzewczych oraz funkcjonowanie całej instalacji podczas przerwy w dostawie prądu.

 

Zasilanie awaryjne kotłowni – jak jest zbudowane?

Podstawowym urządzeniem instalacji awaryjnej jest automatyczna przetwornica prądu zmiennego 230V (UPS) oraz odpowiednio dobrany akumulator. Urządzenie posiada zabezpieczenie przeciwprzepięciowe, przeciwprzeciążeniowe oraz system automatycznego włączenia i wyłączenia. W momencie wyłączenia prądu w sieci następuje automatyczne przełączenie na zasilanie awaryjne. Z chwilą pojawienia się napięcia z sieci energetycznej, urządzenie samoczynnie przełączą urządzenia na zasilanie z sieci energetycznej. Wbudowany w układ prostownik rozpoczyna ładowanie akumulatora. Odpowiednio wykonane zasilanie awaryjne kotłowni CO przy wykorzystaniu akumulatorów pozwala na kilkugodzinną pracę kotła i instalacji grzewczej, przeważnie jest to ok. 4 – 6 godzin. Innym rozwiązaniem jest zastosowanie do awaryjnego zasilania kotłowni agregatu elektrycznego, takie rozwiązanie zapewnia stałą pracę urządzeń grzewczych oraz poprawne funkcjonowanie instalacji grzewczej obiektów, załączenie agregatu następować powinno samoczynnie z chwilą wyłączenia zasilania elektrycznego z sieci zasilającej. Przy projektowaniu i wykonaniu awaryjnego zasilania pieca wykonać trzeba bilans energetyczny podłączonych urządzeń, dobrać do tego przetwornicę prądu (UPS) pod względem mocy oraz pojemność akumulatorów. Typowe jest stosowanie w małych kotłowniach akumulatorów o pojemności 45Ah, ale mogą być większe np. 60 Ah, czas ładowania rozładowanych akumulatorów wynosi ok.10 godzin. Ważnym elementem bezpieczeństwa jest zastosowanie odpowiedniego typu akumulatora. Nie zaleca się stosowania tradycyjnych akumulatorów samochodowych. Podczas ładowania akumulatorów samochodowych ulatnia się łatwopalny gaz, który jest szkodliwy dla zdrowia. W kotłowniach stosowane są akumulatory żelowe bądź typu AGM. Akumulatory te są bezpieczne i szczelne, podczas ładowania nie wydzielają gazów, są całkowicie bezobsługowe. Przy doborze przetwornicy lub agregatu należy sprawdzić parametry pracy urządzenia: napięcie 230V, częstotliwość 50Hz, wytwarzany prąd musi być sinusoidalny (pełna sinusoida). W sposób właściwy dobrana musi być moc urządzeń zasilających (przetwornicy, agregatu, UPS) w stosunku do poboru mocy przez elementy grzewcze kotłowni. Typowe zapotrzebowanie na moc wynosi: kotły tradycyjne zasypowe z wentylatorem ok. 100W, automaty węglowe małej mocy od 50 do 200W, automaty węglowe średniej mocy od 300 do 600W, kotły pelletowe małej mocy, podczas pracy 35 – 80W, oraz w trakcie rozruchu 250 – 300W. Producenci urządzeń grzewczych podają dokładne zapotrzebowanie na moc. Instalując w kotłowni awaryjne zabezpieczenie pieca ten parametr pracy trzeba sprawdzić. Automatyka kotła steruje pracą instalacji grzewczej i dlatego do zapotrzebowania na moc należy doliczyć zapotrzebowanie mocy dla pomp, które zamontowane są w instalacji grzewczej obiektu, najczęściej jest to od 30 do 100W. Przy wyborze agregatu należy wziąć pod uwagę tylko modele z regulatorem AVR – agregat z regulatorem napięcia bezpieczny dla urządzeń elektronicznych.