Kocioł dużej mocy – Jaki piec przemysłowy wybrać?

Kotły dużej mocy spalające paliwa stałe wykonywane są jako automatyczne kotły węglowe lub kotły spalające biomasę. Kotły na biomasę wykonywane są głównie jako kotły do spalania pelletu, zrębki lub słomy. Kotły muszą spełniać parametry ekologiczne, które szczegółowo określone są w normach prawnych.

Kotły biomasa – zalety

Coraz więcej przedsiębiorców, gdy trzeba zastosować kotły dużej mocy, decyduje się ze względów ekologicznych na instalację kotłów przemysłowych spalających biomasę. Jest to związane z niskimi kosztami eksploatacji oraz prostą obsługą. Biomasowe kotły dużej mocy zasila się paliwem pobieranym automatycznie z magazynów, co powoduje zmniejszenie nakładu pracy przy użytkowaniu tych urządzeń. Stosowana do spalania w automatycznych kotłach przemysłowych biomasa to pellet lub zrębka drzewna. Pellet może być dostarczony w cysternie, a następnie przechowywany w specjalnie do tego przygotowanych pomieszczeniach lub zbiornikach i silosach. Transport paliwa do kotła odbywa się poprzez systemy automatycznego, pneumatycznego, podawania paliwa, które dają możliwość dopasowania ich do każdej instalacji, nawet w przypadku gdy skład paliwa jest znacznie oddalony od kotłowni. Zrębka drzewna dostarczana jest do magazynu paliwa transportem kołowym, a następnie mechanicznymi podajnikami transportowana do kotłów. Zautomatyzowany proces transportu paliwa z magazynu do dużych kotłów na biomasę odzwierciedla pracę dużej kotłowni gazowej. Łączy niski koszt produkowania energii z ekologią oraz w dużej części automatyczną pracą urządzeń grzewczych.

Kotły na biomasę charakteryzuje bezawaryjna praca. W kotłach przemysłowych stosuje się systemy dwupalnikowe, których praca sterowana jest oddzielnymi, niezależnymi automatykami. Umożliwia to pracę kotła z dużą elastycznością i szeroką modulacją mocy. Uproszczona została ich instalacja oraz zmniejszone wymiary urządzeń. Kotły dużej mocy na biomasę nie muszą już tworzyć kaskad i zajmować dużych przestrzeni oraz posiadać kilka niezależnych systemów transportu paliwa. Kotły przemysłowe wyposażone są często w systemy samoczyszczące np. automatyczne czyszczenie wymiennika, palnika oraz automatyczne odpopielanie co w połączeniu ze zautomatyzowanym transportem paliwa redukuje do minimum nakłady pracy przy obsłudze kotłowni. Takie rozwiązania można znaleźć w produktach Heiztechnik.

Kocioł przemysłowy

Czym powinny charakteryzować się kotły przemysłowe?. Przede wszystkim wysoką wydajnością i sprawnością, automatyczną obsługą, bezawaryjną pracą oraz niskimi kosztami eksploatacji. Często przedsiębiorcy stają przed trudnym wyborem – jaki kocioł wybrać: automat węglowy, gazowy, olejowy czy kocioł na biomasę. Odpowiedź dyktuje ekologia, kotły na biomasę nie przyczyniają się do degradacji środowiska naturalnego, a to jest obecnie najważniejsze. Często nasuwa się druga myśl: kotły na biomasę i ich wydajność. To często nurtuje przedsiębiorców, czy są one wystarczająco wydajne i sprawne? Odpowiedź jest twierdząca -tak są- potwierdzają to setki wykonywanych instalacji kotłów przemysłowych rocznie. Kotły do spalania biomasy pracują ze sprawnością dochodzącą do 90%. Biomasę drzewną można zakupić w rozsądnych cenach a kilogram suchej biomasy zawiera minimum 15MJ energii cieplnej. Popiół ze spalanego paliwa w postaci biomasy może być wykorzystany jako nawóz do upraw rolnych.