Kotły na ekogroszek – wydajne źródło ogrzewania do wielu zastosowań

Heiztechnik

Kotły na ekogroszek stanowią wydajne źródło ogrzewania. Produkty oferowane przez Heiztechnik dostępne są w wariantach o mocy grzewczej od 15 do 1000 kW. Ich wybór powinien być podyktowany przede wszystkim funkcjonalnością oraz indywidualnym zapotrzebowaniem na moc.

Zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym wymagań dla kotłów na paliwo stałe oferowane kotły na ekogroszek o mocy nie większej niż 100 kW nie mogą posiadać sprawności poniżej 87% oraz 89% w przypadku kotłów o mocy większej niż 100 kW. Wybór urządzenia powinien być determinowany głównie oczekiwaną wydajnością nominalną, która w ofercie firmy Heiztechnik zawiera się w przedziale od 15 do 1000 kW. Najlepsze kotły na ekogroszek posiadają sprawność przekraczającą 90%.

Kotły na ekogroszek – podstawowe informacje

Kotły CO na ekogroszek są rozwiązaniem powszechnie wykorzystywanym w domach jednorodzinnych, ale również w większych pomieszczeniach np. halach czy magazynach. Moc tych urządzeń może wynosić nawet do 1000 kW, zatem z powodzeniem mogą być stosowane w kotłowniach zasilających większą grupę odbiorców. Wszystkie współcześnie produkowane kotły spełniają standardy zgodne z normą PN-EN 303-5:2012 dotyczącą emisji spalin i sprawności. W kotłach tego typu spalaniu ulega węgiel o średnicy od 5 do 25 mm zwany potocznie ekogroszkiem. Taki rozmiar pozwala na bezproblemowy transport paliwa do zamkniętej komory paleniskowej, w której ulega ono spaleniu. Ekogroszek charakteryzuje się wysoką kalorycznością oraz niską zawartością popiołu, która maksymalnie może wynosić do 10% masy początkowej (w najwyższych klasach wartość ta oscyluje w okolicy 4%). W zależności od klasy paliwa wartość opałowa wynosi od 20 do 30 MJ/kg, wilgotność nie przekracza 10%, natomiast zawartość siarki wynosi poniżej 0,5%. Wysokosprawna praca kotła możliwa jest dzięki automatycznemu systemowi dozowania paliwa oraz regulacji wydajności dostarczanego strumienia powietrza.

Wydajność kotłów – moc a sprawność

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 lutego 2019 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe, sprawność cieplna kotła przy mocy znamionowej nie powinna być mniejsza niż:

  • 87% dla kotłów o mocy znamionowej nie większej niż 100 kW;
  • 9% dla kotłów o mocy znamionowej większej niż 100 kW.

Kotły produkowane przez firmę Heiztechnik oferowane są w dwóch grupach wydajnościowych:

  • Kotły małej oraz średniej mocy do 69 kW, w której można wyróżnić Q EKO GL oraz HT EKO GL;
  • Kotły dużej mocy o wydajności od 80 do 1000 kW mocy grzewczej, wśród których można wymienić: Q MAX EKO oraz MAX EKO GL.

Kocioł Q EKO GL jest kotłem grzewczym, którego konstrukcja oparta została na bazie płomieniówkowego wymiennika ciepła Heiztechnik. Cechuje się on wysoką sprawnością wymiany ciepła. Wykonany został w formie wydzielonej kolumny grzewczej. Dzięki zoptymalizowanej komorze spalania osiągnięto możliwie niską emisję zanieczyszczeń oraz wysoką sprawność kotła. Wykorzystano w nim żeliwny palnik retortowy współpracujący ze zintegrowanym podajnikiem ślimakowym. Maksymalna temperatura pracy kotła wynosi 85⁰C, a objętość zasobnika paliwa do 700 dm3. Kocioł występuje w kilku wariantach mocy nominalnej: 15, 20, 24, 30, 40, 50 60, 69 kW mocy grzewczej. Opcjonalnie kocioł może być wyposażony między innymi w system automatycznego odpopielania czy system pneumatycznego czyszczenia wymiennika.

Kocioł Q MAX EKO GL jest kotłem średniej i dużej mocy oraz wysokiej sprawności (powyżej 90%), co zawdzięcza autoregulacji procesu spalania oraz skutecznemu odbiorowi ciepła. Jego konstrukcja oparta jest na bazie płomieniówkowego wymiennika ciepła. Kotły o mocy od 200 do 480 kW wyposażone są w dwa niezależne palniki. Charakteryzują się one wysoką sprawnością oraz prostą obsługą. Moc nominalna kotła występuje w 10 wariantach: 80, 100, 120, 150, 200, 240, 300, 350, 400, 480 kW. Podobnie jak w przypadku poprzednich modeli maksymalna temperatura wynosi 85⁰C. Pojemność zasobnika to od 1 do 2 m3 a na zamówienie może mieć nawet kilka m3.

Kocioł Q MAX EKO, podobnie jak wersja GL, charakteryzuje się wysoką sprawnością spalania. W swojej budowie przypomina kocioł Q MAX EKO GL. Występuje w 5 wariantach mocy nominalnej: 520, 600, 750, 850, 1000 kW mocy cieplnej. Z tego względu z powodzeniem znajduje zastosowanie w ciepłownictwie czy przemyśle.