Kotły węglowe – piece węglowe

kotły węglowe

Kotły węglowe – Tradycyjnie ogrzewanie pomieszczeń odbywało się za pomocą zasypowego pieca na węgiel. Głównym paliwem był węgiel, do rozpalenia używano papieru oraz drewna. Piece na węgiel wykorzystywane były do spalania drewna, śmieci i innych odpadów. Taki szkodliwy, niewłaściwy sposób eksploatacji kotłów węglowych pozostał do dzisiaj.

Niewłaściwy sposób eksploatacji kotłów węglowych, stosowanie nieodpowiednich paliw, często niewłaściwa ich konstrukcja oraz sposób montażu — spowodowały, że piece takie nazywane są kopciuchami. Niewłaściwe użytkowanie pieców powoduje emisję do otoczenia smugi czarnego dymu nazywanego smogiem oraz ogromnej ilości zanieczyszczeń i popiołu.

W celu walki ze smogiem oraz poprawy jakości powietrza w czternastu województwach przyjęto UCHWAŁY ANTYSMOGOWE. Uchwały nakazują wymianę starych pieców, kotłów i kominków na nowoczesne urządzenia grzewcze.

Wyznaczają terminy wymiany bezklasowych piecy na węgiel oraz piecy 3 i 4 klasy na kotły spełniające wymogi emisji i sprawności 5 klasy określone normą PN-EN 303-5:2021 oraz wg. ekoprojektu. W niektórych uchwałach antysmogowych wprowadza się całkowity lub częściowy zakaz palenia węglem. Uchwały w większości zakazują spalania:

  • węgla w postaci mułu i flotokoncentratu oraz miału,
  • węgla brunatnego,
  • węgla kamiennego zawierającego drobne ziarno,
  • drewna (lub biomasy) o wilgotności powyżej 20%.

Uchwały najczęściej określają parametry węgla (kaloryczność, zawartość popiołu i siarki).
Celem uchwał antysmogowych jest dążenie do systematycznego podnoszenia jakości powietrza i ograniczenie emisji szkodliwych cząstek emitowanych w procesie spalania węgla i biomasy.

Piece na węgiel — czy nadal warto inwestować?

Zasypowe piece węglowe montowane i użytkowane w sposób tradycyjny są bardzo drogie w eksploatacji, ich średnia sprawność cieplna jest na poziomie ok. 30%, a użytkowanie bardzo pracochłonne. Obowiązujące przepisy zezwalają na montaż i użytkowanie kotłów zasypowych, które spełniają wymogi 5 klasy oraz gdy są podłączone na stałe do bufora ciepła.

Wykonanie takiej instalacji jest drogie a użytkowanie pracochłonne – inwestowanie w kotły zasypowe stało się mało opłacalne. Alternatywa dla kotłów zasypowych są produkowane automatyczne kotły węgłowe. Kotły spełniają wymogi prawne, ich sprawność cieplna nie może być mniejsza niż 87% lub 89% – w zależności od mocy.

Ograniczone są też emitowane zanieczyszczenia – pyły nie mogą być większe niż 40mg/m3 a CO poniżej 500mg/ m3. Produkowane automatyczne kotły węglowe – aby nadal warto w nie inwestować, muszą być odpowiednio wykonane.

Powinny być wyposażone w automatyczny nowoczesny palnik. Paliwo w takim kotle podawane jest do obrotowego paleniska przez podajnik, gdzie ulega spaleniu, popiół automatycznie spada z paleniska.

Kotły co węglowe

Paliwo zgromadzone w zasobniku zapewnia automatyczną pracę pieca przez kilka dni. Piece nie wymagają stałego nadzoru, funkcję tą wykonuje automatyka. Piece automatyczne w zależności od modelu, dostępne są w różnych wariantach mocy grzewczej, tak by łatwo je dopasować do ogrzewanych pomieszczeń.

Wyposażone mogą być np. w automatykę pogodową HT-tronic® 700, która dopasowuje parametry pracy urządzenia oraz moc grzewczą do rodzaju paliwa i temperatury. Steruje w pełni procesem spalania. Praca w trybie pogodowym umożliwia płynne sterowanie ilością energii potrzebnej w danym momencie do ogrzewania obiektu.

Automatyczne kotły węglowe Heiztechnik są urządzeniami o wysokiej sprawności oraz ekonomiczne w eksploatacji. Kotły na węgiel spełniają wymagania 5 klasy ustalone przez normę PN-EN 303-5:2012 oraz rozporządzenia Ekoprojektu.

Piece węglowe, a oze

Rozwój przemysłowy niesie za sobą wzrost zapotrzebowania na energię cieplną. Zwiększone spalanie węgla wpływa negatywnie na stan środowiska. Trwają poszukiwania nowych, mniej inwazyjnych źródeł pozyskiwania energii, często energii pochodzącej z naturalnych procesów przyrodniczych tzw. odnawialnych źródeł energii (OZE) – biomasy.

Środkiem służącym poprawie jakości powietrza ma być likwidacja kotłów na węgiel i zastąpienie ich automatycznymi kotłami do spalania biomasy w postaci pelletu i suchej zrębki drzewnej. Biomasa podczas spalania posiada zerowy bilans emisji dwutlenku węgla do atmosfery.