Pellet drzewny – jaki najlepiej wybrać?

Heiztechnik

Pellet drzewny wytwarzany jest w wyniku sprasowania rozdrobnionego drewna oraz pozostałości drzewnych w postaci wiór i zrębek pod bardzo wysokim ciśnieniem. Dobrej jakości pellet powinien charakteryzować się jednolitym kolorem, odpowiednią gęstością oraz niewielką zawartością wilgoci.

Spalanie pelletu charakteryzuje się najmniejszą szkodliwością spośród wszystkich paliw stałych. Podczas tego procesu emitowanych jest niewiele substancji smolistych, a ilość powstałego popiołu jest znikoma. Jednymi z najpopularniejszych paliw tego rodzaju są pellet dębowy oraz pellet sosnowy. Jest to typowe, odnawialne źródło energii, tzw. OZE.

Pellet drzewny – czym się charakteryzuje

Pellet należy do grupy paliw stałych. W związku z tym, iż materiał, który go stanowi, to trociny, wióry, zrębki oraz inne materiały drewnopochodne, które zakwalifikowane został do grupy odnawialnych źródeł energii. Ma to związek z faktem, że jest paliwem szybko odnawialnym (od roku do kilkunastu lat), a ponadto powstaje z materiałów wtórnych oraz gwarantuje niemal zerowy bilans dwutlenku węgla. Pellet przybiera postać granulatu o długości od 5 do 40 mm oraz średnicy do 25 mm (najczęściej spotykana wielkość to 6 lub 8 mm). Przykładowy skład zawiera: węgiel 53,6%, wodę 6,2%, azot 0,1%, związki siarki <0,1%, związki chloru <0,1% i tlen 40,1%. Produkcja pelletu polega na zastosowaniu wysokiego ciśnienia, pod wpływem którego materiał drzewny ulega zmiażdżeniu oraz sprasowaniu. Do produkcji pelletu nie stosuje się dodatków chemicznych. Ze względu na dużą gęstość, nie wymaga on dużej objętości do składowania. Kaloryczność pelletu jest uzależniona od jego składu (rodzaju użytego drewna) oraz wilgotności – jej wartość zawiera się najczęściej w przedziale od 15 do 19 MJ/kg. Popiół ze spalania pelletu może być wykorzystany jako wartościowy nawóz stosowany na działkach czy w ogrodach. Z jednej tony pelletu powstaje około kilka kilogramów popiołu. Wśród parametrów jakościowych tego paliwa wyróżnia się między innymi jego gęstość, wielkość, trwałość, wartość opałową, maksymalną zawartość pyłu, popiołu oraz wody, w tym również wybranych pierwiastków.

Cechy pelletu dobrej jakości

Dobrej jakości pellet powinien wydzielać woń palonego drewna. Powinien mieć także gładką powierzchnię, jednakową wielkość i jednolity kolor, którego odcień wyraźnie powinien wskazywać na rodzaj użytego gatunku drewna. Na odcień wpływa również fakt, czy drewno oczyszczono z kory czy nie. Ciemniejszy kolor występujący na powierzchni zewnętrznej pelletu jest oznaką opalenia, które zachodzi podczas procesu produkcyjnego. Gęstość dobrej jakości pelletu wynosi 0,6-0,7 kg/litr, natomiast zawartość wody musi być mniejsza niż 12%. Spalanie paliwa powinno pozostawiać niewielką ilość popiołu.

Klasy pelletu

W sprzedaży dostępne są trzy klasy pelletu. Przed zakupem warto zapoznać się z charakterystyką każdej z nich:

  • Eko pellet klasy I – spełnia europejskie normy. Kupno tej klasy paliwa gwarantuje najlepsze parametry pracy kotła i jednocześnie najwyższą wartość opałową spośród wszystkich klas, a ilość powstałego popiołu jest znikoma. Granulacja zawiera się w przedziale od 5 do 7 mm. Wilgotność nie przekracza 10%. Przeznaczony jest do pracy w kotłach z automatycznym podajnikiem.
  • Eko pellet klasy II – sprawdzi się w niewielkich kotłach z podajnikiem automatycznym. Produkowany jest z kory i odpadów drzewnych, które uprzednio nie były poddane obróbce chemicznej. Jego wartość opałowa jest nieco gorsza niż pelletu klasy I, a cena relatywnie niższa.
  • Eko pellet klasy B – posiada najniższą wartość opałową, co rekompensuje również cena paliwa. Spalanie tego pelletu wiąże się z możliwością powstania większej ilości odpadów niż ma to miejsce w przypadku wyższych klas. Ze względu na brak określonej wielkości granulacji nie powinien być stosowany w kotłach automatycznych.

Pozytywne aspekty stosowania pelletu jako paliwa

Do zalet wykorzystania pelletu można zaliczyć nie tylko pozytywne skutki ekonomiczne czy środowiskowe, ale również społeczne np.:

  • pewne i stałe dostawy (w przeciwieństwie do importowanego gazu lub ropy);
  • wykorzystanie odpadów produkowanych w sektorze rolniczym, leśnym, jak również przetwórstwie spożywczym;
  • dynamizacja rozwoju terenów wiejskich, w tym również przeciwdziałanie bezrobociu;
  • niezawodność – w odróżnieniu od energii pozyskiwanej z energii słonecznej, wiatru biomasa, którą stanowi pellet dostępna jest przez cały rok;
  • stosunkowa niska cena – która jest spowodowana między innymi równomierną częstotliwością występowania surowców do produkcji pelletu na terenie całego kraju, co wpływa na obniżenie cen paliwa dzięki ograniczeniu transportu oraz konkurencji, gdyż wytwarzana jest przez wielu producentów;
  • ograniczenie emisji CO2 z paliw nieodnawialnych. W odróżnieniu do paliw kopalnych, nieodnawialnych, emisja gazu cieplarnianego CO2 do atmosfery jest niemalże zerowa. Należy zauważyć, że gaz ziemny jest również paliwem kopalnym o znacznej emisji CO2.